PLUS ACUM Alba Iulia – cartierele Ampoi și Bărăbanț

PLUS ( Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou cu oameni care cred în cinste, competență şi meritocraţie. PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. PLUS reprezintă o forță, iar în Județul Alba avem o organizație puternică. Colegul nostru, Mihail David – CV, este președintele Filialei Județene PLUS Alba, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. La nivel județean PLUS are și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un birou format din 4 membri, îndrumați de Prețedintele Alexandra Burz – CV.

PLUS este diferit de toate celelalte partide prin câteva aspecte fundamentale: conform statutului partidului se interzice categoric cumularea unor funcții publice de conducere cu cele de conducere din cadrul partidului. O altă particularitate se referă la modul său de organizare în comunități locale; acestea delimitează geografic mai multe cartiere, sate sau comune şi se constituie din punct de vedere social la un număr de oameni cuprins între 6.500 până la 10.000 de persoane. Prin acest mod de organizare avem garanția că în PLUS puterea nu se va concentra niciodată în mâna unei singure persoane, iar acest partid nu se va baroniza niciodată.

PLUS prezintă cetățenilor o echipă cu care va candida, și nu persoane. PLUS se va axa nu pe promovarea unei persoane, ci pe promovarea unor domenii în care echipa noastră va aduce beneficii pentru Alba Iulia, unde lucrurile se vor schimba începând din mandatul următor al Consiliului Local.

Primii patru candidați, respectiv Mihail David, președintele PLUS Alba, împreună cu Tudor Cordoș, Sergiu Nicolae Vârtei, responsabil Politici Publice în Biroul Judeţean PLUS Alba și Teodor Holhoș, responsabil fonduri în Biroul Judeţean PLUS Alba, au prezentat, într-o declarație de presă, perspectivele pe care le au privitor la dezvoltarea orașului Alba Iulia prin prisma pregătirii și a experienței profesionale a fiecăruia dintre ei și felul în care PLUS ACUM Alba Iulia oferă soluții la cele mai stringente probleme cu care se confruntă cetățenii orașului. Pentru propuneri de completare a programului de guvernare locală vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: alba@ro.plus, pe pagina noastră de Facebook, de Instagram sau LinkedIn sau vă puteți întâlni cu echipa PLUS Alba în fiecare joi, de la ora 19:00, la sediul de pe strada Trandafirilor, nr. 16.

PLUS ACUM Alba Iulia, un program de guvernare locală participativă pe care PLUS Alba îl pune în dezbatere publică începând de astăzi cu cartierele Ampoi și Bărăbanț

Comunitatea Locală PLUS Alba Ampoi-Bărăbanț este una dintre comunitățile locale periferice ale municipiului Alba Iulia. Specificul funcțional predominant este zona de locuire/ locuire+servicii, urmată de zona industrială. Nu există o separare clară între cele două zone total distincte, în foarte multe locuri acestea se întrepătrund nejustificat, complicând funcționarea ambelor tipuri de funcțiuni.Comunitatea locală este compusă din cele două zone majore care o denumesc – cartierele Ampoi 1, 2 și 3 și fosta localitate, astăzi cartier, Bărăbanț. Împărțirea celor două zone este dată de o graniță naturală – râul Apoi, albia acestuia și digurile artificiale de protecție împotriva inundațiilor. Diferența majoră între cele două este tipul de organizare; astfel în primele trei cartiere sistemul constructiv predominant este cel de locuințe colective – desfășurare pe verticală, iar în cartierul Bărăbanț este cel de locuințe individuale – desfășurare pe orizontală.

Imediat după anul 1990 terenul agricol din vestul cartierelor Ampoi 3 – Ampoi 2 – Bărăbanț (pe partea dreaptă – de sud-vest – a râului Ampoi) este parcelat în terenuri cu suprafețe tot mai mici, destinația finală – construire locuințe individuale P, P+1 și străzi înguste și neasfaltate – proprietate privată, lipsite de utilități publice precum (apă, canalizare sau gaze naturale). Autorizațiile de construire s-au emis fără direcții sau directive constructive, iar zona a devenit, precum multe altele din oraș și din țară, o mahala modernă fără valoare arhitecturală, un kitsch al anilor ‘90 și 2000. Toată această zonă vastă a ajuns să unească fizic cele 4 cartiere între ele și cu alte cartiere dintr-o comunitate vecină. Funcțiunea industrială amintită se referă la două zone majore – Zona industrială ușoară veche dintre râul Ampoi și cartierul Bărăbanț – industrie ușoară și servicii, și zona industrială veche dintre cartierul Bărăbanț și limita Unității Administrativ Teritoriale Alba Iulia – industrie grea (astăzi desființată sau cu o activitate redusă) și servicii, calea ferată Alba Iulia – Teiuș și Alba Iulia – Zlatna și șoseaua de centură a localității. Cei doi reprezentanți ai industriei grele erau/ sunt fosta fabrică de cărămidă refractară (astăzi demolată complet) și turnătoria metalică de pe dealul care îi poartă numele. În cadrul Comunității Locale PLUS Alba Iulia Ampoi Bărăbanţ există patru funcțiuni de învățământ: Liceul Tehnologic Alexandru Domșa, Extensia Universitară Alba Iulia a Universității Tehnice din Cluj-Napoca și Școala Gimnazială Bărăbanț și trei grădinițe.Pe teritoriul comunității noastre își au sediul o serie de instituții de mare importanță – Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Registrul Auto Român Alba, Inspectoratul Județean de Jandarmi și  AFIR  OJFIR  ALBA/  CRFIR  7  CENTRU;  sunt  deschise  un  supermarket,  un superstore și alte foarte multe servicii de toate tipurile – inclusiv clinici și cabinete medicale.Comunitatea Locală PLUS Alba Iulia Ampoi-Bărăbanţ este formată din 11 membri, inclusiv un birou și un coordonator și deservește o populație de sub 8000 de locuitori, dar cu un teritoriu foarte vast.

Ținte

1.      Dezvoltarea infrastructurii micro și macro

Se cunoaște deja faptul că traficul major de pe arterele principale ale comunității noastre (bd-ul. Tudor Vladimirescu – str. Alexandru Ioan Cuza și bd-ul. Republicii) este trafic exterior acestei comunității, respectivele artere reprezentând accesul în oraș, respectiv legătura cu principală dintre E81 și DN74. Astfel principala investiție în infrastructură trebuie să fie dublarea acestei legături la periferia orașului prin continuarea centurii ocolitoare din zona de acces nord-est (sensul giratoriu de pe E81) spre zona de acces nord-vest Șard – Micești. Cartierele Ampoi 1, 2 și 3 suferă puternic în urma creșterii numărului de automobile: spațiile verzi și locurile de joacă au fost deja transformate în parcare publică, dar tot nu a fost suficient – în prezent ambele sensuri de mers sunt transformate în parcare, iar deplasarea se efectuează printre autoturismele parcate ilegal (linie continuă, înaintea intersecțiilor sau ale trecerilor de pietoni) și care pot genera evenimente neplăcute sau chiar tragice. Una dintre primele măsuri la nivelul comunității este îmbunătățirea traficului în comun prin înștiințarea exactă (inteligentă prin mijloace digitale cum sunt panouri inteligente de afișaj în stații și o aplicație pentru dispozitivele mobile) a cetățenilor cu privire la programul acestuia, dar mai ales a poziției mijloacelor de transport în cadrul traseului. Cel mai aglomerat punct rutier din cadrul comunității este zona de intersecție a str. Arieșului cu bd-ul. Republicii. Pe timpul fiecărei zile lucrătoare (când parcările din spatele blocurilor sunt libere peste 80%) intersecția devine blocată pentru că o serie de servicii de la parterul blocurilor nu beneficiază suficiente locuri de parcare pentru clienți (sau nu beneficiază deloc). Propunem montarea unor mijloace de atenționare asupra parcării ilegale și înștiințarea șoferilor asupra existenței parcărilor libere.

O altă măsură absolut necesară este încurajarea mersului pe bicicletă prin refacerea zonelor afectate de pistă deja realizate, întreținerea continuă a acesteia (dar și a zonei pietonale) și continuarea dezvoltării de noi piste în cadrul comunității – str. Tudor Vladimirescu și bd-ul. Republicii.

Una dintre măsurile necesare la nivelul infrastructurii locale este îngroparea tuturor utilităților publice și continuarea programului de schimbare al stâlpilor de iluminat cu stâlpi noi metalici, ușori și surse eficiente energetic – tip LED. Eficiența energetică și aspectul comunității pot deopotrivă să beneficieze de îmbunătățiri considerabile în urma unor investiții minore.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere este realizarea platformelor ecologice îngropate. Efectul acestui proiect este unul extrem de benefic. În acest fel sunt eliminate toate sursele de miros neplăcut, se pot evita mult mai ușor poluarea accidentală din apă/ aer/ sol, sunt blocate eventuale acțiuni insalubre (precum cătutatul în tomberoane), sunt descurajate sau cel puțin îngreunate acțiuni ilegale (precum depozitarea deșeurilor de mari dimensiuni, a molozului sau a altor obiecte necesar a fi reciclate la centre speciale de colectare, sunt eliminate accesul păsărilor sau al altor animale la nivelul deșeurilor și astfel răspândirea unor patogeni în comunitate.

Deoarece colectarea deșeurilor nu este o măsură care să satisfacă minimul de exigență impus prin normativele europene de după 2015, considerăm indispensabil a fi corelată cu o măsură eficientă de colectare selectivă a deșeurilor publice și un program de înștiințare-educare-stimulare a societății asupra importanței acestei măsuri. Nu în ultimul rând considerăm esențială implementarea unui sistem local de reciclare primară a materiei pentru păstrarea unor dimensiuni reduse pe cât posibil a depozitelor de deșeuri. Este cunoscut faptul că materia organică a deșeului se poate valorifica cu consumuri relativ mici de energie, prin investiții mici-medii; considerăm oportună subvenționarea de la bugetul local pentru orice fel de investiții în domeniul reutilizării inteligente a resurselor prin reciclare sau în urma procesului de reciclare.

Probabil una dintre cele mai complicate sarcini va fi aceea a refacerii magistralei de alimentare cu apă potabilă a celor 4 cartiere din cadrul comunității. Dat find faptul că toate aceste lucrări vor crea o serie infinită de probleme în rândul activităților curente ale populației se propun proiecte de lucrări pe faze și tronsoane, desfășurarea activităților în sezoane relaxate (vacanța de vară, perioada de concedii iulie-august), colaborare continuă cu toate părțile implicate în desfacerea și refacerea infrastructurii, înștiințarea din timp – minim 30 de zile – a cetățenilor cu privire la începerea și desfășurarea lucrărilor – întreg programul. Totodată, prin simplul fapt că implică un deranj major acest tip de proiect se propune a fi cumulat la altele asemenea (îngroparea utilităților – linii aeriene, gaze naturale sau lucrări de tipul – refacere covor asfaltic pentru carosabil, refacere alei pietonale și zone verzi).

Trebuie menționat faptul că în diverse părți ale orașului nostru au fost semnalate adesea inundații în urma ploilor torențiale, iar unele dintre aceste zone problematice sunt și în cadrul Comunității Locale PLUS Alba Iulia Ampoi Bărăbanţ. Acestea sunt cauzate, de fiecare dată, de cedarea sistemului stradal de colectare a apelor pluviale. Acest sistem a fost proiectat în urmă cu mai bine de 40 de ani și urma să deservească un oraș cu suprafețe betonate și terase mult mai mici (aproximativ ½ din suprafețele actuale). Cu toate acestea nu a existat niciodată un proiect de major pentru refacerea traseelor actuale la diametre optime, iar de un proiect pentru prelungirea acestora nici nu se mai poate discuta. Mai mult decât atât, o bună parte din rețelele actuale sunt colmatate, gurile de colectare au fost astupate cu straturi de asfalt sau beton, iar funcționabilitatea acestora este îndoielnică. Propunem demararea urgentă a unei acțiuni de decolmatare și refacere a gurilor de colectare, pentru asigurarea funcționării rețelei la parametrii maximi până la realizarea unui proiect pentru lărgirea gabaritului pe întreaga lungime a rețelei. Totodată trebuie demarat un proiect pentru realizarea de noi rețele.

2.      Realizarea unui cadru suport pentru dezvoltarea industrială – industrie ușoară nepoluantă și servicii

Alba Iulia trebuie să contureze în perioada imediat următoare arealul unei zone urbanistice cu specific industrial clar – un parc industrial dezvoltat corect și funcțional, în imediata vecinătate a autostrăzii A10, cu acces facil din centura ocolitoare, utilități publice, și specific de dezvoltare pentru investitori mici/ medii și mari. Prin implementarea unor astfel de măsuri se vor separa zonele rezidențiale de anumite servicii cauzatoare de poluare a aerului (din praful rezultat unor operații tehnologice, compuși chimici ai unor lacuri/ vopsele, compuși organici ai unor substanțe specifice și transport), de poluare fonică (din anumite operații tehnologice și transport) și generatoare de trafic ușor/ greu. Astfel de măsuri vor aduce beneficii rezidenților, dar mai ales investitorilor. Alba Iulia nu a fost niciodată un punct atractiv pentru investitorii în servicii de tip office (media, publicitate, proiectare, programare), dar a alimentat constant orașele vecine cu personal calificat. Prin finalizarea lucrărilor la autostrada A10 Alba Iulia se apropie la sub 50 de minute de Cluj-Napoca și astfel devine un bun competitor pentru acest oraș. Deoarece Comunitatea Locală PLUS Alba Iulia Ampoi Bărăbanţ este prima comunitate cu acces la autostradă din această direcție și totodată este comunitatea cu cele mai mari suprafețe de teren la drumul principal E81 (cele mai multe libere de construcții și extrem de accesibile ca preț comparativ cu zone similare din județul vecin) propunem identificarea posibilelor zone de dezvoltare ale acestor tipuri de servicii și propunerea unor reglementări urbanistice care să faciliteze dezvoltarea și valorificarea în acest sector.

3.      Dezvoltarea urbanistică clară și funcțională

În prezentul Plan Urbanistic General, pe teritoriul comunității PLUS Alba Iulia Ampoi Bărăbanţ sunt identificate mai multe zone funcționale. Deoarece acest plan de urbanism a fost desenat ulterior dezvoltării zonelor construite nu putem spune că a realizat o conturare clară și bine gândită pentru oraș sau pentru comunitate – putem eventual să spunem că prin acesta au fost identificate anumite zone deja dezvoltate sau parțial dezvoltate și denumite în consecință.

Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism sunt uneltele prin care se clădesc toate așezările umane. Ele reprezintă studiul asupra așezărilor existente, a necesităților de dezvoltare, a potențialului de dezvoltare și construcția unui contur și a unor instrucțiuni de dezvoltare pentru obținerea, în urma finalizării acestui proces, a rezultatului optim.

Pentru obținerea acestui rezultat optim toate zonele funcționale care alcătuiesc respectivul plan urbanistic trebuie să prezinte reglementări mult mai clare în ceea ce privește:

suprafața minimă a unei parcele pentru realizarea unei locuințe este cheia unor așezări aerisite și sigure în cazul unor evenimente nefericite – incendii, cutremure; aceasta poate fi definită printr-o relație decentă – Procent de Ocupare a Terenului, Coeficient de Utilizare a Terenului și retrageri optime între construcții și limite și între construcții vecine (pe parcele vecine sau pe aceeași parcelă)·

Materialele de construcții folosite sunt cele care ne vorbesc despre timpii deexecuție și gradul de poluare (aer/ apă/ sol și poluare fonică) – timpul unei organizări de șantier pentru o locuință poate varia între 3 luni și 5 ani doar prin alegerea materialelor corecte, iar nivelul de poluare poate varia cel puțin la fel de mult; în țări civilizate beneficiarii plătesc sume uriașe pentru disconfortul provocat vecinilor și pentru poluarea generată·

finisajele exterioare sunt foarte importante în redarea personalității unei comunități, transmiterea unor stări de spirit, emoții; folosirea unor finisaje viu colorate, cu efect de strălucire sau lucioase va genera un kitsch, un produs arhitectural inestetic, aroganță și lipsă de respect față de vecini și trecători·

raportul de plin/ gol din fațadă este necesar în cadrul asigurării unui nivel optim de iluminare a spațiilor interioare; astfel pe o serie de construcții apropiate ca dimensiune vor avea un raport similar·

tipologia acoperișului – terasă sau șarpantă și înclinația acestora se propune realizarea unui studiu funcțional care să identifice variațiile maxime pentru diverse zone în funcție de specificul acestora; astfel se pot interzice acoperișuri de tip terasă în zone cu specific tradițional sau rural.

Investițiile în agrement și modernizarea unor cursuri de râuri au fost unele dintre proiectele preferate ale edililor din marile orașe – investiții publice pe bani europeni. Deoarece râul Ampoi nu are cursul său prin centrul orașului a fost evitat de cele mai multe ori. Cu toate acestea comunitatea Ampoi-Bărăbanț depinde de această zonă care este folosită întocmai ca o zonă de agrement de către locuitori. Totuși marginalizarea sa în agendele autorităților a atras marginalizarea sa de către unii cetățeni care o tratează de foarte multe ori cu aceeași lipsă de respect (prin aruncarea deșeurilor în cursul râului sau pe zona verde, spălarea autovehiculelor/ vehiculelor și ale animalelor tractoare, distrugerea micilor investiții ale comunității – mese, bănci, coșuri de gunoi, porți de fotbal și altele). Atracția albaiulienilor pentru această zonă verde la marginea unui curs de apă este evidentă în fiecare anotimp cald, dar foarte puțini dintre aceștia fac parte din echipele locale de cetățeni, unite de spiritul civic în strângerea deșeurilor. Realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru toată această zonă comună Ampoi-Bărăbanț este unul dintre cele mai frumoase proiecte pentru comunitatea noastră. Prin acest plan urbanistic propunem identificarea și conturarea celor mai frecventate zone și modul de utilizare al acestora; în realizarea acestuia propunem un concurs de idei cu participare liberă, jurizarea fiecărei lucrări este necesar a fi obiectivă și efectuată de către o comisie de specialitate în prezența autorului, iar va aparține comunității prin vot. Astfel cel mai frumos proiect despre comunitate considerăm că trebuie să reprezinte comunitatea până la capăt și să o implice activ în realizarea sa. Autorul ideii câștigătoare îi revine realizarea completă a proiectului și implementarea acestuia prin urmărirea tuturor fazelor de lucrări.               Este foarte important ca prin realizarea acestei investiții să fie rezolvate anumite probleme de siguranță în trafic în zona podului auto de peste râul Ampoi. Se propune realizarea de piste și alei pietonale între cele două cartiere pe sub podul auto, o zonă curată și luminată, inclusiv supraveghere video, și realizarea unui parapet între carosabil și pietonal la partea superioară. Astfel se urmărește încurajarea cetățenilor din cele două cartiere (Ampoi 1 și Ampoi 2) la traversarea regulamentară a arterei principale. Se consideră că această măsură poate reduce semnificativ accidentele rutiere cu pietoni și bicicliști în zona respectivă.

4.      Asigurarea sănătății cetățenilor și îmbunătățirea calității vieții

Poluarea este este principalul factor de îmbolnăvire în rândul populației din zonele urbane. Prin poluare se înțelege în primul rând poluarea chimică a aerului, a apei și a solului, dar cu toate acestea un alt tip foarte important de poluare este poluarea fonică. Poluarea fonică este responsabilă într-o foarte mare măsură cu condiția de iritabilitate zilnică, stresul zilnic și condițiile date mai departe de acesta. Principalul poluant la toate cele trei categorii este autoturismul, iar pentru rezolvarea problemei date de trafic propunem redirecționarea unei bune părți a traficului exterior, spre exteriorul orașului, propunem scăderea deplasărilor cu automobilul mai ales pe distanțe scurte, pentru o singură persoană sau pentru deplasări zilnice/ deplasări plănuite în avans.

O altă problemă pentru sănătatea membrilor din comunitate este lipsa de mișcare, argumentată de lipsa unui cadru care să permită acest lucru. Prin realizarea zonei de agrement și modernizarea malului râului Ampoi propunem realizarea unui astfel de cadrul optim pentru recreere și mișcare în aer liber.

Cunoaștem faptul că din diverse cauze (noxe auto, drumuri de pământ și piatră, stații de betoane, lucrări de construcții, ferme de producție, și alte diverse surse locale sau externe) calitatea aerului respirat în interiorul orașului este una slab calitativă. Toate aceste surse sunt aproximate, iar valorile acestora de asemenea. Pentru reducerea poluării sunt necesare anumite măsuri, iar pentru ca aceste măsuri să aibă un efecte imediat fără efecte adverse, cât mai reduse, asupra altor factori precum economia sau urbanismul local este necesar ca aceste măsuri să fie unele precise. În acest scop propunem amplasarea unor stații de verificare în cadrul orașului (zone frecventate, considerate ca având un grad ridicat de poluare a aerului), iar două dintre acestea le considerăm necesare în zona comunității noastre:·

cartier Ampoi 3 zona de intersecție – bd-ul. Republicii cu str. Arieșului·

cartier Bărăbanț zona de intersecție – str. Mureșului cu str. Turnătoriei.

Prin implementarea proiectului de testare a calității aerului propunem implementarea unor proiecte comune de testare a apei în trei surse:·

calitatea apei de rețea·

calitatea apei de izvor·

calitatea apei din primele pânze freatice

5.      Creșterea nivelului de siguranță pentru cetățeni, bunuri materiale, imobile și infrastructură

Zona rezidențială Bărăbanț dispune deja de o reducere a vitezei maxime admise la 30 km/h însă acest lucru este de foarte multe ori trecut cu vederea de către șoferi, iar marcajele rutiere și semnele de circulație sunt și ele de multe ori greu vizibile. Astfel propunem realizarea de treceri de pietoni elevate de la cota carosabilului pentru a obliga șoferul la reducerea vitezei, dar și o semnalizare luminoasă eficientă pentru semnul de circulație și trecerile de pietoni.             n cadrul comunității sunt semnalate de mai mult timp o serie de zone cu caracter periculos în ceea ce privește siguranța publică, mai multe locuri unde vandalismul este mai intensificat atât asupra proprietății private cât și asupra bunurilor publice. Pentru aceste zone propunem prin una, două sau trei etape corectare acestor probleme. Astfel prin prima etapă se dorește iluminarea zonelor respective (s-a observat lipsa iluminatului public în aceste zone problematice), prin a doua etapă se propune intensificarea patrulelor Poliției Locale, iar prin a treia etapă se propune supravegherea video a acestor zone. Din fericire Alba iulia apare în topul celor mai sigure cartiere din România, pe locul 2 prin cartierul Maieri, dar din nefericire Alba Iulia apare de trei ori în clasamentul celor mai nesigure cartiere din România, pe locurile 6, 8 și 10, iar locurile 6 și 8 sunt ocupate de către cartierele Ampoi 2 și Ampoi1. Pentru corectarea acestor aspecte propunem implementarea unui sistem desupraveghere video în serviciul Poliției Locale.

6.      Îmbunătățirea condițiilor de învățământ pentru preșcolari, elevi și studenți

La acest moment Liceul Tehnologic Alexandru Domșa este cea mai importantă infrastructură de învățământ pentru Comunitatea Locală PLUS Alba Iulia Ampoi Bărăbanţ, iar asta în condițiile în care acesta fost recent retrogradat de la titulatura de Colegiu Tehnic. În prezent incinta spațiului administrat de această instituție se prezintă ca o zonă rău famată dintr-o suburbie sărăcăcioasă și murdară. Peste gardul perimetral de plăci au fost ridicate structuri metalice și închideri cu plasă și sârmă ghimpată, curtea școlii este complet dezafectată, astfel ceea ce era odată trei terenuri de sport asfaltate (fotbal/ handbal și baschet este astăzi lipsită de utilități sportive, asfalt decojit, geamuri sparte și 0 zonă verde amenajată. La colțul de nord-vest (20 m de la accesul principal într-un corp de clădire) – erau odată cantina și un depozit de mobilier – astăzi sunt o junglă infinită de arbori, arbuști netoaletați și vegetație necontrolată. Această vegetație s-a extins până peste parcările publice din vecinătate atrăgând nemulțumirea cetățenilor și generând o serie de plângeri – verificând aceste aspecte am constatat că administrația trimite constant solicitări spre primărie pentru a intervenii în curățarea acestei zone, iar primăria le răspunde că este în sarcina lor. Propunem rezolvarea situației actuale și a condițiilor de învățământ pentru elevii acestui liceu prin angajarea personalului calificat în administrația publică.

Totodată, considerăm benefică refacerea cantinei școlare prin realizarea unui circuit deschis între anumite intervale de timp – deschiderea cantinei pentru public în afara orelor de masă pentru elevi. Cunoaștem eforturile pe care le depun părinții tuturor preșcolarilor din oraș pentru obținerea unui loc la grădiniță (oriunde în Alba Iulia). Ampoi 1, 2 și 3 sunt trei cartiere extrem de tinere ca medie de vârstă în comparație cu alte cartiere din oraș astfel aici problema este deja cronică. Propunem demararea de urgență a unui nou proiect pentru o grădiniță între aceste cartiere și subvenționarea de la bugetul local a unor investiții private pentru încurajarea unor alte asemenea proiecte.               Pentru anul 2020 toate instituțiile de învățământ trebuie să investească în tablete, servicii performante de internet, licențe pentru programe și aplicații specializate în educație, platforme și site-uri. În condițiile infrastructurii actuale aceste investiții sunt imposibile, motiv pentru care propunem implementarea unor cursuri, prezentări live și video pentru preșcolari și elevi.   Limitările date de lipsa accesului la internet face dificilă pentru tineri înțelegerea societății și a modului de funcționare până prea târziu când se regăsesc marginalizați și neînțeleși. Drept urmare propunem abordarea unor teme de interes: rolul individului în societate și rolul societății în jurul individului, sistemul politic pe înțelesul vârstei, implicarea civică, reciclarea, energia din surse regenerabile, poluarea, arhitectura și urbanismul, sistemul economic, meseriile viitorului.

Un alt aspect foarte important care este din ce în ce mai prost gestionat de către instituțiile de învățământ este mișcarea fizică și implicarea civică. Propunem o serie de acțiuni de tipul „învață prin practică”, pe diverse teme: colectare selectivă și reciclare, protejarea mediului înconjurător sau plantarea unui arbore; totodată propunem realizarea unor excursii pe distanțe scurte spre societăți locale sau apropiate pentru prezentarea procesului de fabricație al diverselor produse.

7.      Implementarea unor programe de dezvoltare civică prin implicare în proiecte locale

Creșterea numărului de automobile pe cap de locuitor a transformat toate spațiile verzi și locurile de joacă din în parcare publică. Suplimentarea numărului de parcări publice va rezolva problema doar pe termen scurt/ foarte scurt, iar ulterior va încuraja o creștere și mai mare. Pentru rezolvarea acestei situații propunem startul unei serii de campanii de conștientizare în rândul cetățenilor pentru utilizarea automobilului doar în cadrul deplasarilor în grupuri, pentru destinații precise sau urgențe neplanificate. Aceste campanii de conștientizare prin afișe locale, media și servicii poștale pot să fie însoțite de prezentări în rândul instituțiilor de învățământ sau ale societăților cu un număr de peste 15 de angajați. Se propune simultan descurajarea înregistrării mai multor automobile la o singură adresă prin impozitare scalabilă, dar și încurajarea utilizării transportului în comun sau ale altor mijloace de transport – în special bicicleta și mersul pe jos.

Specificații

Ordinea țintelor mai sus expuse este prezentată aleatoriu, cifrele prezintă totalul direcțiilor de urmat prin proiectul de guvernare. În condițiile în care țintele reprezintă rezultate obținute în urma derulării și finalizării unui număr mult mai mare de proiecte și programe de diverse dimensiuni, foarte multe dintre acestea desfășurându-se concomitent.

Toate țintele propuse de comunitatea locală presupun raportare la nivel de comunitate prin proiecte și programe de mici dimensiuni (bugete mici, implementare rapidă, impact imediat și beneficii pe termen scurt) și raportare la nivelul administrației locale/ consiliului județean prin proiecte și programe de dimensiuni medii/ mari (bugete mari, implementare pe perioade lungi de timp, beneficii pe termen lung/ foarte lung).

Pentru obținerea unui sprijin continuu din partea societății, dar și pentru menținerea unui moral ridicat în rândul echipelor de lucru se recomandă ca toate proiectele să se întrepătrundă astfel încât pe perioada anevoioasă a implementării unui proiect de dimensiuni medii/ mari să existe mai multe inaugurări ale unor proiecte de mici dimensiuni.               Pentru obținerea rezultatelor optime se propune implicarea comunității încă de la startul fiecărui proiect, asigurarea urmăririi cât mai facile a întregului proces – transparență financiară, birocratică și stadiul detaliat al lucrărilor – și asigurarea unui feedback continuu.

Avem nevoie de energia ta! Avem nevoie de ideile tale !

Pentru înscrierea în PLUS, te invităm să completezi online adeziunea la www.ro.plus/adeziune. De asemenea, ne poți vizita și la sediul PLUS Alba, în Alba Iulia, pe str. Trandafirilor, nr.16, în fiecare zi de joi, începând cu ora 19.00.

Reconstruim România împreună cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și întreaga echipă PLUS.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22011 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*