O agenție de pariuri sportive din Albac a fost amendată de către inspectorii ITM cu suma de 10.000 de lei

itm albaPrin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2017, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului,  motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 12-16 iunie 2017 în activitatea de control, sunt redate mai jos.  

În domeniul relaţiilor de muncă: 

Total unităţi controlate: 39

Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 1299

Din care – femei :   467

 • tineri sub 18 ani: 0

Număr deficienţe constatate: 64 

Numar persoane depistate cu „munca la negru” : 1

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  5 din care :

– 2 Avertismente ;

-3 Amenzi in cunatum de 16.500 lei, din care 1 amenda de 10.000 lei pentru munca la negru;

Entităţi sancţionate pentru muncă la negru :  1

1.S.C.PARI  BET  TOTAL SRL Pitesti-Punct de lucru Albac,jud.Alba-pariuri sportive – 1 pers. fara forme legale de angajare- amenda de 10.000 lei-art.260 alin.1.lit.e din Codul Muncii; 

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • Nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
 • neacordarea repausului saptamanal;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 • primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
 • regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii; 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 

Nr. total unităţi controlate:      37

Număr deficienţe constatate: 60

Număr de măsuri dispuse  :   60

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:  11   din care: – 11 Avertismente ;                                                                                                   

        Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fiselor de aptitudini eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate
 • Lipsa autorizarii initiale si a verificarilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
 • Lipsa instruirii periodice a lucratorilor
 • Organizarea necorespunzatoare a activitatii de nivelul unitatilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010 securitatea muncii la
 • Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate
 • Desfasurarea activitatii fara efectuarea examenului medical la angajare si/sau periodic a lucratorilor

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 16017 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*