DGASPC Alba anunţă efectuarea selecţiei în vederea formării şi atestării de asistenţi maternali profesionişti

Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii în conformitate cu H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist şi Ordinul nr.26/2019, privind aprobarea <LLNK 12019     0840LS71   0 19>Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale  de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială:

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

–  să aibă disponibilitatea de timp necesar creşterii si educării copiilor;

–  să aibă domiciliul stabil în judeţul Alba;

– domiciliul să permită accesul la servicii medicale de specialitate sau de urgentă, servicii de recuperare/reabilitare, servicii educative;

– să aibă în folosinţă o locuinţă care să dispună de spaţiu corespunzător, dotată cu pat/pătuţ pentru fiecare copil în parte, cu dependinţe corespunzătoare pentru igienă, ambient sigur pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării copiilor, spaţiu care să permită realizarea unei îngrijiri cât mai bune a copiilor;

– experienţă si/sau disponibilitate pentru creşterea si îngrijirea cu preponderentă a 2 copii;

–  să existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor în familie;

– să manifeste o atitudine non-discriminatorie fată de persoanele cu nevoi speciale si fată de minorităţile etnice;

– motivaţia de a accepta copii în plasament sau plasament în regim de urgentă, să fie precisă si clară;

– să înţeleagă, să sprijine şi să încurajeze reintegrarea copilului în familie atunci când este posibil sau adopţia, după caz;

– să aibă disponibilitatea de a lucra în condiţii de stres sau speciale (plasament în regim de urgentă, copii cu nevoi speciale). 

Solicitanţii să nu se afle în următoarele situaţii:

– să fi suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

– să fie decăzut din drepturile părinteşti sau să se afle în situaţia în care copilul său a fost declarat abandonat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

– să sufere de boli cronice transmisibile.

Cei interesaţi vor depune cerere în care să motiveze intenţia de a deveni asistent maternal profesionist, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. Alba, camera 28, etaj 2.  Persoană de contact: Borteș Ana-Maria, expert implementare local în cadrul Proiectului TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor.

Perioada de depunere a cererilor: 28.01.2020-28.02.2020.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21826 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*