Ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sebeș din data 19 aprilie 2019

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ADMINISTRAȚIE MODERNĂ.

CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESELOR”, cod SMIS: 126539.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș

pe anul 2019 ,precum și estimări 2020-2022.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.

89/19196/2009- locatar S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului : Municipiul Sebeș str. Călărași

– Tronson 1, jud. Alba .

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în

sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului : Municipiul Sebeș str. Călărași

– Tronson 2, jud. Alba.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de licenţe de traseu pentru efectuarea

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin

domeniului public al Municipiului Sebeş.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 43/11.05.2012,

pentru chiriaşul Edu Constantin, din blocul ANL 53, sc. D, ap.1 – cartier Lucian Blaga.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind cesiunea Contractului de Concesiune nr. 113/20686/09.07.2009,

concesionar Secașiu Maria în favoarea d-lui. Brăileanu Claudio Fernando.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 59/2019 și îndreptarea erorii materiale din

H.C.L. nr. 362/2003 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirului

aprobat prin H.C.L. nr. 86/1999.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care

se va recolta şi valorifica în cursul anului 2019 din fondul forestier proprietate publică a

Municipiului Sebes şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui număr de 8 platforme subterane de

colectare a deşeurilor menajere, aflate în inventarul domeniului public al Municipiului

Sebeş, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Alba.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui număr de 9 platforme supraterane

unde sunt amplasate recipiente de colectare a deşeurilor, aflate în inventarul domeniului

public al Municipiului Sebeş, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Alba.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic

câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR

ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL

ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE

SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’ – pentru LOTUL 2 Tărtăria, care

cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER

ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA – SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de

Asistență Socială Sebeș .

Proiect: iniţiator primar

 1. Informarea nr. 4752/18.03.2019 – Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și

utilizarea subvențiilor de către asociațiile care au primit subvenții de la Consiliul Local al

Municipiului Sebeș în anul 2018.

 1. Informarea nr. 5188/25.03.2019 – Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în

anul 2018 la DAS Sebeș.

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 25900 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*