Interviu Simion Crețu, director general Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

simion cretu„Peste 90 milioane euro din fonduri europene sunt investite în județul alba pentru îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor sociale, precum și pentru dezvoltarea afacerilor și a turismului!”

Alba – un județ cu un istoric economic specific, are nevoie de o importantă infuzie de capital pentru revitalizarea climatului social!

Domnule director, se cunoaște situația social-economică a județului Alba, unde necesarul de investiții este, poate, mult mai mare decât în alte zone ale Regiunii Centru. Pe de altă parte, știm că Uniunea Europeană a alocat fonduri pentru investiții, ca să asigure creșterea calității vieții. Vă rugăm să ne spuneți ce astfel de fonduri au fost disponibile pentru investiţii în infrastructură, sau pentru dezvoltarea orașelor din județul nostru?

Întrebarea dvs este destul de complexă, deoarece abordează multe aspecte și interdependențe. Deoarece vorbim de investițiile derulate doar de ADR Centru în județul nostru, ne vom referi la implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013, cunoscut și sub numele ”Regio”. Acest program, pe care Agenția îl implementează în calitate de Organism Intermediar la nivel regional, are domenii de intervenție prin care s-au alocat și investit fonduri nerambursabile în reabilitare urbană, pe baza planurilor integrate de dezvoltare ale municipalităților, dar s-a investit și în infrastructura de transport, în cea socială și în cea de sănătate, inclusiv în serviciile de intervenție în situații de urgență, dar și în infrastructura de învățământ, sau în domeniul turismului. În general, ADR Centru nu realizează statistici la nivel județean, deoarece noi, ca instituție de nivel regional, ne preocupăm în egală măsură de dezvoltare durabilă și echilibrată a tuturor zonelor Regiunii Centru. Pe de altă parte, situația evoluează și, dacă la un anumit moment dat un județ poate să ”dețină” un anumit ”avans”, în scurt timp, datorită derulării procedurilor de plată și rambursare, un alt județ poate să ”devanseze plutonul” și situația să se modifice. Credem cu tărie că, până la urmă, toate județele au de câștigat și, chiar dacă unul sau altul vor ocupa un anumit loc, nu este vorba de o competiție ci de o colaborare, pe care noi o vrem cât mai bună.

Ne puteți da detalii despre numărul de proiecte câștigate și despre sumele care sunt în joc?

La nivelul Regiunii Centru, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, a fost alocată o sumă de 470,6 milioane euro, pentru dezvoltarea infrastructurii socio-economice și pentru dezvoltarea mediului de afaceri, în general pentru reducerea decalajelor dintre regiunile europene și Regiunea noastră. Din cele șase județe s-au depus, de-a lungul timpului, 1192 proiecte a căror valoare totală este de peste 1,76 miliarde euro și care solicitau spre finanțare peste 1,2 miliarde euro. Dintre aceste cereri de finanțare, noi am contractat, în toată regiunea, 468 proiecte care atrag efectiv peste 569 milioane euro. Se observă ușor nu numai că solicitarea de fonduri este de peste trei ori mai mare decât alocarea, dar și că, datorită dorinței de a ne asigura cu proiecte viabile, s-a depășit această sumă alocată prin contractele încheiate. Asta pentru a absorbi cât mai mult din fondurile disponibile, indiferent dacă unele proiecte se vor bloca, sau nu, din motive independente de instituția noastră. La nivelul județului Alba, de exemplu, autoritățile publice locale, ONG-urile și firmele private au depus 185 de proiecte, în valoare totală de peste 260 milioane euro, prin care s-au solicitat peste 196 milioane euro, bani nerambursabili. Dintre aceste cereri de finanțare, au fost contractate 69 de proiecte, care solicită spre finanțare puțin peste 90 milioane euro. Până în acest moment, dintre aceste 69 de proiecte, cele mai multe depuse de microîntreprinderi, avem finalizate 40 și plăți efectuate în valoare de peste 50 milioane euro, adică 55,5% din suma contractată în județ.

Am dori să păstrăm cât mai mult discuția centrată pe județul Alba. De exemplu, în Alba Iulia câte proiecte s-au depus?

Aceste date pot fi deduse din analiza Hărții interactive pe care o avem postată pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro, pagină web pe care am dedicat-o exclusiv implementării acestui program. Dacă doriți să punctăm exact, vă pot spune că în municipiul Alba Iulia au fost depuse, în total, 79 de proiecte, care solicitau aproape 79 milioane euro. Dintre aceste municipalitatea a depus 12 proiecte și a contractat 10, prin care sunt efectiv atrase în oraș circa 52,7 milioane euro. La momentul actual, Primăria albaiuliană are deja finalizate 7 din cele 10 proiecte câștigate și a beneficiat de rambursări de peste 31 milioane euro, adică aproape 60% din suma contractată pe municipiu. La nivelul tuturor proiectelor din Alba Iulia, adică și ale ONG și IMM, situația este puțin mai bună, deoarece din cele 79 de cereri de finanțare de care vorbeam inițial, 38 s-au concretizat prin contractare și, din acestea din urmă, 29 sunt deja finalizate, fiind realizate plăți totale în valoare de peste 35 milioane euro, adică aproape 62% din cele 57 milioane euro atrase prin contracte.

Sunt foarte multe cifre, este destul de dificil să ținem pasul cu atât de multe informații! Ce s-a făcut concret cu acești bani, în județul Alba?

Într-adevăr, sunt multe date care necesită mult timp pentru analiză și, așa cum v-am spus anterior, în pagina noastră de internet se pot face diferite selecții în Harta interactivă, pentru a vedea concret unde și cum sunt investite fondurile nerambursabile provenite din Uniunea Europeană. La nivel de prezentare, vă pot spune că am finanțat dezvoltarea urbană integrată a municipiului Alba Iulia, investițiile în reabilitarea de drumuri județene și străzi urbane, investițiile în școli, ambulatorii ale spitalelor, în centre sociale și în dotarea ISU cu echipamente, în afaceri și în turism.

adr centruInvestiții substanțiale pentru dezvoltare urbană și pentru reabilitarea drumurilor județene și a străzilor din orașe

Concret, ne puteți spune ce sume s-au investit în reabilitarea drumurilor din județul nostru?

Județul Alba a depus două proiecte pentru investiții în infrastructura rutieră. Asta, deoarece la nivelul CJ Alba am discutat mult cu domnul Președinte Ion Dumitrel, cu echipa de conducere și specialiștii consiliului, care au considerat că este mai oportun să pregătească proiecte care pot fi susținute și cofinanțate, în așa fel încât să se finalizeze cât mai repede și să aducă un real folos cetățenilor județului. Realitatea le-a dat dreptate și acum ambele proiecte de care vorbim sunt finalizate. Este vorba despre cererea de finanțare ”Valorificarea potențialului turistic și economic al Văii Aiud, prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107M”, proiect finalizat în urmă cu doi ani, a cărui valoare totală a fost de peste 27,8 milioane lei și care a obținut circa 22 milioane lei nerambursabili. CJ Alba a fost și partener cu CJ Sibiu, în proiectul ”Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi de turism în arealul turistic Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului; Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina – Şugag/ Valea Sebeşului/ DN 67C”, finalizat și acesta, investiție care a beneficiat de peste 17 milioane lei nerambursabili, din suma totală de peste 22 milioane lei cât au costat lucrările. Pe de altă parte, în Blaj am avut un alt proiect, ”Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu”, ce s-a finalizat anul trecut și care a obținut peste 7,5 milioane lei nerambursabili, la un volum total al investițiilor de peste 9,2 milioane lei. Pe acest domeniu, de investiții în artere rutiere se mai lucrează la două proiecte în județ, respectiv la Cugir și la Zlatna, cererile de finanțare respective fiind printre cele mai mari ca valoare, la nivel regional. În orașul de pe Ampoi, Primăria a depus proiectul ”Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Zlatna şi localităţile aparţinătoare”, cu o valoare totală de 41,75 milioane lei, din care suma nerambursabilă solicitată este de aproape 33 milioane lei, investițiile fiind foarte aproape de a se finaliza. În acest an au demarat și lucrările de la Cugir, din Vinerea, unde este în grafic proiectul ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi: str. 1 Mai, str. Mihai Viteazu, str. Avram Iancu, str. Vasile Alecsandri, str. 21 Decembrie, str. Râul Mic și str. Eroilor”. Aici, uniunea Europeană și Guvernul României au alocat circa 16 milioane lei, restul până la valoarea de circa 20,4 milioane reprezentând contribuția locală.

Și în Alba Iulia s-au modernizat străzi cu fonduri europene, nu?

Desigur. Este vorba de proiectul finalizat depus de municipalitatea albaiuliană pentru ”Reparații capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară în Municipiul Alba Iulia”, în valoare de peste 34,5 milioane lei, prin care au fost absorbite fonduri nerambursabile de peste 28 milioane lei. Așa, concetățenii noștri pot circula în condiții mult mai bune pe 26 de străzi din orașul de jos, proiectul fiind finalizat din 2012. Această cerere de finanțare a făcut însă parte din proiectele componente ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al municipiului Alba Iulia. Aceste Planuri sunt concepte noi de planificare a investițiilor, prin care UE încearcă să canalizeze efortul investițional și resursele către o abordare complexă, integrată a pregătirii de proiecte, creându-se astfel interdependențe și legături între proiectele finanțate. Dacă vorbim de acest PIDU, cetățenii văd concret investițiile în principalele artere de intrare în oraș, atât pe axa nord-sud cât și dinspre vest, dar și investițiile din zona interioară a Cetății Vauban,de pe latura de vest a acesteia, precum și reabilitarea Căminului pentru vârstnici de la Schit. Tot în Alba Iulia am finanțat reabilitarea traseelor de nord, est și sud ale șanțurilor Cetății, transformarea completă a Parcului Dendrologic, investițiile în căminul pentru vârstnici din Bărăbanț și multe IMM care au devenit foarte performate la nivelul întregii Transilvanii, prin fondurile obținute. De asemenea, nu pot să nu mă refer la reabilitarea termică a unor blocuri din cartierul Cetate – reabilitare care va începe în scurt timp deoarece numai ce am semnat contractele de finanțare.

Securitatea socială și sănătatea – probleme abordate și de autorități și de ONG, ba chiar și de firmele mici!

Ne puteți spune cât s-a investit din fonduri europene pentru serviciile de sprijin social în județul nostru? Vă rugăm să ne dați câteva exemple reprezentative şi de impact privind acest gen de proiecte finanţate în județul Alba.

Răspunsul constă, de fapt, în prezentarea numărului și tipului de proiecte contractate la nivelul județului, pe fiecare domeniu. Subliniez că vă prezint situația înregistrată la sfârșitul lunii octombrie 2014, în privința investițiilor în infrastructura dedicată domeniului de sprijin social, nu alt gen de proiecte, pe care le derulează alte entități, la nivel local, regional sau național. Din cele 22 de proiecte contractate în Regiune pe DMI 3.2, pentru îmbunătățirea calității infrastructurii pentru serviciile sociale, 2 sunt din județul Alba și sunt bucuros să spun că ambele sunt finalizate. Este vorba despre proiectul „Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale Alba”, depus de Consiliul Județean Alba, ca lider al parteneriatului dintre administrația publică județeană, DGASPC Alba și edilii din municipiile Aiud și Blaj, dar și oraşele Abrud, Cugir și Zlatna, precum și despre proiectul ”Reabilitarea și extinderea așezământului social pentru vârstnici “Sfântul Andrei Bărăbanț”, depus de Asociația ”Sfântul Andrei” Bărăbanț. La aceste 2 proiecte se adaugă cel din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al municipiului Alba Iulia, respectiv „Reabilitarea şi modernizarea Căminului de persoane vârstnice Alba Iulia – Serviciul social rezidenţial de interes regional”, finalizat și acesta, dar pe Axa Prioritară 1 a Programului Regio.

În strânsă legătură cu domeniul social este și sănătatea. Cât s-a investit din fonduri europene pentru îmbunătățirea serviciilor medicale din Alba și care sunt exemplele reprezentative şi din acest gen de proiecte?

Pentru județul Alba sunt contractate proiectele de ”Modernizare, reabilitare şi echipare corp clădire Ambulatoriu de spital Abrud” și ”Reabilitare, modernizare și echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul Orășenesc Cîmpeni”. Aceste proiecte au împreună valoarea totală de aproape 8 milioane lei. Nu demult a fost contractat și proiectul de modernizare a Ambulatoriului Spitalului orășenesc Cugir, cerere de finanțare cu o valoare totală de peste 6 milioane lei. În directă legătură cu domeniul medical, poate fi asimilat domeniul major de intervenție 3.3, în cadrul căruia, la nivel regional, au fost disponibile spre finanțare 10,63 milioane euro pentru îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Din aceste fonduri a fost dotat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba cu 1 autospecială pentru lucru cu apă și spumă, care se află la Alba Iulia, 4 autospeciale de același tip dar cu capacitate mică dispersate la Alba Iulia, Aiud, Blaj şi Câmpeni, 1 autospecială pentru descarcerări grele, tot la ISU Alba Iulia, 4 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență aflate la Alba Iulia, Aiud, Blaj şi Câmpeni, precum și 3 ambulanţe de prim ajutor pentru departamentele de pompieri din Alba Iulia, Câmpeni şi Sebeş. Prin aceste proiecte, județul Alba a beneficiat de echipamente și dotări în valoare de peste 1,5 milioane euro, care altfel cu greu ar fi putut fi achiziționate. În fine, v-am spus încă la începutul discuției noastre, că multe microîntreprinderi au depus proiecte pentru investiții care se referă și la domeniul medical. Prin Program nu s-a realizat o clasificare a acestor proiecte în funcție de domeniul de activitate, deoarece mediul de afaceri a fost tratat în ansamblu. Totuși, o estimare ne indică faptul că din cele 247 de contracte de finanțare semnate în Regiune pe acest domeniu, un procent de 19% este reprezentat de proiectele ce au solicitat fonduri pentru investiții în modernizarea serviciilor din domeniul sănătății. În cele șase județe, aceste proiecte, identificate după denumirea lor ca fiind de investiții în infrastructura medicală, solicită o valoare de circa 3,66 milioane euro, respectiv un procent de 15% din suma alocată pentru dezvoltarea microîntreprinderilor. Vorbind de județul Alba pot să vă anunț că au fost depuse 5 cereri de finanțare de către 4 firme, care au solicitat resurse nerambursabile pentru investiții care includ dotarea cabinetelor stomatologice, de creare a unei clinici moderne de urologie, precum și pentru dotarea unor centre de analiză și diagnostic. Aceste 5 proiecte, toate finalizate în județul nostru, au solicitat aproape 2,3 milioane lei, valoarea totală a investițiilor realizate fiind de peste 3,4 milioane lei. De fapt, de-a lungul timpului am și participat cu presa la vizite la două dintre aceste proiecte, care au fost foarte bine prezentate în media.

Investițiile în invătământ sunt priorități obligatorii pentru dezvoltarea societății

Dezvoltarea unei societăți nu se poate realiza fără un învățământ de calitate. Ne puteți spune, din acest punct de vedere, ce gen de proiecte au fost realizate în județul nostru? De asemenea, care este proiectul cu cel mai mare impact în județul nostru?

Într-adevăr, noi, la ADR Centru, considerăm că învățarea pe tot parcursul vieții favorizează nu numai creșterea bagajului de cunoștințe, dar și acumularea de experiență, care permite o mai mare flexibilitate atât pe piața muncii, cât și evoluția personală. La nivel național educația este considerată o prioritate, dar investițiile reale sunt destul de puține. În răspunsul meu doresc să mă refer la investițiile tangibile, în infrastructura școlară, deoarece cred că este evident faptul că o dotare de calitate a învățământului poate atrage și rezultate bune, în timp ce, în școli insalubre și inospitaliere, nici profesorii și nici elevii nu pot face performanță. Trebuie să spunem că ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul REGIO 2007-2013 derulează proiectele depuse de autoritățile publice locale pentru reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Aici sunt două apeluri de proiecte. Primul dintre ele, suspendat în 16 octombrie 2009 a fost printre cele mai solicitate domenii de finanțare din întregul program, la nivel regional. Pe primul apel al DMI 3.4 au fost depuse, până acum 5 ani, 104 proiecte, care aveau o valoare totală de peste 152 milioane euro și solicitau 121,2 milioane euro, ca fonduri nerambursabile. Dintre aceste proiecte, 28 au fost contractate, și au obținut spre finanțare peste 35 milioane euro. Trebuie să subliniez că două dintre aceste proiecte contractate sunt din județul Alba. Pe cel de-al doilea apel de proiecte al DMI 3.4, care încă mai este activ, sunt alocate regiunii noastre aproape 19 milioane euro, rezultate din realocări de fonduri europene la nivel național. V-am spus deja că acest domeniu este foarte solicitat, fiind depuse încă 43 de cereri de finanțare pentru modernizarea școlilor Cele 2 proiecte în domeniul educațional contractate în județul Alba pe primul apel de proiecte pentru modernizarea școlilor sunt din Aiud și din Arieșeni. Primul dintre ele este proiectul „Reabilitarea structurală și reparații capitale la Colegiul Național ”Bethlen Gabor” din Aiud, judeţul Alba”, depus de municipalitatea din Aiud. Acesta este proiectul cu cea mai mare valoare totală dintre toate proiectele depuse pe acest domeniu la nivel național, respectiv de cca 29,66 milioane lei, fiind solicitate 23,5 milioane lei ca și sumă nerambursabilă. Cu aceste fonduri se reabilitează din temelii unul dintre cele mai vechi licee din Transilvania. Colegiul “Bethlen Gabor” a fost înființat inițial în Alba Iulia, care funcționează la Aiud din 1662, actualele clădiri fiind construite între anii 1711 și 1896. Și acest proiect a fost vizitat de mass media, care a fost impresionată de volumul uriaș și de complexitatea lucrărilor de reabilitare, restaurare și modernizare a celor 5 clădiri ale Colegiului. Tot pe primul apel de proiecte din cadrul DMI 3.4 al Programului REGIO am semnat, la începutul lunii martie a.c. și contractul de finanțare pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și diversificarea specializărilor profesionale ale Școlii generale din Arieșeni, prin proiectul „Campus învățământ profesional și tehnic”, care are o valoare totală de peste 18,8 milioane lei, fiind cel mai important din zona rurală din Regiunea Centru. Pe noul apel de proiecte pe acest domeniu,din fondurile rezultate din realocări, în județul nostru au fost contractate 4 cereri de finanțare, în valoare totală cumulată de peste 2,3 milioane lei, pentru modernizarea unor școli generale în municipiul Aiud, în comuna Lopadea Nouă, dar și în comuna Berghin, unde Primăria a pregătit 2 proiecte!

Viitorul Program Operațional Regional va aloca fonduri mai substanțiale pentru investiții

Din tot ceea ce ne-ați spus rezultă că sunt multe proiecte, practic ați prezentat atâtea cifre, încât este și foarte greu să le înțelegem semnificația ”din prima” cum se zice! Despre viitoarele programe de finanțare ce ne puteți spune?

Așa este și pe noi ne bucură faptul că sunt proiecte, că se fac investiții și că gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile REGIO în județul Alba este mai ridicat decât media regională, care este și ea peste media națională. Asta ne dă încredere că, în viitor, vom avea proiecte mai bine pregătite, pentru ca oamenii să beneficieze cât mai mult de cele peste 750 milioane euro care ar putea fi alocate pentru dezvoltarea regiunii noastre. La nivel regional, activitățile de pregătire pentru perioada 2014-2020 le-am demarat încă din cursul anului 2010 şi în 2011, când au fost inițiate şi desfăşurate o serie de activităţi pregătitoare necesare elaborării Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 este parte a Planului de Dezvoltare, care este principalul document de planificare și programare la nivel regional unde sunt stabilite obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare. Referitor la perioada 2014-2020, finanțarea investițiilor în infrastructura social-economică a rămas în continuare o prioritate. Deși nu s-au stabilit exact sumele alocate, noua formă a Programului Operațional Regional 2014-2020, document trimis de Guvern în august către Comisia Europeană, poate fi consultat pe site-ul nostru www.regio-adrcentru.ro. Chiar dacă alocarea financiară pentru viitoarele domenii de acțiune încă nu a fost stabilită, considerăm că sumele alocate sectorului de investiții vor fi mai mari decât în actuala perioadă, ținând cont atât de necesarul investițional identificat de noi în cadrul Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020, cât și ca urmare a alocării financiare de care va dispune România în acest nou exercițiu bugetar al UE. Doresc să-i asigur pe cititorii revistei ProAlba că noi, la ADR Centru, vom depune toate eforturile pentru a promova resursele de finanțare de care vom dispune în următorii ani, pentru a crește gradul general de absorbție a fondurilor europene pe care le gestionăm. Acum, la nivelul întregii regiuni, gradul de absorbție este de peste 56%, din cele peste 470 milioane euro alocate pentru dezvoltare. Activitatea pe care o desfășurăm și experiența de peste 15 ani în derularea de proiecte finanțate din fonduri europene ne permit să estimăm că vom depăși un grad de absorbție de 80% la nivel regional până la sfârșitul actualului program, în 31 decembrie 2015. Acest lucru trebuie să ne motiveze și să ne mobilizeze pentru a atrage și investi și mai multe fonduri europene deoarece, pe lângă marele avantaj că sunt nerambursabile, ele atrag după sine și alte finanțări, care concură la creșterea gradului de bunăstare a locuitorilor județului Alba și ai întregii regiuni.

Sprijinul nerambursabil acordat firmelor și invetițiile în turism sunt printre prioritățile agendei noastre de lucru!

La începutul discuției noastre vorbeați despre alocările financiare pentru dezvoltarea afacerilor și a turismului. Ce ne puteți spune despre acest domeniu al finanțărilor nerambursabile în județul Alba?

De fapt, este vorba de două Axe Prioritare și de cinci domenii de intervenție, care alocă fonduri nerambursabile, în regiunea noastră, pentru sprijinirea afacerilor și pentru investiții în turism. Concret, în județul Alba, două firme mijlocii și 119 firme mici au depus proiecte pentru finanțare. Dintre acestea, datorită cererii foarte mari de resurse financiare, dar și din motive care țin de pregătirea respectivelor inițiative, doar 39 de proiecte au fost contractate, în valoare totală de peste 8 milioane lei, cea mai mare parte dintre ele fiind deja finalizate. Astfel, am susținut investițiile în dezvoltarea cabinetelor medicale, a service-urilor auto, a cabinetelor stomatologice și a unor investiții în turism, cu aproape 4,7 milioane euro, fonduri nerambursabile. Astfel de proiecte, destinate microîntreprinderilor din zona urbană, se găsesc în Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Cugir, Ocna Mureș și Zlatna. Pentru că am vorbit de turism, trebuie să spun că aici cerea de proiecte în arealul unui județ ca Alba, cu atâtea obiective deosebite, a fost foarte mare. Noi am finanțat atât investițiile realizate de Primăria municipiului Alba Iulia – prin proiectele finalizate ”Reabilitare Centru Istoric Traseul Estic, Traseul Sudic, Traseul Nordic Fortificaţia de tip Vauban – Alba Iulia – căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific” și ”Valorificarea resurselor turistice naturale în zona Mamut – Parcul dendrologic ”Dr. Ioan Vlad” – Valea Popii” – dar și investiții în modernizarea unor structuri de primire turistică din Baia de Arieș și ale unor firme private. O mențiune deosebită ar fi că, prin proiectul ”Tezaure Fortificate Redescoperite – Dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru prin punerea în valoare a potenţialului turistic al reţelei de biserici fortificate săseşti din Transilvania”, depus de Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din România, ce are sediul la Sibiu, au fost reabilitate biserici săsești inclusiv din județul nostru, dar și Catedrala Evanghelică din centrul municipiului Sebeș. Practic, prin axa de turism, am finanțat, cu circa 9 milioane euro, patru proiecte reprezentative, care au atras, în total, investiții în turism în valoare de aproape 15 milioane euro!

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 18453 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*