Pe domeniul public din Aiud s-au constatat o serie de acte și fapte contrare dispozițiilor legale

aiudDin verificările efectuate de către funcționarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, pe domeniul public al unității administrativ-teritoriale Aiud, s-au constatat o serie de acte și fapte contrare dispozițiilor legale în vigoare, ca de exemplu:

  • ocuparea domeniului public fără aprobare;
  • împrejmuirea domeniului public fără aprobare;

– parcarea sau depozitarea vehiculelor sau agregatelor pe domeniul public fără aprobare ș.a.m.d.

Văzând Hotărârea Consiliului Local Aiud nr. 254/22.12.2005 privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri în municipiul Aiud, raportat la cele constatate în teren, rezultă că faptele săvârșite de către persoane fizice sau juridice, în sensul celor mai sus arătate, constituie contravenții astfel:

  1. Ocuparea domeniului public cu orice construcții provizorii sau materiale fără aprobare și fără achitarea taxelor legale în prealabil se sancționează cu amendă de la 200 – 1000 lei pentru persoanele fizice și 300 – 2500 lei pentru persoanele juridice.
  2. Împrejmuirea domeniului public se sancționează cu amendă de la 200 – 1000 lei pentru persoanele fizice și 300 – 2500 lei pentru persoanele juridice.
  3. Parcarea sau depozitarea vehiculelor și/sau agregatelor agricole în afara proprietății se sancționează cu amendă de la 200 – 1000 lei pentru persoanele fizice și 300 – 2500 lei pentru persoanele juridice.

Plata amenzii contravenționale nu absolvă pe cel sancționat de achitarea contravalorii stabilite pentru prejudiciul adus prin săvârșirea faptei.

În cazul în care contravenientul nu se conformează măsurilor dispuse prin procesul verbal de sancționare a contravențiilor, agentul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare somație la care acesta nu se conformează, o nouă amendă pentru fapta de natură contravențională săvârșită.

Având în vedere cele precizate, în termen de 15 zile cei aflați în situațiile de mai sus au obligația să elibereze domeniul public ocupat prin construcții, împrejmuiri sau depozite de orice natură.

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 17291 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*