Daniel Breaz, senator PSD Alba: Aspecte ale activității parlamentare, la finalul primului an de mandat (2017)

La sfârșitul primului an din mandatul parlamentar și la începutul celui de-al doilea, în mod firesc, se pune problema gradului în care am reușit să îmi îndeplinesc misiunea și să răspund imperativelor statutului pe care mi l-am asumat. Desigur, perioada de adaptare și de însușire a procedurilor presupuse de activitatea parlamentară s-a consumat sub regimul urgenței, întrucât programul asumat de PSD a presupus o mobilizare rapidă și cât mai eficientă pentru demararea numeroaselor proiecte promise românilor.

Încă de la începutul activității parlamentare, am fost desemnat să îndeplinesc câteva funcții la nivelul comisiilor de specialitate – acestea fiind cele mai importante nuclee în care se dezbat toate inițiativele legislative, amendamentele, proiectele legislative mari aferente unui domeniu sau altuia. Îndeplinesc, așadar, funcția de Secretar al Comisiei permanente pentru muncă, familie și protecție socială, sunt membru în Comisia permanentă pentru cultură și media, membru în Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO și membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru coordonarea activităților parlamentare necesare pregătirii Președinției Consiliului Uniunii Europene. De asemenea, fac parte grupul parlamentar de prietenie cu următoarele țări: Luxemburg, Cote d’Ivoire, Brazilia.

Desigur, două am considerat că sunt principalele obiective pentru care am militat pe toată durata primului an de mandat: am sprijinit și continui să sprijin toate proiectele în folosul imediat al cetățenilor din județul Alba (transmise la nivelul biroului parlamentar și în numeroasele întâlniri cu cetățenii județului) și, de altă parte, am încercat să creionez, prin întâlniri ale reprezentanților unor ministere (la București și în Alba Iulia), un cadru propice pentru dialogul interinstituțional necesar pregătirii evenimentelor de importanță națională prilejuite de aniversarea Centenarului Marii Uniri.

În anul 2017, am avut un număr de 35 propuneri legislative inițiate individual sau în grup, din care 3 promulgate ca legi. Menționez câteva dintre acestea: Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba; Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Propunere legislativă „LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE„; Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară; Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii;  Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Important pentru mine a fost să susțin, ca senator de Alba, în calitate de inițiator, o propunere legislativă în beneficiul locuitorilor orașului Teiuș și al Consiliului Local Teiuș: Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba; (b218/2017). În comisiile de specialitate și în plenul Senatului am susținut acest demers de reglementare juridică a unui teren intravilan de 74.496 mp, locuitorii din zonă neputând încheia, anterior, acte juridice de vânzare-cumpărare, întreținere, donație etc. și neputând solicita acte de proprietate asupra terenului, întrucât acesta se afla în domeniul public al statului. În expunerea de motive și în amplul dosar aferent, am precizat, detaliat, toate procedurile legislative precedente, precum și faptul că terenul nu mai este necesar desfășurării de activități specifice de transport feroviar și este clar delimitat în afara zonei de siguranță feroviară aferentă infrastructurii feroviare publice. Inițiativa mea a fost votată favorabil în Senat, punându-se, astfel, capăt  unei probleme pe care Consiliul Local Teiuș se străduiește să o rezolve încă din 2009, dar fără succes în anterioarele mandate parlamentare.

          Motivat de statutul meu de senator de Alba, în luna martie 2017 am avut inițiativa de a organiza, la Alba Iulia, întâlnirea Comisiei Centenar a Parlamentului României, în cadrul căreia au fost dezbătute numeroase aspecte privitoare la evenimentele prilejuite de Centenarul Marii Uniri. S-au aflat la Alba Iulia miniștri, secretari de stat, senatori și deputați, precum și reprezentanți ai instituțiilor și organismelor județene și locale, cu responsabilități în organizarea evenimentelor. Ședințele de lucru de la Alba Iulia și mesajul care a plecat de aici au avut, cred eu, efectul dorit și, cum știți, Guvernul a anunțat alocarea unor fonduri importante pentru proiectele dedicate acestui eveniment major.

De asemenea, am primit vizita, la Alba Iulia, a Senatorului Robert Cazanciuc, care a participat și la un eveniment educațional de amploare în orașul Câmpeni, dedicat învățământului din zona Munților Apuseni, dar și la o întâlnire de lucru cu organizația PSD din zonă.

Tot relaționat învățământului județean, în cadrul unui proiect de stimulare a elevilor în vederea continuării studiilor universitare în România, am  organizat o vizită de documentare, la Palatul Parlamentului, pentru un grup numeros de elevi din clasele a XII-a, de la liceele din Teiuș, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieș și Zlatna, aflați într-o excursie de studii la București.

          Pe de altă parte, revenind la contextul mai larg al activității mele, statutul de senator a presupus o paletă largă de inițiative specifice: am susținut moțiunea de cenzură „România nu poate fi confiscată! Apărăm democrația și votul românilor!” – adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din data de 21 iunie 2017, am adresat întrebări și interpelări în comisiile de specialitate (câteva dintre ele: interpelare adresată domnului Gheorghe Șimon – Ministrul Economiei, privind Legea Minelor, Taxa pe activitate de explorare și constituirea unei garanții financiare corespunzătoare pentru refacerea mediului; interpelare adresată domnului Mihai Tudose – Prim-Ministru, privind Proiectul de lege pentru reglementarea sistemului de redevențe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere și hidrominerale; interpelare adresată doamnei Grațiela Leocardia Gavrilescu – Viceprim-Ministru și domnului Iulian Offenberg – Președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind Proiectele finanțate în anul 2017 pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere și modul de constituire a garanței financiare.

Ca reprezentant al Senatului României, am fost desemnat să reprezint țara la câteva evenimente majore în plan internațional. În luna ianuarie 2017, am participat, în Malta, ca delegat al Senatului României, la „Săptămâna Parlamentară Europeană”, alături de reprezentanți ai tuturor parlamentelor țărilor Uniunii Europene, prilej cu care s-au abordat aspecte importante vizând toate palierele vieții economice, politice și socio-culturale actuale.

În perioada 26-28 octombrie 2017, am făcut parte din delegația Parlamentului României care a participat, la Paris, la lucrările dedicate Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială. Cu acest prilej, am fost mandatat să prezint punctele de vedere și obiectivele formulate în cadrul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din cadrul Parlamentului României, inclusiv obiectivul general al României pentru anul 2020, stabilit în contextul Strategiei Europa 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani.

Prin profesia pe care o am, sunt în permanent contact cu mediul de afaceri, cu instituții sociale, economice, diplomatice și culturale, așa încât consider că mi-am format, în decursul anilor, puncte de vedere clare cu privire la diverse probleme care necesită reconsiderări și soluționări. Mobilizarea mea în direcția îndeplinirii promisiunilor făcute cetățenilor județului Alba și nu numai va fi permanentă. Cred că numai cei care vin interiorul unor sisteme pe care le-au experimentat și le-au analizat temeinic, pornind de jos, pot aduce schimbări de mentalitate, de structură și funcționale, construind cu pornire de la ceea ce există deja și încercând să nu mai distrugă, prin disensiuni și orgolii, ceea ce se face trainic în această țară.

Daniel Breaz, senator PSD de Alba

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21465 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*