Oportunitate de angajare

PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII BLAJ, cu sediul în Mun. Blaj, judetul Alba, Bulevardul Republicii, nr.34, codul fiscal 19036536 având calitatea de Lider de parteneriat in vederea implementarii Proiectului „Imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente al angajatilor din judetele Alba, Brasov si Sibiu”  cod SMIS ID 128247, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiție: 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, apel de proiecte POCU/464/3/12,  formuleaza prezentul 

ANUNȚ SELECȚIE (DOCUMENTUL IN PDF AICI)

EXPERȚI IMPLEMENTARE PROIECT PENTRU URMĂTOARELE POSTURI

 • Expert selecție și animare GT- 3 POSTURI
 • Expert Campanii tip door-to-door- 3 POSTURI
 • Expert programe de învatare la locul de muncă- 3 POSTURI 

PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE ARE LA BAZA URMĂTOARELE PRINCIPII:

 • Egalitate de șanse și nediscriminare
 • Confidențialitate
 • Respectarea legalității și a protecției datelor cu caracter personal
 • Obiectivitate și tratament egal
 • Transparență
 • Utilizarea eficientă a fondurilor publice 

DOCUMENTE CERUTE:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • Diplome, certificate, adeverinţe, contracte de muncă, fișe de post etc. care să ateste informaţiile prezentate în CV-uri, referitoare la condiţiile de studii și experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcţiei în proiect.

Cei interesați pot solicita informații despre condițiile de acces la tel: 0727.331.180, Manager de Proiect Stânea Valeriu.

 

Despre Redacția ProAlba 30196 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*