Noi amenzi aplicate de inspectorii ITM Alba. Rezultatele celor mai recente controale

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 1-5 octombrie 2018,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 38

Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 687

Din care – femei : 353

 • Tineri sub 18 ani – 0

Număr deficienţe constatate:  58

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    0

Valoarea amenzilor aplicate :

 • 1amendă- 000 lei  ;

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  1

 • 1 Amenda ;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului in cauza;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;
 • nu a fost depus în termenul legal la ITM Alba, extrasul din registrul de evidență al zilierilor pentru luna precedentă;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

      În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:        24

Număr deficienţe constatate: 40

Număr de măsuri dispuse  :   40

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:     22

Din care : – 19 avertismente

–  3 amenzi in cunatum de 12.000 lei;

Nr. evenimente comunicate : 0

Nr. evenimente cercetate : 2

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22038 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*