DGASPC Alba face un apel privind limitarea deplasărilor la sediul instituției. Precizări pentru cei interesați

În contextul creșterii incidenței cazurilor de infectare cu virusul COVID-19, atât la nivel național, cât și la nivelul județului Alba, Direcția Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  se adresează, din nou,  beneficiarilor de servicii sociale din județ cu rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la sediul instituției, fiind de preferat ca activitatea de relații cu publicul să fie realizată prin telefon, corespondență poștală sau electronică.

Astfel:

  • Pentru transmiterea documentelor sau petițiilor, sunt la dispoziție următoarele date de contact:

Adresă poștală:  Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, Alba, 510207

E-mail: dgaspc@protectiasocialaalba.ro;

Pentru probleme urgente se pot apela numerele de telefon:

0258–818 266; 0358-401538; 0741–818 074; 0755-069 444; 0258 – 833 230

fax: 0258/817- 037;

  • Cererile de evaluare/reevaluare și documentele în vederea încadrării în grad de handicap pentru copii și persoane adulte pot fi transmite prin una dintre următoarele modalități:
  1. Prin servicii poştale sau curierat (documentele vor fi transmise în format original).
  1. Prin poșta electronică la adresa:

,,sec_copii_ab@protectiasocialaalba.ro”, privind încadrarea în grad de handicap a copilului și   ,,sec_adulti_ab@protectiasocialaalba.ro”, privind încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte. Ulterior, beneficiarilor le revine obligativitatea transmiterii documentelor în original prin serviciile poștale.

Depunerea documentelor în original  la primăria de domiciliu/reședință de către persoana solicitantă/reprezentant legal sau de către o altă persoană fizică. Dosarul va fi transmis la DGASPC Alba de către primăria din localitatea de domiciliu/reședință la care a fost efectuată depunerea acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Evaluarea cererilor de încadrare în grad de handicap se realizează  în baza documentelor existente  la dosar.

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap(SECPAH), Serviciul de Evaluare Complexă Copii (SECC) din cadrul DGASPC Alba verifică şi analizează documentele, şi în termen de 5 zile lucrătoare comunică telefonic data planificată pentru evaluare. În cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.

Pentru situațiile în care dosarul este complet, iar SECPAH, SECC constată că acesta conține informații suficiente și relevante pentru constatarea deficienței funcționale, severității, tipului și duratei estimate a acesteia, propune încadrarea în grad de handicap.

Atragem atenție asupra faptului că:

  • minorii nu trebuie aduși la evaluare/reevaluare decât în situația în care managerul de caz (la recomandarea medicului/psihologului) comunică acest aspect reprezentantului legal al copilului;
  • în cazul persoanelor adulte nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale. Pentru a diminua riscul contaminării, nu se va efectua mai mult de o evaluare la domiciliu pe zi, respectându-se măsurile de prevenție de către specialiștii SECPAH Alba.

Biletele gratuite de călătorie, rovinietele, cardurile europene pentru dizabilitate și legitimațiile de transport urban  nu se vor acorda personal, ci vor fi trimise prin intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire din partea solicitantului îndreptăţit, în baza cererii trimise de persoana cu handicap sau de reprezentantul legal al acesteia. Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 24677 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*