Licitația publică deschisă pentru concesiunea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza unității administrativ teritoriale a municipiului Aiud

 1. a) Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail

primaria-aiudUnitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, localitatea Aiud, cod 515200, str. Cuza Vodă nr. 1, telefon 0258/861.310, fax 0258/861.280, e-mail: office@aiud.ro, tehnic@aiud.ro.

 1. b) Hotărârea privind stabilirea modalității de gestiune

HCL Aiud nr. 37 din 24 februarie 2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a municipiului Aiud și stabilirea modalității de delegare; Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

 1. c) Aria teritorială, trasee, grup de trasee

Aria teritorială a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Aiud;

Traseele pe care se prestează serviciul sunt:

Traseul nr. 1: Aiud – Aiudul de Sus – Măgina – lungime traseu – 9,5 km;

Traseul nr. 2: Aiud – Ciumbrud – Sâncrai – lungime traseu – 10,5 km;

Traseul nr. 3: Aiud – Ciumbrud – lungime traseu – 6,6 km;

Traseul nr. 4: Aiud – Gâmbaș – Păgida  – lungime traseu – 8 km;

Traseul nr. 5: Aiud – Gârbova de Jos – Gârbovița – Gârbova de Sus – lungime traseu – 17 km;

Traseul nr. 6: Aiud – Gârbova de Jos – lungime traseu – 7 km;

Traseul nr. 7: Aiud – Hepat – lungime traseu – 3 km;

Traseul nr. 8: Aiud – Gheorghe Doja – lungime traseu – 2 km;

Traseul nr. 9: Aiud – Hotar 34 – lungime traseu – 2 km.

d)Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/furnizat/furnizată/ detaliat/detaliată pe activități

Concesiunea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Aiud.

 1. e) Durata contractului de delegare a gestiunii

72 luni, începând de la data atribuirii contractului

 1. f) Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentația de delegare, precum şi modalitățile de obținere a documentației

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, Compartiment Achiziții Publice, Investiții – Direcția Tehnică, localitatea Aiud, județul Alba, cod 515200, str. Cuza Vodă nr. 1, telefon 0258/861.310, interior 39, fax 0258/861.280, e-mail tehnic@aiud.ro, persoane de contact: Viorica Scrobotă, Ovidiu Boancă.

Documentația de atribuire a delegării se pune la dispoziția oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare – scrisoare de intenție, în mod gratuit, în una dintre următoarele modalități:

 1. a) direct, nerestricționat, pe site-ul propriu, la adresa:

http://www.aiud.ro/Pagini/Concesiuni%20servicii.aspx – Concesiunea serviciului public local de transport persoane;

 1. b) pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic prin e-mail tehnic@aiud.ro.

Potrivit art. 24 din Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului limită pentru depunerea ofertelor. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud are obligația să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Răspunsul privind clarificările face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului şi va fi comunicat tuturor celor care au solicitat documentația de atribuire.

 1. g) Dacă este cazul, costul şi condițiile de plată în vederea obținerii documentaţiei de delegare

Nu este cazul.

h)Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele

08.03.2017, ora 14.00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, str. Cuza Vodă nr. 1, cod 515200.

 1. i) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor

09.03.2017, ora 11.00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, str. Cuza Vodă nr. 1, cod 515200.

 1. j) Garanții solicitate

Garanția de participare – 30.000  lei;

Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 120 de zile.

 1. k) Durata de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22950 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*