”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!”-un proiect inovator pentru crearea de locuri de muncă sustenabile în Regiunea Centru

Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi întreprinderi înființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de muncă. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!”, implementat timp de trei ani în regiunea Centru și finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 20120, POCU/82/3/7/105306, ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – Romania Start Up Plus”, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți. Obiectivul general este creșterea ratei de ocupare pe piața muncii și crearea de locuri de muncă sustenabile, în zonele urbane din regiunea Centru, prin înființarea și dezvoltarea de afaceri inovatoare și durabile.

Proiectul propune și asigură intervenții concentrate și complementare pentru un număr de 320 de persoane aparținând grupului țintă inclus în proiect: activități integrate de formare antreprenorială, asistență și consiliere pentru demararea unei afaceri, măsuri concrete de sprijinire a procesului de înființare a unei afaceri pornind de la idee și până la punerea în aplicare a acesteia, într-o manieră care să îi asigure dezvoltarea și sustenabilitatea. Atingerea obiectivului general prin intervențiile avute în vedere sunt gândite de o manieră care să asigure efecte pe termen lung, atât la nivel social prin includerea pe piața muncii a unui număr de minimum 160 persoane, cât și la nivel economic prin înființarea și dezvoltarea sustenabilă a unui număr de 80 de noi afaceri inovatoare în cele șase județe ale Regiunii Centru: Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna și Brașov.

Prin proiect vor fi înființate un Centru – incubator de afaceri, care va oferi un mediu prielnic dezvoltării întreprinderilor nou înființate în cadrul proiectului și formării viitorilor antreprenori, precum și o Rețea regională de responsabilitate socială a companiilor (CSR). Prin toate activitățile propuse, proiectul contribuie atât la atingerea obiectivului major al Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, care urmărește dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, cât și la realizarea obiectivului specific – ”creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană”.

Durata implementării proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!” este de 36 de luni, începând cu 16 ianuarie 2018. Valoarea totală este de 20.781.952,05 lei, din care 20.600.036,01 lei asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul Social European. Proiectul este implementat de Dalema West SRL în parteneriat cu Asociația Excelența Apulum, Tell-US Consulting SRL, Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia, Jam Business SRL și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 20310 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*