Controalele inspectorilor ITM Alba continuă. Rezultatele celor mai recente verificări

Mircea Trifu

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 02 – 06.12.2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  44

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 974

Din care – femei :  300

Număr deficienţe constatate:    55

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  5

 • 1 amenda în cuantum de 5.000 lei;
 • 4 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale: 

 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    34

Număr deficienţe constatate:    46

Număr de măsuri dispuse  :       46

Angajatori sancționați:     2

Nr. sancţiuni aplicate:      2

    Din care :                   – 2 avertismente;                             

 Nr. evenimente în curs de cercetare: 4        

          Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22510 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*