Perfecționarea competențelor digitale prin programe de formare organizate de Casa Corpului Didactic Alba

Mircea Trifu

În perioada 17-28.08.2020, Casa Corpului Didactic Alba a derulat douǎ cursuri de formare: TIC – Calcul tabelar Excel și prezentări PowerPoint (cadre didactice, 30 ore) și TIC -Utilizarea internetului pentru informare și documentare (cadre didactice, 30 ore). Avizate de Ministerul Educației și Cercetării (aviz nr. 37705/25.10.2019) și constituind o axǎ prioritarǎ în oferta de programe elaboratǎ de Casa Corpului Didactic Alba, aceste cursuri au oferit participanților oportunitatea de a evolua profesional şi de a aduce îmbunǎtățiri procesului de predare – învățare – evaluare prin deschidere către e-learning și către instrumente, metode și strategii digitalizate, de mare utilitate în contextul educațional actual.

Pentru seria I a acestor cursuri au fost selecţionate, iniţial, 630 de cadre didactice. Dintre acestea, au absolvit 455: 148 la TIC – Calcul tabelar Excel și prezentări PowerPoint  şi 307 la TIC – Utilizarea internetului pentru informare și documentare. Ceilalţi înscrişi nu au finalizat programul de formare din motive obiective: s-au retras ori au acumulat mai mult de o absenţǎ (criteriu standard, stabilit de consiliul formatoritor). Conform feedbackului primit de la participanţi, cursurile au fost apreciate pentru pregnanta lor dimensiune practicǎ, fundamentul teoretic fiind permanent susţinut şi consolidat de activitǎţi cu caracter aplicativ.

Cea de-a doua serie a acestor cursuri de formare se va desfǎşura în perioada 09-30.09 2020, sǎptǎmânal (luni, miercuri şi vineri), astfel încât cadrele didactice interesate sǎ îşi poatǎ materializa în parametri optimi atât activitatea şcolarǎ, cât şi perfecţionarea profesionalǎ. Se vor respecta, în alcǎtuirea grupelor, nivelurile educaționale din sistemul de învățământ românesc (învățământ preșcolar și primar, învățământ gimnazial și învățământ liceal), pentru a li se putea crea participanţilor premisele necesare învǎţǎrii colaborative şi suportului colegial.

Cele două programe de formare vor avea loc on-line, sub formă de webinarii, cu pronunţate valenţe interactive. Acestea vor fi structurate în trei module distincte, pe parcursul cǎrora se vor avea în vedere: noțiuni introductive de specialitate din domeniul TIC, abordarea platformelor educaționale (Microsoft Teams și G-Suite for Education), problematica Resurselor Educaţionale Deschise, precum și utilizarea diferitelor instrumente digitale de predare-învățare-evaluare care să faciliteze o desfǎşurare eficientǎ, modernǎ şi lipsitǎ de impedimente a procesului de învǎţǎmânt, indiferent de forma lui de concretizare: faţǎ în faţǎ sau on-line. 

Director Casa Corpului Didactic Alba,

Prof. Vasilca Doina Carmen

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22528 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*