O nouă SPECIALIZARE la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Decizia de a include această nouă specializare în oferta educațională nu a fost una întâmplătoare, Prof.univ.dr. Daniel Breaz, rectorul Universităţii declarând că „nu înființăm în universitate noi specializări doar de dragul de a le înfiinţa, ci tindem către specializări care să contribuie la dezvoltarea universităţii şi, cel mai important, să fie specializări cu căutare pe piaţa muncii şi care să fie benefice comunităţii”. 

În ultimii ani, domeniul construcţiilor, prin intermediul autorităţilor publice şi a mediului privat, se confruntă cu mari probleme legate de finanţarea şi derularea proiectelor de infrastructură şi dezvoltare urbană a localităţilor:

  1. Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri;
  2. Realizarea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare;
  3. Construcţia şi reabilitarea clădirilor;
  4. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale;
  5. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi sociale etc.

În același context, companiile se află în imposibilitatea derulării de noi investiții din cauza unei infrastructuri ineficiente, imposibilității întreținerii acesteia şi a lipsei personalului specializat, conform reglementărilor legale aflate în vigoare. Toate aceste aspecte, corelate cu capacitatea autorităţilor publice şi a firmelor private de a iniţia şi implementa proiecte viabile finanţate din fonduri publice sau private, conduc, în mod natural, la cerința formării resursei umane calificate în domeniu.

Astfel, misiunea programului de studii „Inginerie urbană şi dezvoltare regională”- IUDR constă în formarea de ingineri constructori pregătiţi să activeze în administraţia publică şi în cadrul firmelor de proiectare şi de execuţie acreditate în domeniul construcțiilor civile. Pe baza competenţelor obţinute în urma parcurgerii programului de licenţă „Inginerie urbană şi dezvoltare regională”, absolvenţii vor asigura parteneriatul public-privat prin activitatea desfășurată în toate etapele unui proiect, de la fundamentare până la operarea şi monitorizarea activităţilor implementate.

Conf.univ.dr.Corina Rotar, decanul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, consideră că „Noua specializare răspunde oportunităţilor de angajare în firme de proiectare-consultanță, primării, companii private, șantiere, agenții de dezvoltare regională etc. Un oraș frumos și confortabil are nevoie de ingineri constructori care cunosc cum funcționează și care sunt soluțiile de dezvoltare a zonelor urbane, având competențe specifice în urbanism și dezvoltare regională. Programul IUDR, pe parcursul celor patru ani de studiu, cuprinde discipline de specialitate precum: Materiale de construcţii, Arhitectură şi design urban, Statica şi stabilitatea construcţiilor, Urbanism şi amenajarea teritoriului, Elemente de arhitectură şi sistematizare, Bazele proiectării structurilor etc.”

Programul de studii a fost evaluat în luna martie a acestui an de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, obținând calificativul Încredere și Autorizare de funcționare. Astfel, în speranța că Ministerul Educației Naționale va emite în timp util O.M. privitor la toate programele nou înființate în universitățile din România, se va organiza deja Admiterea în sesiunea de vară (în caz contrar, doar în sesiunea din luna septembrie a acestui an).

În concluzie putem spune că specializarea „Inginerie urbană şi dezvoltare regională” are menirea de a  întări poziţia Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în cadrul învăţământului superior românesc actual, răspunzând deopotrivă unor nevoi ale comunității locale și regionale.

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22045 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*