Dezbatere publica pe marginea PUG-ului din Alba Iulia. Obiectiile cetatenilor vor fi introduse in comisiile de specialitate

Primaria Alba Iulia a anuntat ca proiectul de actualizare a Planului Urbanistic General al municipiului este in dezbatere publica pana in 15 februarie, 2013. Pana la aceasta data, cetatenii sunt asteptati sa solicite precizari dar si sa aduca, daca se considera ca e cazul, obiectii. „Interesul manifestat pentru acest PUG de catre cetateni trebuie sa fie unul real. Obiectiile lor vor fi introduce in comisiile de specialitate pina la aprobarea PUG-ului. Daca nu, multi risca sa fie surprinsi de noul PUG, sa cumpere terenuri in necunostinta de cauza, iar suma neplacerilor ar putea continua”, sustin reprezentantii administratiei locale. Acestia au pus la dispozitia celor intreresati si o serie de informatii referitoare la PUG, pe care cei interesati le pot parcurge. Pentru orice informatii suplimentare, va puteti adresa la primaria Alba Iulia.

Planul urbanistic general reprezinta principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general prefigureaza dezvoltarea orasului pe termen lung , realizand un echilibru atent între cerinţele de investiţii imediate şi necesitatea de protecţie a şanselor de dezvoltare pe termen lung, inclusiv a valorilor arhitectural – urbanistice ca resursă pentru dezvoltarea economică . Profilarea turistica a orasului va fi completata in mod necesar prin dezvoltarea componentei rezidentiale. Imbunatatirea caracteristicilor ecologice, ale retelei de educatie, ale retelei de dotari publice si transport public si privat, extinderea retelei de spatii verzi si spatii publice, reabilitarea cartierelor de blocuri si asigurarea calitatii locuirii in viitoarele zone rezidentiale sunt cele mai importante masuri ale PUG. Actuala concentrare de activitati industriale din partea de nord est a orasului este structurata si extinsa spre est si sud primind, in completare, obiective conexe menite sa impulsioneze dezvoltarea unui pol de activitati de importanta regionala : un Centru pentru targuri si expozitii, o zona dedicata dezvoltarii IMM-urilor, implementarea si extinderea terenului urban si nu in ultimul rand o trama infrastructurala functionala. Pentru echilibrare si fructificand avantajul proximitatii celor doua noduri de acces din reteaua majora cu viitorul drum expres si legatura cu Municipiul Sebes ,in sudul orasului este prevazuta dezvoltarea unei zone de productie si servicii, cele doua zone mizeaza pe atragerea si concentrarea de intreprinderi (astazi situate in majoritatea cazurilor in interiorul cartierelor de locuinte). Plecand de la forma actuala a orasului, de la relatia acestei forme cu cadrul natural si de la conditionari de tip ecologic, economic si administrativ schema propusa vizeaza o extindere directionata catre:

-Nord- localitatile componente ( Barabant, Micesti,cuprinzand zonele libere dintre acestea

si trupul principal al orasului –Alba Iulia)

Cartiere rezidentiale -marginite de zona impadurita din Vest (Podei,Francisca,Sergau )

Dezvoltarea unei zone rezidentiale in zona sud-etica-(Partos,Oarda)

Principiul gestionarii spatiale a orasului este dezvoltarea de la centru spre periferii si urmareste in primul rand economia de terenuri, vazute ca resursa a oricarei forme de dezvoltare, pentru asigurarea sanselor de dezvoltare ale generatiilor viitoare. Zonele restructurabile interne orasului primesc prioritate in fata extinderilor pe terenuri neocupate. Urbanizarea zonelor de extindere se face etapizat, conditia principala pentru abordarea unei zone neocupate fiind data de un nivel minim de ocupare al zonei reprezentand etapa precedenta. De asemenea, in lungul limitei estice a teritoriului administrativ, cu terenurile comunei Ciugud, este propusa pastrarea si amenajarea unui coridor verde. Acesta se desfasoara pe malurile raului Ampoi , pana la varsarea in Mures si primeste forma unui parc de agreement , elementul principal al dezvoltarii corelate a celor doua localitati. Acest parc urmeaza sa satisfaca necesarul stringent de spatii verzi si dotari de agrement si sport la nivelul cartierelor limitrofe.  Prin grija Consiliului Judetean, este necesara rezervarea acestui culoar natural in lungul albiei raului Mures pe ambele maluri , propuse sa sustina, printr-o amenajare adecvata, un traseu pietonal si ciclistic cu caracter verde. Elementele de patrimoniu prezente in zona vor fi protejate si integrate conceptului de dezvoltare. Prin restructurarea zonelor industriale subutilizate sunt consolidate pozitia si rolul zonei centrale a orasului si este impulsionata dezvoltarea Zonei Est ca zona pentru activitati industriale. Este, de asemenea, propusa reabilitarea spatiilor publice din cadrul centrelor de cartier in scopul impulsionarii dezvoltariii economice a cartierelor si diversificarii profilului lor functional. Prin cresterea atractivitatii publice a acestor subcentre urbane se urmareste consolidarea unor concentrari de activitati (predominant servicii si comert), generatoare de locuri de munca si de oferte de deservire a functiunii principale, cea rezidentiala. Pentru a asigura un cat mai bun control asupra dezvoltarii acestui areal intins si pentru a preveni evolutii costisitoare atat in termeni economici, cat si ecologici, PUG stabileste urmatoarele principii:

 -delimitarea in teritoriu. Limitele spatiale ale zonei intravilan sunt stabilite dupa repere topografice.

-trasarea structurii urbane principale pentru intreaga unitate administrativ teritoriala, cu rol de „schelet” functional si infrastructural. Aceasta structura de baza include zonificarea functionala, schema majora de trafic si magistralele de utilitati, ramanand destul de flexibila si generala pentru a putea face face unei evolutii imprevizibile a orasului in perioade lungi de timp. La aceasta se adauga obligativitatea planificarii de tip plan director si PUZ pentru operatiunile de urbanizare. PUZ-urile vor respecta si vor detalia structura de baza trasata prin PUG (prin reparcelare, prin trasarea infrastructurii de rang secund.)

-etapizarea extinderii orasului in teritoriu presupune urbanizarea zonelor noi

introduse in intravilan , in trepte, dupa principiul accesarii unei zone numai in momentul in care zona precedenta atinge un stadiu de dezvoltare avansat sau final.

Având în vedere, pe de o parte, racordarea necesară la principiile de dezvoltare spaţială durabilă a Uniunii Europene şi la strategiile teritoriale şi locale existente, iar, pe de altă parte, particularităţile Municipiului Alba Iulia, se propun cinci obiective strategice de dezvoltare spaţială:

 -susţinerea rolului municipiului Alba Iulia de Capitală Simbolică a României şi de centru de importanţă regională şi judeţeană

-dezvoltarea în formă complexă a relaţiilor Municipiului cu zona de influenţă imediată

-adaptarea coerentă la configuraţia actuală a exigenţelor funcţionale şi de imagine induse de noile tipuri dinamice de activităţi

– ridicarea calităţii cadrului urban la nivelul parametrilor europeni

– protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit şi natural

LOCUIRE

-REABILITAREA SI ASIGURAREA CALITATII LOCUIRII IN CARTIERE

-ASIGURAREA NECESARULUI DE SUPRAFETE PENTRU LOCUINTE NOI, CU PRIORITATE IN ZONE AFLATE IN PROXIMITATEA ORASULUI SI IN VECINATATEA UNOR ELEMENTE NATURALE CU POTENTIAL DE AGREMENT

-ASIGURAREA UNOR CONDITII ECHILIBRATE DE CONFIGURARE A NOILOR ZONE DE LOCUINTE (DENSITATE, DOTARI, INFRASTRUCTURI, TIPOLOGII)

PROFIL ECONOMIC

-PROFILAREA SI DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI ALBA IULIA CA CENTRU DE SERVICII, AFACERI, CULTURA, COMUNICARE, MEDIA SI EDUCATIE SUPERIOARA, DE IMPORTANTA REGIONALA SI NATIONALA

-PROTEJAREA SI VALORIFICAREA POTENTIALELOR CULTURALE SI DE MEDIU PENTRU CRESTEREA ATRACTIVITATII ORASULUI PENTRU TURISM SI IMBUNATATIREA CALITATII VIETII

CIRCULATIE SI TRANSPORTURI

-INCHIDEREA INELULUI B-DUL REPUBLICII – STR. T VLADIMIRESCU- SOSEAUA DE CENTURA

-INCHIDEREA INELULUI B-DUL REVOLUTIEI- STR. ION LANCRAJAN – PARTOS-SOSEAUA DE CENTURA

-REALIZAREA ARTEREI DE OCOLIRE SPRE ZLATNA _ PROPUS DIN DRUMUL NATIONAL LA INTRARE IN ORAS DINSPRE CLUJ ( + COM. IGHIU ) DN 74– DN 1 – Zlatna Cluj Napoca

-REZERVAREA CORIDORULUI NECESAR PENTRU VIITOAREA SOSEA RAPIDA (DRUM EXPRES EUROPEANA)

-REALIZAREA DE TRASEE PENTRU BICICLISTI IN ORAS, SI IN JURUL ORASULUI ( RETELE CICLOTURISTICE) MALUL AMPOIULUI, MALUL MURESUL

OBIECTIVE PRIORITARE SI DE UTILITATE PUBLICA

1. REZOLVAREA URBANISTICA A ZONEI CENTRALE _ ETAPIZAT

2. INCHIDEREA INELULUI B-DUL REVOLUTIEI- STR. ION LANCRAJAN – PARTOS

3. INCHIDEREA INELULUI B-DUL REPUBLICII – STR. T VLADIMIRESCU- SOSEAUA DE

CENTURA

4. REALIZAREA ARTEREI DE OCOLIRE SPRE ZLATNA _ PROPUS DIN DRUMUL NATIONAL LA INTRARE IN ORAS DINSPRE CLUJ ( + COM. IGHIU )

5. REALIZAREA CENTRULUI CULTURAL

6. REZERVAREA SUPRAFETEI NECESARE REALIZARII SALII POLIVALENTE (ZONA BAZINULUI OLIMPIC)

7. REZOLVAREA ZONELOR DE AGREMENT SI SPORT (+ COMUNA CIUGUD)

8. REZOLVAREA UNOR LOCATII PENTRU PARCAJE PUBLICE SUBTERANE SAU

MULTIETAJATE

9. CONVERSIA SUPRAFETEI FOSTEI UNITATI MILITARE DE PE STR. LALELELOR SI VALEA POPII

10. REZERVAREA COIDORULUI NECESAR PENTRU VIITOAREA SOSEA RAPIDA (DRUM

EXPRES EUROPEANA)

11. REALIZAREA A DOUA NOI PIETE AGRO-ALIMENTARE IN CARTIERUL CETATE;

12. PROTEJAREA ZONELOR NATURALE SI A ELEMENTELOR DE PEISAJ, PROTEJAREA

ZONELOR CONSTRUITE VALOROASE, INSTITUIREA STATUTULUI DE ZONA PROTEJATA;

13. REALIZAREA DE TRASEE PENTRU BICICLISTI IN ORAS, SI IN JURUL ORASULUI ( RETELE CICLO-TURISTICE) MALUL AMPOIULUI, MALUL MURESULUI;

14. ASIGURAREA TERENULUI NECESAR INFIINTARII DE SPATII VERZI PUBLICE SI CENTRE DE CARTIER PRIN INTERMEDIUL OBLIGATIVITATII OPERATIUNILOR DE REPARCELARE IN ZONELE DE RESTRUCTURARE;

15. REALIZAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE PENTRU ZONELE IN CARE ACEASTA LIPSESTE;

16. CONVERSIA UNITATILOR MILITARE DIN CETATE IN FUNCTIUNI UNIVERSITARE,

ADMINISTRATIVE SI TURISTICE;

17. INFIINTAREA UNUI NOU CIMITIR;

18. REZOLVAREA AXULUI B-DUL TRANSILVANIEI CETATE – CU PROPUNEREA ANSAMBLULUI MARII UNIRI.

19. STUDIU RETELE PLUVIALE STRADALE (pe fonduri stucturale);

20. REZERVAREA COIDORULUI NECESAR PENTRU UN TRASEU EXTRAVILAN AL MAGISTRALELOR ENERGETICE

 

 

                       

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 20618 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*