Partidul PLUS pune în dezbatere publică documentul PLUS ACUM Alba Iulia – cartierele Micești, Orizont

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou cu oameni care cred în cinste, competență şi meritocraţie. Partidul PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. Partidul PLUS reprezintă o forță, iar în Județul Alba avem o organizație puternică. Colegul nostru, Mihail David – CV, este președintele Filialei Județene PLUS Alba, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. La nivel județean Partidul PLUS are și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un birou format din 4 membri, îndrumați de un președinte, Alexandra Burz – CV.

Partidul PLUS este diferit de toate celelalte partide prin câteva aspecte fundamentale: conform statutului partidului se interzice categoric cumularea unor funcții publice de prim rang cu cele de conducere din cadrul partidului. O altă particularitate se referă la modul său de organizare în comunități locale; acestea delimitează geografic mai multe cartiere, sate sau comune şi se constituie din punct de vedere social la un număr de oameni cuprins între 6.500 până la 10.000 de persoane. Prin acest mod de organizare avem garanția că în Partidul PLUS puterea nu se va concentra niciodată în mâna unei singure persoane, iar acest partid nu se va baroniza niciodată.

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi să aibă o viață de calitate, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități puternice. Pentru asta, avem nevoie de un stat responsabil, care asigură cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în Uniunea Europeană. Pentru a pune în practică această viziune, PLUS pune oamenii în centrul unei societăți dezvoltate durabil, care are la bază crearea de punți între cetățeni și comunități, rural și urban, tineri și vârstnici, cei plecați din țară și cei rămași aici, tradiții și noi tehnologii, trecut și viitor. O societate durabilă, care caută continuu soluții și remediază erorile în sistem pentru un viitor pe care îl creăm împreună.

În viziunea Partidului PLUS, națiunea are o profundă dimensiune civică și se bazează pe comunități puternice. Acestea funcționează atât în sens administrativ, cât și profesional sau valoric. Comunitățile puternice au ca liant cultura, spiritul asociativ și solidaritatea, iar ca obiective promovarea competenței, prosperității și progresului social, prin consolidarea clasei de mijloc a societății românești și manifestarea empatiei în raport cu toți membrii acesteia, ceea ce generează încredere socială.

Gavrilă-Paven Ionela-CV, conferențiar universitar pe domeniul economic, membră a Comunității Locale  PLUS Alba Iulia – Micești – Orizont, a intrat în competiția internă pentru echipa Partidului PLUS la Primăria Municipiului Alba Iulia.  Partidul PLUS dorește să construiască o guvernare participativă: întreaga societate trebuie să se coaguleze în jurul unor reforme de reașezare a statului pe fundamente solide, cu idei și viziune din partea cetățenilor, prin consultări ample și dezbateri publice. Unele soluții și reforme, necesare pentru dezvoltarea societății românești pe termen lung, trebuie să vină de la cetățeni și au nevoie de implicarea lor directă. PLUS ACUM Alba Iulia este un program de guvernare locală participativă pentru care Partidul PLUS Alba strânge propuneri de la nivelul tuturor comunităților. Cu implicarea membrilor Comunității Locale PLUS Alba Iulia – Micești – Orizont au fost colectate și structurate următoarele propuneri, sintetizate pe două domenii prioritare: 

Aspecte privind calitatea locuirii:

 • reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri locale;
 • asfaltarea și asigurarea utilităților în zonele nou construite ale orașului;
 • optimizarea și siguranța traficului în oraș – în special măsuri de reducere a volumului traficului în oraș în orele de vârf, eficientizarea transportului public;
 • optimizarea managementului deșeurilor – colectarea selectivă a deșeurilor și identificarea de soluții concrete de recuperare a acestora, educarea populației privind reciclarea;
 • întreținerea și extinderea sistemului de iluminat public (iluminarea și semnalizarea trecerilor de pietoni, semaforizarea unor treceri de pietoni pentru care s-au înregistrat evenimente);
 • aplicarea unor criterii echitabile și transparente pentru acordarea locuințelor ANL și construirea unor noi locuințe de acest tip;
 • extinderea capacității creșelor și grădinițelor din oraș și dotarea corespunzătoare a acestora, inclusiv înființarea unor noi creșe și grădinițe;
 • sprijinirea unităților școlare pentru asigurarea serviciilor de aftershool și identificarea soluțiilor pentru deschiderea unor cantine școlare;
 • constituirea parteneriatelor între școli și dezvoltarea corpului profesoral astfel încât să crească performanțele școlare ale elevilor (sprijinirea unor programe speciale pentru elevii cu dificultăți la învățare și integrare în colectivitate);
 • identificarea şi monitorizarea animalelor fără stăpân;
 • facilitarea interacţiunii om-animal (sprijinirea programelor de voluntariat pentru îngrijirea câinilor fără stăpâni, promovarea și susținerea adoptării animalelor fără stăpân din adăposturi);
 • programe de consiliere comportamentală pentru deţinătorii animalelor de companie (pentru propria siguranță și siguranța celorlalți) și dezvoltarea unui parc pentru câini (dog-park);
 • extinderea spaţiilor verzi şi de promenadă (întreținerea continua a acestora);
 • diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber;
 • stimularea organizării de evenimente culturale şi stimularea participării populaţiei în cadrul evenimentelor culturale;
 • stimularea şi promovarea comportamentului civilizat în societate;
 • programe speciale pentru persoanele cu venituri reduse/fără loc de muncă şi a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi psihice în parteneriat cu ONG-urile şi alte instituţii ale statului;
 • prevenirea abandonului şcolar în rândul copiilor prin ajutoare financiare şi material;
 • sprijinirea persoanelor vârstnice, cu venituri reduse și includerea lor în programe speciale pentru asigurarea încadrării acestora în comunitate (pentru a se simți în continuare utili).

Aspecte privind dezvoltarea economică:

 • atragerea de noi investitori în Alba Iulia prin parteneriate durabile;
 • punerea la dispoziţia investitorilor a unui pachet de informaţii privind mediul de afaceri local mai consistent şi mai uşor de accesat;
 • extinderea infrastructurii de afaceri (identificarea și susținerea structurilor de sprijinire a afacerilor de la nivelul municipiului și identificarea de surse de finanțare pentru asigurarea funcționării acestora);
 • crearea de parteneriate administraţie – agenţi economici în vederea facilitării accesului la resursele de finanţare;
 • susţinerea promovării produselor realizate la nivel local (sprijinirea firmelor locale);
 • identificarea şi aplicarea unor forme de facilităţi pentru creşterea și extinderea investiţiilor de către investitorii existenţi;
 • identificarea de soluții practice pentru decongestionarea traficului în orele de vârf prin parteneriate cu mediul de afaceri și firmele de transport în comun;
 • sprijinirea implicării mediului de afaceri în iniţiative sociale, întreprinderi sociale, acţiuni caritabile, evenimente culturale;
 • crearea unor instrumente de încurajare a liberei iniţiative, în special în rândul tinerilor, care să completeze măsurile limitate de stimulare existente pe plan naţional (de exemplu, programele de tip START-UP);
 • susţinerea promovării naţionale şi internaţionale a produselor realizate în Alba Iulia (de exemplu, iniţierea unor misiuni/întâlniri comerciale, sprijinirea participării la târguri şi expoziţii etc.);
 • dezvoltarea parteneriatului administrație – mediul de afaceri – mediul universitar prin stimularea implementării unor proiecte comune de cercetare fundamentală şi aplicativă între mediul universitar şi mediul de afaceri; stimularea colaborării dintre mediul universitar şi mediul de afaceri în vederea actualizării permanente a conţinutului procesului educaţional în funcţie de cerinţele mediului de afaceri; extinderea stagiilor de practică în mediul privat; susținerea programelor de internship;
 • reducerea nivelului de poluare atmosferică (de exemplu, prin măsuri de restricţionare/penalizare a activităţilor poluante).

Avem nevoie de energia ta! Avem nevoie de ideile tale !

Pentru înscrierea în PLUS, te invităm să completezi online adeziunea la www.ro.plus/adeziune. De asemenea, ne poți vizita și la sediul PLUS Alba, în Alba Iulia, pe str. Trandafirilor, nr.16, în fiecare zi de joi, începând cu ora 19.00.

Reconstruim România împreună cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și întreaga echipă PLUS.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 20664 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*