Curs de formare pentru inspectorii școlari din cadrul IȘJ Alba

Activitățile proiectului ,,THE CHANGE AGENT”, contract nr. 2018-EY-PMIP-R1-0016 din cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 (grant in valoare de 24.400 euro) au prevăzut desfășurarea unor cursuri de transferabilitate a rezultatelor învățării pentru inspectorii școlari care nu au participat la activitățile de mobilitate și la cursul de formare de tip T.O.T. din Oslo, Norvegia. Cursanții au fost  cincisprezece inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba. Formatori au fost cei zece inspectori școlari beneficiari ai cursului de formare de tip T.O.T. din Oslo, Norvegia.

Cursul s-a desfășurat în perioada 28-30 ianuarie 2019, având un total de 9 de ore, structurate în 3 sesiuni a câte trei ore, conform planificării activităților. Suportul de curs a fost creat în funcție de necesitățile cursanților, ținând seama pe de o parte de informațiile și conținutul care s-a dorit a fi transmis gradual, pentru a-și atinge obiectivele iar pe de altă parte de principiile educației adulților și a domeniului de interes arătat de aceștia. Ca informații teoretice, s-a insistat pe conceptul de Inteligență emoțională care oferă o perspectivă proaspătă și realistă a predării centrate pe elev și facilitează atingerea obiectivelor indiferent de domeniul de activitate.

Din punct de vedere strategic, fiecare sesiune a oferit posibilitatea parcurgerii principalelor concepte abordate în cadrul cursului de formare THE CHANGE AGENT, urmărindu-se atingerea obiectivelor propuse:

  • să învăţăm să construim “echipe de schimbare”;
  • să dezvoltăm competenţe necesare implementării practicilor inovatoare în şcoli;
  • să devenim facilitatori ai învăţării într-un sistem de educaţie centrat pe elev;
  • să dobândim abilităţi şi deprinderi necesare utilizării instrumentelor şi metodelor neconvenţionale în proiecte interdisciplinare.

Doamna Inspector Școlar General, prof. Eugenia Marcela Dărămuș, a declarat următoarele: „Personalizarea procesului de predare-învățare și permanenta adaptare la nevoile și capacitățile reale ale copilului sunt factorii care pot asigura succesul în educație, reducerea discriminării, creșterea incluziunii și a toleranței și democratizarea actului educativ”.

Noua echipă de schimbare denumită sugestiv “Education Team Learn”  va continua activitățile prevăzute în cadrul proiectului, constând în aplicarea celor 10 metode inovative învățate în 10 lecții din domeniul științelor socio-umane care dezvoltă tema Drepturilor cetățenești, a incluziunii sociale și a drepturilor copilului, ceea ce va  duce la realizarea unei noi curricule transdisciplinare.

Echipa de proiect

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21839 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*