Liceul Tehnologic Aiud implementează proiectul „Școala-Cheia Succesului”

Mircea Trifu

Liceul Tehnologic Aiud, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna octombrie 2018, proiectul „ȘCOALA – CHEIA SUCCESULUI (SCS)”, derulat prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant nr. 273/SGL/RII din 01.10.2018.

Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 451.178 lei şi este finanțat integral de Banca Mondială. Acest proiect vizează aproximativ 80% din totalul liceelor publice din România, care vor fi sprijinite în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar.

Obiectivul general al proiectului este: ”Îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor din ciclul liceal prin implementarea unor strategii moderne în vederea creșterii procentului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat”.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

O1. Creșterea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat cu 2% pe an, respectiv cu 8% până la sfârșitul proiectului prin aplicarea de activități remediale;

O2. Creșterea motivației intrinseci pentru învățare a elevilor în vederea reducerii absenteismului cu 1,5% pe an, respectiv cu 6% până la finalizarea proiectului, prin activități de consiliere și orientare școlară, activități extracurriculare, de dezvoltare personală;

O3. Îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru 50% dintre elevii din grupul țintă, prin realizarea de activități care utilizează noile tehnologii informaționale, prin utilizarea strategiilor activ – participative;

O4. Creșterea stimei de sine a unui procent  de  5% elevi, pe parcursul fiecărui an din proiect, cu accent pe cei din grupurile dezavantajate, prin oferirea unui pachet educațional de dezvoltare personală.

Grupul ţintă este format din 150 elevi de la Liceul Tehnologic Aiud, elevi cuprinși în învățământul liceal de zi în clasele IX – XII, care au nevoie de sprijin pentru îmbunătăţirea rezultatelor la disciplinele de bacalaureat.

În cadrul proiectului, elevii cuprinşi în grupul ţintă vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi:

  1. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN
  2. Desfășurarea de activități pentru remedierea decalajelor la limba și literatura română, matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, logică și argumentare.
  3. Activități de consiliere și orientare, precum și activități de dezvoltare personală.
  4. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
  5. Clubul de dezbateri -”Părerea ta contează!”.
  6. Vizite de studiu.
  7. CTA are talent.

III. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE

Prin aceste activități se dorește amenajarea unui spațiu pentru desfășurarea activităților remediale și de consiliere într-o sală de clasă.

Amenajarea acestei săli se va realiza pe parcursul primului an de proiect, având în vedere:

1) Achiziționarea de echipamente software și hardware (laptopuri + licență windows + licențe Office, videoproiectoare, multifuncțională, router wireless, table interactive, HDD extern);

2) Achiziționarea de bunuri (1 ecran proiecție mare, 1 ecran proiecție mic cu suport, flipchart, tablă albă mare, un dulap).

Acest proiect va aduce beneficii:

Pentru elevi: îmbunătăţirea rezultatelor școlare; creșterea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat; îmbunătățirea procentului de integrare al elevilor pe piața muncii; adoptarea unor comportamente civice/sociale adecvate.

Pentru părinți: creșterea gradului de informare și înțelegere asupra importanței programelor educaționale remediale, de consiliere și a activităților extracurriculare; îmbunătățirea relațiilor cu copii prin diminuarea conflictelor; dezvoltarea unui parteneriat autentic părinte-școală.

Pentru instituția școlară: diminuarea numărului de elevi în risc de eșec școlar; creșterea promovabilităţii la Bacalaureat; promovarea incluziunii sociale; creșterea prestigiului școlii în comunitate.

Pentru comunitate: combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către elevi; facilitarea tranziţiei de la școală la viața activă pentru elevi; creșterea procentului de participare la învăţământul superior.

Coordonator grant: director adjunct, prof. Cornelia Bolca.

                  

                                                         

 

 

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22606 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*