Modificări ale Regulamentului privind funcționarea și utilizarea Bazinului Olimpic din Alba Iulia

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia a aprobat, în ultima sa ședință, mai multe modificări ale Regulamentului privind funcționarea și utilizarea Bazinului Olimpic Alba Iulia. O parte dintre modificări au fost făcute și în urma propunerilor venite din partea cetățenilor în perioada în care noul regulament a fost supus dezbaterii publice, cum ar fi, de exemplu, valabilitatea mai mare a abonamentului de inițiere înot cu instructor (45 de zile în loc de 30 de zile, cât era propunerea inițială), precum și posibilitatea plătirii cu ora a cursurilor de înot cu instructor angajat al Clubului Sportiv Municipal ”Unirea” Alba Iulia.

Iată care sunt articolele care au suferit modificări în Regulamentul privind funcționarea si utilizarea Bazinului Olimpic Alba Iulia aprobat prin HCL 484/18.12.2018

Art.7(1) Accesul în incinta bazinului se face în baza următorului program zilnic:

BAZIN:

 1. a) CSS Liceul Sportiv Alba Iulia

luni – vineri 11:00-17:00 (culoarele 1 – 5)

luni, miercuri și vineri 17:00-18:00 (culoarul 3)

sâmbătă 9:00-17:00 (culoarele 2 – 5)

 1. b) CSM Unirea Alba Iulia

luni-vineri 19:00-21:00 (culoarele 6 – 8)

 1. c) Inițieri înot

c1) luni-vineri 17:00-20:00 (culoarul 1 și 2) cu instructori angajați cu contract de CSM Unirea Alba Iulia.

c2) luni-vineri 9:00-19:00 (culoarul 7 şi 8), sâmbata 9:00-17:00 (culoarul 1 si 8), cu instructor extern.

 1. d) Agrement

luni-duminică 7:00 – 22:00

 1. e) Prima și a treia zi de luni din fiecare lună între orele 07:00 – 14:00 bazinul va fi închis pentru curățenie și igienizare.

SAUNA:

luni-duminică 8:00 – 10:00 și 18:00 – 21:00

Activitatea de inițiere înot se poate efectua de către instructorii angajați ai Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia și de către cluburile sau instructorii autorizați externi, care au încheiate cu Primăria Municipiului Alba Iulia contracte de rezervare culoar pentru această activitate. Orice activitate de inițiere înot în afara acestui cadru este interzisă. Rezervarea culoarelor se face în limita disponibilităților și anume: luni-vineri între orele 9:00 – 19:00 (culoarele 7 și 8) și sâmbăta între orele 9:00 – 17:00 (culoarul 1 și 8). În anexa la contractul de rezervare culoar se va specifica ziua, intervalul orar și culoarul ce se va rezerva. În caz de nevoie, se pot asocia 2 instructori pe un culoar (cu respectarea numărului maxim de 30 copii, pe culoar). Durata unei ședințe de inițiere este de 1 oră.

(9) În scopul menținerii disciplinei și a siguranței publicului din perimetrul bazinului, salvatorul ștrand și personalul angajat al bazinului au autoritate deplină, ce se poate manifesta inclusiv în evacuarea persoanelor care nu respectă prezentul regulament și Regulamentul de organizare și desfășurare a cursului de inițiere înot.

(10) Intrarea în incintă a sportivilor sau a copiilor de la cursurile de inițiere înot este permisă numai în prezența antrenorului, respectiv a instructorului de înot. Aceștia au responsabilitatea ca la terminarea programului de antrenament sau instruire să își însoțească “elevii” până la ieșirea din incinta bazinului.

(12) Este interzis accesul în ținută de stradă pe suprafețele destinate exclusiv desfășurării activității sportive sau de agrement.

(13) Este interzis accesul în bazinul de înot a persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, dermite sau dermatoze.

(14) Minorii sub 7 ani care doresc să practice activități de natație, în afara antrenamentelor unor cluburi (pe cont propriu) au acces la bazin numai însoțiți și supravegheați de o persoană adultă, pe toată durata perioadei când aceștia se află în incintă. Însoțitorii copiilor minori (maxim 1 persoană pentru 1 minor) pot avea acces la vestiare, dar doar pe perioada echipării/dezechipării minorilor. Pentru minorii peste 7 ani nesupravegheați de o persoană adultă, personalul angajat nu-și asumă răspunderea pentru eventualele incidente.

(15) Pentru cursuri de inițiere înot copii, vârsta minimă este de 5 ani.

(16) În cazul în care un adult este însoțit în bazin de mai mult de 3 minori (în afara cazului în care sunt membrii aceleiași familii – părinți și copii-, caz dovedit cu acte – carte de identitate, certificat de naștere), această situație este considerată activitate de curs înot (nu agrement) și va fi taxată ca atare (achitarea taxei de rezervare culoar de 200 lei/oră – de către instructor)

(17) Este obligatorie respectarea instrucțiunilor afișate de către administratorul de bazin. Având în vedere specificul bazinului (adâncimea apei 2 m) personalul de deservire nu își asumă răspunderea pentru persoanele care nu știu înota.

Art.8. Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite are obligația de a respecta îndrumările, instrucțiunile personalului angajat, profesorilor și instructorilor sportivi.

Art.9. Beneficiarii vor prezenta, de la medicul de familie, o adeverință medicală din care să reiasă că nu sunt în evidență cu boli infecțioase sau transmisibile, adeverință valabilă 6 luni de la data emiterii. Adeverința va fi prezentată casierului de fiecare dată când se utilizează serviciile bazinului. Administratorul își rezervă dreptul de a solicita actualizarea adeverinței medicale, indiferent de data emiterii acesteia, la existența oricăror suspiciuni cu privire la starea de sănătate a persoanei respective și interzicerea accesului în bazin, pâna la prezentarea unei noi adeverințe.

Art. 11. Observații suplimentare, cu privire la obligațiile antrenorilor de la cluburile sportive și ale instructorilor de înot:

 1. a) Antrenorii și instructorii de înot au obligația de a respecta întocmai prevederile prezentului regulament și de a se conforma avertizărilor și recomandărilor făcute prin afișele și panourile de avertizare din incinta bazinului, precum și celor transmise verbal de către personalul de conducere al acestuia.
 2. b) Antrenorii și instructorii au obligația de a-și instrui sportivii/”elevii” în utilizarea dotărilor bazinului, în a-i determina să nu alerge, să nu se îmbrâncească și în a avea un comportament civilizat pe toată durata antrenamentului sau cursului de înot.
 3. c) Antrenorii și instructorii au obligația de a verifica personal ținuta tuturor sportivilor și „elevilor” controlând dacă aceștia au respectat cu strictețe toate regulile de igienă personală prevăzute de prezentul regulament.
 4. d) Antrenorii și instructorii au obligația să trimită periodic (conform art. 9) sportivii și ”elevii” la controlul medical, în vederea prevenirii infectării apei și a îmbolnăvirii celorlalți membrii ai colectivității și să nu-i primească la activitățile sportive pe cei ce nu posedă aviz medical în termen de valabilitate.
 5. e) Antrenorii și instructorii sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului sau cursului de înot, precum și pentru orice stricăciune provocată bazei sportive. Pentru evitarea acestor evenimente și situații neplăcute, antrenorii și instructorii trebuie să ia, din timp, toate măsurile necesare pentru a preveni orice problemă care ar putea provoca neajunsuri copiilor, cluburilor din care fac parte, părinților sau aparținătorilor, bazei sportive (bazinului).
 6. f) Antrenorii și instructorii nu vor părăsi incinta bazinului înainte de a se asigura că toți sportivii sau elevii au părăsit-o în siguranță.
 7. g) Antrenorii și instructorii au obligația ca, în cazul în care sunt nevoiți să absenteze de la o ședință de antrenament sau instruire, să desemneze (prin împuternicire scrisă personal) un înlocuitor corespunzător (atestat), care să fie adus la cunoștința conducerii bazinului și acceptat de către acesta până la momentul începerii activității.
 8. h) În orice problemă organizatorică pe care nu o au în zona de influență, antrenorii și instructorii se vor adresa conducerii bazinului, care are obligația de a încerca să-i susțină deplin în această direcție de organizare a activităților ce se desfășoară în incinta bazei sportive.

Art.12. Beneficiarii sunt obligați să păstreze ordinea, curățenia și liniștea în incinta bazinului. Obiectele găsite de către aceștia în incinta Bazinului olimpic se vor preda la casierie (astfel încât persoana care a pierdut obiectul respectiv să îl poată recupera, pe baza unei solicitări, însoțită de o descriere cât mai amănunțită).

Art.13 Sunt interzise în incinta bazinului:

 1. Consumul de alimente și băuturi;
 2. Fumatul, cu exceptia locurilor special amenajate din exteriorul bazinului.
 3. Prezența persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene;
 4. Introducerea obiectelor contondente și periculoase;
 5. Accesul cu animale de companie;
 6. Deplasarea în ținută „de stradă” în interiorul bazinului (cu excepția vestiarelor, holurilor de la intrare, grupurilor sanitare destinate publicului și gradenelor).
 7. Alergatul sau manifestarea oricărui alt comportament care poate duce la accidentarea personală sau a celor din jur.
 8. Blocarea căilor de acces.
 9. Deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor și nici staționarea pe acesta.
 10. Săritul în apă din alergare, stropitul sau jocul cu mingea în bazin, sau orice alte activități care produc disconfort altor beneficiari. Săriturile în apă (de pe marginea bazinului sau de pe „block-start”-uri) se pot face dintr-o poziție statică, cu fața înspre apă și -în mod obligatoriu- fără a deranja celelalte persoane, prin stropire sau manifestare.
 11. Comportamentul și limbajul indecent, precum și conversațiile cu o tonalitate ridicată.
 12. Folosirea saunelor de către copiii sub 14 ani.
 13. Distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul bazinului.

CAP VII

TARIFE

 1. Tarif intrare bazin pentru copii, elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu handicap – 10 lei/ședința de 2 ore
 2. Tarif intrare bazin pentru adulți – 15 lei/ședința de 2 ore
 3. Tarif intrare saună pentru elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu handicap – 5 lei/15 minute
 4. Tarif intrare saună pentru adulți – 10 lei/15 minute
 5. Abonament intrare bazin pentru copii, elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu handicap (durata unei ședințe fiind de 2 ore):

pentru 10 ședințe: 85 lei – valabilitate 30 zile (85%)

pentru 20 ședințe: 150 lei – valabilitate 60 zile (75%)

pentru 30 ședințe: 210 lei – valabilitate 90 zile (70%)

 1. Abonament intrare bazin pentru adulți (durata unei ședinte fiind de 2 ore):

pentru 10 ședințe: 130 lei – valabilitate 30 zile

pentru 20 ședințe: 225 lei – valabilitate 60 zile

pentru 30 ședințe: 315 lei – valabilitate 90 zile

 1. Abonament saună elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu handicap (durata unei ședințe fiind de 15 minute):

pentru 10 ședințe: 40 lei

pentru 20 ședințe: 75 lei

pentru 30 ședințe: 100 lei

 1. Abonament saună adulți (durata sedință 15 minute):

pentru 10 ședințe: 80 lei

pentru 20 ședințe: 150 lei

pentru 30 ședințe: 200 lei

 1. Tarif Pachet familie cu copii sub 12 ani – 15 lei/părinte, copiii având gratuitate -pachet valabil numai duminica.
 2. Tarif închiriere culoar bazin: persoanele fizice (grup organizat) sau persoanele juridice pot închiria, la cerere, pentru maxim 15 persoane/culoar, pentru agrement – 100 lei/ora.

11 Tarif închiriere bazin pentru concursuri sportive – 400 lei/oră

12 Abonament inițiere înot cu instructor (personal angajat CSMUAI) – 250 lei/10 ședințe (valabilitate 1 lună şi jumătate – 45 zile calendaristice).

 1. Tarif intrare inițiere înot cu instructor (personal angajat CSMUAI) – 30 lei/1 oră/persoană
 2. Tarif intrare inițiere înot cu instructor extern 10 lei/1oră/persoană
 3. Tarif rezervare culoar inițiere înot – 200 lei/culoar/oră (doar pentru posesorii de contract de rezervare), număr maxim 30 copii/culoar.

Pentru eliberarea abonamentelor, biletelor cu preț redus (copii, elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri, persoane cu handicap) este necesară prezentarea documentelor care atestă această calitate (adeverință, cupon pensie, carnet de șomer vizat la zi).

Despre Redacția ProAlba 30196 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*