Peste 700.000 de euro, finanțare nerambursabilă pentru Liceul Tehnologic și Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” din Sebeș

licei tehnologic sebesPrimăria Sebeș a obținut o finanțare nerambursabilă europeană (Fondul Social European – POCU 2014-2020) de peste 700.000 de euro (3.238.486,30 lei) pentru proiectul ”Parteneriat pentru acces egal la educație” cod proiect 107777, cu o durată de 36 de luni.

Proiectul prevede finanțarea programelor de tip școală după școală la Liceul Tehnologic și Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” din Sebeș, precum și instruirea cadrelor didactice, dotarea unităților de învățământ și acordarea gratuită de rechizite și hrană pentru preșcolarii și școlarii din grupul țintă.

sebes scoala kogalniceanuBeneficiarii activităților proiectului vor fi 290 de copii și elevi precum și 130 de cadre didactice, după cum urmează: 30 de copii de vârstă antepreșcolară de 2-3 ani, cuprinși în activități educaționale; 80 de copii de vârstă preșcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a sistemului de învățământ; 180 de elevi (cu vârste corespunzătoare învățământului preuniversitar); 120 de membri ai personalul didactic – personal didactic din învățământul preuniversitar și personal de sprijin din școli (mediatori școlari, consilieri școlari etc.); 10 manageri școlari (echipe manageriale de la nivelul școlilor și personal al partenerilor sociali în educație, inclusiv din ONG-uri).

Printre efectele pozitive ale punerii în practică a proiectului vor fi : Creșterea participării la educația ante-preșcolară prin activități activ – participativ-interactive a copiilor de vârstă ante-preșcolară și a participării la învățământul preșcolar în Municipiul Sebeș precum și acordarea de sprijin financiar și material acestora pentru facilitarea accesului la educație pe perioada a 5 semestre școlare; Diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii de către elevi prin participarea la programe de tip școală prietenoasă și acordarea de sprijin financiar și material pentru creșterea frecvenței școlare pe perioada a 5 semestre școlare; Sprijinirea tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional și diminuarea riscului de abandon școlar. OS 4. Dezvoltarea unor metode și mijloace inovatoare privind creșterea participării ante-preșcolare, preșcolare și școlare; Creșterea capacității profesionale a personalului didactic privind prevenirea și reducerea abandonului școlar prin participarea la cursuri de instruire în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și principiilor școlii inclusive.

În noul an școlar care bate la ușă și în anii următori elevii și profesorii sebeșeni vor beneficia de sprijin financiar european și de dotări moderne astfel încât procesul de învățământ să fie tot mai performant, în beneficiul tuturor.

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21097 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*