Inspectorii ITM Alba își continuă controalele în județ. Rezultatele celor mai recente verificări

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii. Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 2-6 iulie 2018, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.    

În domeniul relaţiilor de muncă: 

Total unităţi controlate: 25

Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 364

Număr deficienţe constatate:  25

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” : 0

Valoarea amenzilor aplicate : 5.000 lei;

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  3 ;

1 Amenda in cuantum de 5.000 lei;

2 Avertismente;

Entităţi sancţionate pentru muncă nedeclarata : 0 

Principalele deficienţe stabilite în controale: 

 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Număr total unităţi controlate:  35

Număr deficienţe constatate: 51

Număr de măsuri dispuse  :   51

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:  11 din care -11 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22011 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*