Hotărâre CJSU privind schimbarea locației Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul municipiului Blaj

Văzând adresa U.A.T. municipiul Blaj, nr. 451 din 11.01.2021, în ceea ce privește acordul exprimat pentru schimbarea temporară a destinației spațiului Centrul Cultural Iacob Mureșianu, situat în municipiul Blaj, strada Republicii, nr. 36, în structură medicală Centru de vaccinare împotriva COVID-19;

În temeiul:

  • G nr. 1031 din data de 27.11.2020, pentru aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România;
  • Ordinului comun nr. 2171/ 181/ M.223/ 4380/ 2020, al Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu  prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 11.01.2021,

 HOTĂRĂȘTE:

(1) Se aprobă schimbarea temporară a destinației spațiului Centrul Cultural Iacob Mureșianu, situat în municipiul Blaj, strada Republicii, nr. 36, în structură medicală Centru de vaccinare împotriva COVID-19;

(2) Spațiul menționat la alin. (1) va avea destinația de structură medicală – Centru de vaccinare împotriva COVID-19, pe toată perioada administrării în România a vaccinurilor autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului.

Poziția nr. 4 din tabelul de la art. 1, alin. (1) din Hotărârea nr. 5/08.01.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba se modifică în mod corespunzător, cu prevederile art. 1, alin. (1) din prezenta hotărâre.

 Prezenta Hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și U.A.T. municipiul Blaj, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba și la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, de către Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 11.01.2021

PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23587 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*