IMM-urile din Regiunea Centru pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltare prin programul REGIO

Incepand cu 30 octombrie 2020, se pot depune cereri de finantare pe Prioritatea de Investitii 2.2 a Programului Operational Regional 2014-2020 – pentru sprijinirea crearii si extinderea capacitatii avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. IMM-urile ce desfasoara o activitate economica in judetele regiunii, respectiv Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, pot solicita finantare nerambursabila de minim 1,6 milioane euro – maxim 6 milioane euro, prin programul gestionat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru la nivel regional. Orice societate comerciala sau cooperativa care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural poate solicita fonduri nerambursabile in cadrul acestui apel, daca indeplineste criteriile de eligibilitate precizate in Ghidul de finantare.

Finantarea vizeaza IMM-urile interesate de gasirea unui model optim de crestere, atat in sensul trecerii in alta categorie de dimensiune, cat si in sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, in scopul cresterii dimensiunii pietei adresate si a cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale. Perioada de depunere a proiectelor este deschisa incepand cu 30.10.2020, ora 12:00, pana in 30.11.2020, ora 12:00.

”Suntem siguri ca bugetul pe care-l avem la nivel de regiune, este insuficient fata de numarul si de valoarea cererilor care au nevoie de finantare, fiind multe IMM-uri care  vor depune cereri. In acelasi timp, trebuie sa precizez ca nu e un apel destinat firmelor mici si micro, pentru care ar fi fost greu de sustinut o contributie financiara de circa 800.000 euro. Insa, prin ADR Centru vom derula in viitorul apropiat si alte programe, prin care vom finanta din nou mediul privat, cum este programul de digitalizare. Pentru perioada 2021-2027, de asemenea, ADR Centru, in calitate de Autoritate de Management, propune pentru domeniul de dezvoltare al mediului privat, unul dintre cele mai mari bugete, respectiv peste 230 milioane euro, din fondurile solicitate de la Comisia Europeana. Speram insa, ca toate firmele care sunt acum pe piata economica din regiune sa reziste acestor vremuri dure si provocarilor economice ale momentului” a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Acest al doilea apel de proiecte pe Prioritatea 2.2 este competitiv, fiind selectate, pentru etapa precontractuala, cererile de finantare care obtin cele mai mari punctaje, in functie de bugetul disponibil. Proiectele care obtin mai putin de 50 de puncte sunt respinse. Bugetul disponibil pentru finantare, la nivelul Regiunii Centru este de 20.73 milioane euro, proiectele depunandu-se prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Cursul la care se va calcula bugetul in lei este 1 euro = 4,8318 lei.

Informatii de background

Printre criteriile minime ce trebuie intrunite de IMM-urile ce vor sa depuna proiecte, se regasesc urmatoarele cerinte:

 1. La depunerea cererii de finantare, domeniul/e de activitate eligibil/e vizat de investitie este:

–         inscris/e in obiectul de activitate / certificatul constatator ORC / activitate principala sau secundara a intreprinderii.

–      autorizat/e distinct la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.

 1. O investitie poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, in conditiile in care acestea sunt aferente aceleiasi activitati/aceluiasi flux de productie.
 2. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral (infiintat cel tarziu in ian. 2019), fara activitate suspendata oricand in anul curent depunerii cererii de finantare; a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 3. Solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului:

–      Pentru investitii cu lucrari de constructie cu autorizare: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune (conform legislatiei in vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investitia propusa prin cererea de finantare).

–      Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii – si dreptul de uzufruct, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locatiune.

 1. Activitatile propuse in proiect (investitia) – vizeaza domeniul/e de activitate eligibil/e ale solicitantului, ce fac obiectul proiectului.
 2. Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale. Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale.      Valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 3. Nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/extindere) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare. Sunt acceptate lucrarile de extindere pentru spatiul de productie construit in aceste conditii.
 4. Contributia proprie a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este de minim 30% pentru intreprinderile mici sau 40% pentru intreprinderile mijlocii;
 5. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura:

–          contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului,

–          finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si

–          resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

 1. Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare: nu depaseste data de 31.12.2023.
 2. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea, conform prevederilor din Ghidul general.

Fondurile alocate sunt disponibile prin Axa prioritara 2 a POR 2014-2020 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii. La sediul ADR Centru, str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia, e-mail: inforegio@adrcentru.ro, functioneaza un birou de informare, unde solicitantii pot fi asistati, in mod gratuit, in clarificarea unor aspecte legate de completarea si pregatirea cererii de finantare. Mai multe detalii despre aceasta schema de finantare gasiti pe adresa www.regio-adrcentru.ro, sectiunea Prezentare program, Axa2, PI 2.2.

Despre Redacția ProAlba 30149 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*