La Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a demarat proiectul intitulat „Șansa ta, acces la succes”

De Ziua Educației, la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a demarat un nou proiect intitulat „Șansa ta, acces la succes”, proiect privind învățământul secundar (ROSE), granturi pentru licee, finanțat cu suma de  70000 euro/ 315035 lei, proiect care se va  derula pe parcursul a patru ani. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea motivaţiei elevilor faţa de actul educaţional, prin utilizarea strategiilor de învăţare moderne, pentru creşterea ratei promovabilităţii elevilor la examenul de bacalaureat și  facilitarea tranziţiei elevilor de la învăţământul liceal la învăţământul terţiar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt creșterea stimei de sine a unui procent  de  5% elevi, pe parcursul fiecărui an din proiect (cu accent pe cei din grupurile dezavantajate), prin oferirea unui pachet educațional de dezvoltare personală și coaching pe tot parcursul proiectului; scăderea absenteismului școlar cu 2,5% pentru fiecare an din proiect, respectiv 10% pe parcursul derulării proiectului, prin implicarea activă a elevilor în activități extracurriculare; creșterea cu minim 2,5% pentru fiecare an din proiect, respectiv cu  10% a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, prin activități remediale diferențiate, desfășurate în contexte formale și non-formale, pe parcursul întregului proiect; îmbunătățirea constantă a serviciilor educaționale oferite de către liceu, prin dotarea claselor de nivel liceal cu mijloace audio-video necesare pentru dezvoltarea unor mijloace noi de învățare, precum aplicații multimedia și forme de instruire moderne, pentru realizarea de abordări curriculare adaptate nevoilor de formare și orientare școlară.

Beneficiarii direcți, în fiecare an de derulare a proiectului, vor fi circa 200 de elevi ai claselor IX-XII: elevii din anul terminal (circa 50) vor fi beneficiari direcți, prioritari ai proiectului, multe din activitățile remediale avandu-i grup țintă, scopul fiind atingerea obiectivelor care vizează creșterea procentului de elevi care finalizează studiile liceale și creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Ceilalţi elevi (din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a) vor fi implicați în activități de informare și consiliere, coaching, mentorat, job-club, job-shadowing. Beneficiarii direcți vor putea lua contact cu medii educaționale și profesionale în care își vor putea desfășura activitatea în viitor, după terminarea liceului. Membrii echipei de proiect,  își vor dezvolta abilitățile și își vor îmbunătăți cunoștințele în domeniul scrierii și implementării proiectelor educaționale. Beneficiarii indirecți vor fi: profesorii și elevii din liceu care nu vor fi implicați direct în proiect; rudele și prietenii elevilor din liceu;  comunitatea locală în ansamblu;  alte instituții de învățământ, autorități locale, care vor folosi materialele rezultate în urma proiectului.

Rezultatele anticipate ale proiectului vizează creșterea cu 10% a ratei de promovabilitate la bacalaureat, la finalul proiectului și promovarea în rândul a minim 200 de elevi anual, timp de 4 ani a unui stil de educație în conformitate cu nevoile acestora, având în vedere elevii din categoriile sociale defavorizate, contribuind la reducerea abandonului școlar precum și implicarea părinților în educația și succesul școlar ale elevilor.

Profesorii care alcătuiecsc echipa de implementare a acestui proiect în cadrul liceului, în decursul celor 4 ani, sunt: Simion Constantin Adrian, Marcu Nicușor, Todoran Simona Marcela, Oltean Sabina Larisa, Jurca Mirela Teodora, Mateica Daniela, Crasnic Ioana, Mărcuș Corneliu, Giurgiu Dorina, Marginean Angela și personalul didactic auxiliar Breazu Nina,Cheran Nicoleta și Barbu Mariana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21826 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*