În 2014, peste 950 de cetățeni proveniți din mai multe țări ale lumii, au fost înregistrați în evidențele Serviciului pentru Imigrări Alba. 30 de persoane au fost depistate cu ședere ilegală

PASAPOARTE - REGLEMENTARILa sediul Serviciului pentru Imigrări Alba, în data de 17 ianuarie, în cadrul unei şedinţe prezidată de chestor principal de poliţie dr. Nelu Pop, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, s-a desfăşurat, evaluarea activităţii desfăşurate, în anul 2014.

Astfel, la sfârşitul anului 2014, în evidenţele Serviciului se aflau înregistraţi 954 cetăţeni non-UE şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, proveniţi din 58 ţări ale lumii. Cei mai mulţi cetăţeni aflaţi în judeţul Alba provin din: Republica Moldova (171), Turcia (54), China(28), Italia (305), Germania (119), Franţa(23), Austria (24).

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse 28 de invitaţii, dintre care 27 au fost admise şi una a fost respinsă.

Potrivit competenţelor, în anul 2014 au fost primite 5 cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi. Ca urmare, au fost eliberate 4 autorizaţii de muncă pentru lucrător permanent şi o autorizaţie de muncă unui student.

În perioada analizată au fost primite 357 cereri  prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România, schimbarea reşedinţei, dintre care, pentru cetăţeni din state terţe, un număr de 180, iar pe spaţiul UE şi SEE, un număr de 167.

Ca urmare, au fost emise 357 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României, din toate categoriile: permise de şedere temporară şi permanentă pe teritoriul României, certificate de înregistrare a rezidenţei şi cărţi de rezidenţă temporară şi permanentă pentru membrii de familie ai cetăţenilor proveniţi din statele membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. În perioada de referinţă, a fost revocat dreptul de şedere pentru 10 cetăţeni non comunitari care nu mai îndeplineau condiţiile ce au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, a muncii la negru şi a actelor care pot aduce atingere siguranţei naţionale, în anul 2014, rezultatele Serviciului pentru Imigrări al judeţului Alba au fost după cum urmează:

Au fost depistaţi 30 cetăţeni străini,  din care 28 cu şedere ilegală şi 2 cetăţeni străini care desfăşurau activităţi lucrative fără forme legale, care au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României.

În cursul anului 2014, au fost aplicate amenzi contravenţionale în sumă totală de 14.300 lei .

La finalul expunerii, inspectorul general, chestorul principal de poliţie dr. Nelu POP, a apreciat pozitiv activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute şi a reiterat importanţa cooperării cu toate structurile cu atribuţii în gestionarea fenomenului migraţionist pe raza de competenţă.

La şedinţa de evaluare au participat, de asemenea reprezentanti ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba şi ai Direcţiei Judeţene de Informaţii Alba.

Informaţii suplimentare:

Inspectoratul General pentru Imigrări este structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.

Combaterea şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României constituie un domeniu bine reprezentat, fapt care duce la realizarea acestui obiectiv principal stabilit prin lege în sarcina Inspectoratului General pentru Imigrări; fermitatea deosebită şi promptitudinea de care  s-a dat dovadă sunt reliefate de rezultatele obţinute.

Funcţia de prevenire a săvârşirii de fapte contravenţionale specifice domeniului –IMIGRĂRI – este de asemenea realizată şi prin constatarea şi sancţionarea promptă a contravenţiilor, având în vedere faptul că fermitatea de care s-a dat dovadă nu a rămas fără reacţie în mediile frecventate de străini.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22082 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*