Din istoricul Astrei aiudene. Înființarea Despărțământului Aiud-Teiuș

Niciodată nu este prea târziu să scoți la iveală documente care atestă existența unor fapte, a unor întâmplări ce elucidează începutul, dar mai ales activitatea de-a lungul timpului a unor oameni implicați, dăruiți total luptei pentru cultura poporului român, pentru unitatea și solidaritatea neamului românesc.
Asociațiunea ASTRA Despărțământul „Ovidiu Hulea” de azi se consideră continuatoarea ASTREI interbelice și rămâne fidelă dezideratelor din Statut.
Câteva aspecte ale despărțământului au fost găsite de către prof. IACOB BUTA, cel care a revitalizat activitatea după 1989, prin fundația „Ovidiu Hulea”. Cei care i-au urmat au scormonit mai mult în presa românească și, bucurie mare, au găsit actul de constituire al despărțământului aiudean. Meritul de a fi găsit acest document îi revine bibliotecarei Dana Grigoriță de la Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” din Aiud, ea însăși fiind astristă.
Iată cum arată documentul de constituire, descoperit în revista „Transilvania” și cu ecouri în presa vremii:

În ședința plenară a secțiunilor științifice ale Asociațiunii Pentru Literatura și Cultura Poporului Român, ținută în data de 14 și 15 iulie 1907 la Sibiu, la punctul 174 al ordinei de zi, se analizează propunerea Despărțământului Alba Iulia: „Direcțiunea despărțământului Alba Iulia înaintează procesul verbal al ședinței din 24 iunie 1907 în care propune o nouă organizare a despărțământului și înființarea unui nou despărțământ cu sediul la TEIUȘ sau AIUD. Se roagă comitetul central a trimite publicațiunile Asociațiunii pe seama agenturii din TEIUȘ”.
În urma acestei propuneri, Asociațiunea, întrunită în ședința din 31 iulie-1 august
1907, a decis înființarea noului despărțământ. Acest moment este consemnat la punctul 243 al ordinei de zi din PV al Ședinței a IX-a al Comitetului Central al Asociațiunii din 12 septembrie 1907, după cum urmează: „Secretarul administrativ raportează că în urma deciziunii comitetului central din ședința ținută la 31 iulie-1 august 1907 de a se înființa un despărțământ pe teritoriul despărțământului ALBA IULIA, s-a adresat d-lui IOAN MAIOR, protopop în AIUD, să ia asupra sa înființarea unui despărțământ nou în ținutul AIUD-TEIUȘ. Numitul domn protopop primește această însărcinare.”
După ce Asociațiunea a decis înființarea noului despărțământ, protopopul IOAN MAIOR a convocat adunarea generală la Gârbova de Jos în data de 22 septembrie, după cum aflăm din presa vremii: „În senzul comisiunei de datto 30 August 1907 Nr. 734 al comite¬tului central al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român, convoc în comuna Gârbova inferioară pe ziua de 22 Septemvrie stil nou 1907 la 3 oare p. m. în biserica gr. cat. adunarea generală a tuturor celor ce se interesează de cultura şi literatura poporului român spre a înfiinţa şi constitui un despărţământ nou al Aso¬ciaţiunii Aiud—Teuşi, constătător din oraşul Aiud, cercul pretorial Aiud, şi comunele Galda de jos, Benic, Galda de sus, Întregalde, Mesentea şi Oeşdea… Ioan Maior, protopop, delegatul comitetului central al Asociaţiunei”

În același PV al Ședinței a IX-a al Comitetului Central al Asociațiunii, la punctul 279 al ordinei de zi s-a consemnat: „Direcțiunea despărțământului AIUD-TEIUȘ înaintează procesul verbal al adunării de constituire, ținute în GÂRBOVA de JOS la 22 septembrie 1907, în care s-a declarat de înființat despărțământul AIUD-TEIUȘ cu sediul în AIUD, înscriindu-se 16 membri ordinari și 53 ajutători, de la cari s-au adunat suma de K 242. Noul despărțământ cuprinde comunele din cercul administrativ AIUD, afară de Ocnișoara și 6 comune din cercul administrativ al Ighiului și anume: Întregalde, Galda Superioară, Benic, Mesentea, Galda Inferioară și Oiejdea. S-a ales director al despărțământului dl. IOAN MAIOR, protopop în AIUD, iar membri în comitet domnii: Dr. G. SIMON, avocat în AIUD, CANDIN SUCIU, preot în Benic, SIMON MARCU, preot în Gârbova Inferioară, secretar CORNEL CRIȘAN, învățător în Teiuș, casier GAVRIL RAȚIU, protopop în Teiuș, controlor IRIMIE ILIESCU, preot. S-a înființat și o bibliotecă în Teiuș. Se ia act cu aprobare și se îndrumă comitetul cercual să-și înceapă activitatea”
Ecouri referitoare la acest act cultural se regăsesc în presa vremii:
„«Despărţământul Alba-Iulia», constătător din peste 100 de comune s-a împărţit în două. Comunele cari gravitează înspre Teiuş şi Aiud s-au grupat într-un nou despărțământ, cu numele «Aiud-Teiuş», al cărui sediu (scaun) este Aiudul. Organizarea despărţământului a făcut-o dl. protopop din Aiud: Ioan Maior, care a fost ales director. Dl Maior a fost ajutat în lucrarea sa de cărturarii din Aiud, Teiuş şi din o mare parte a comunelor aparţinătoare acestui despărțământ. În Teiuş s-a înfiinţat o agentură şi bibliotecă poporală. Dorim spor bun şi D-zeu s-ajute!”

Mai multe informații vor fi într-o lucrare viitoare mai amplă cuprinzând pagini de istorie regăsită.

Prof. Despina Stanciu

Președinta Despărțământului. „Ovidiu Hulea” Aiud

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22643 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*