Evacuarea elevilor, profesorilor și personalului auxiliar în cazuri de urgență. Reguli și măsuri de siguranță

 • În sălile de cursuri nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate (grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee, şcoli profesionale şi postliceale, instituţii de învăţământ superior ori alte categorii de clădiri publice).
 • Covoarele, mochetele, preşurile etc. utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
 • La amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare de circulaţie corespunzător direcţionate şi se va ţine seama de recomandările normativului de proiectare şi cele ale normelor specifice.
 • Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu.
 • Pentru evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiţii de siguranţă se vor lua următoarele măsuri :
 • conducerile obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a utilizatorilor;
 • pe tot timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare a dispozitivului de deschidere;
 • se va controla şi asigura în permanenţă bună funcţionare a instalaţiilor electrice, înlăturându-se operativ improvizaţiile şi neregulile constatate;
 • traseele spre căile de evacuare se marchează corespunzător, cu indicatoare standardizate;
 • controlul şi asigurarea funcţionării în permanentă a iluminatului de siguranţă din clădiri;
 • stabilirea persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile de evacuare a utilizatorilor şi a bunurilor material de valoare în caz de incendiu;

în caz de incendiu, evacuarea utilizatorilor se asigura obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul/ planurile de evacuare

sursa-ISU Alba

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23694 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*