Condamnări DEFINITIVE pentru inculpaţii trimişi în judecată în dosarul „Prostituate pentru VIP-uri”. Toate detaliile, în articol!

prostituataJoi, 23.02.2017, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat decizia în urma judecării în apel a dosarului cunoscut opiniei publice sub denumirea Dosarul prostituate pentru VIP-uri”.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelurile declarate de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi inculpaţii Muntean Nicolae Viorel, Lupu Gheorghe, Decean Nicolae, Vulpe Vasile Claudiu, Cîmpean Darius Mihail, Hancheş Gianina Viorela, Cernea Ștefan, Suciu (fost Roșca) Ioan, Șchiop Teodor Victor, Hancheş Raul Nicolae, Bakai Gabriel Antoniu, Şerpu Petru și Cîndea Sergiu Andrei împotriva sentinţei penale nr. 192/09.10.2015 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. 1377/107/2011 pe care a desfiinţat-o în parte.

Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă. 

Conţinutul dispozitivului deciziei penale a Curţii de Apel Alba Iulia din 23.02.2017, publicat şi pe portalul instanţei la dosar nr. 1377/107/2011. 

Admite apelul declarat de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi inculpaţii Muntean Nicolae Viorel, Lupu Gheorghe, Decean Nicolae, Vulpe Vasile Claudiu, Cîmpean Darius Mihail, Hancheş Gianina Viorela, Cernea Ștefan, Suciu (fost Roșca) Ioan, Șchiop Teodor Victor, Hancheş Raul Nicolae, Bakai Gabriel Antoniu, Şerpu Petru și Cîndea Sergiu Andrei împotriva sentinţei penale nr. 192/09.10.2015 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. 1377/107/2011.

Desfiinţează sentinţa penală atacată sub aspectul:

– soluţiei pe latură penală aplicate inc. Muntean Nicolae Viorel,

– a omisiunii reţinerii circumstanţei atenuante prev. de art. 74 lit. c C.pen. inculpaţilor: Lupu Gheorghe şi Decean Nicolae cu privire la infracţiunea prev de art.7 alin.1 rap. la art.2 lit.a teza 1 şi lit. b pct.2, 4, 9 şi 12 din Legea nr. 39/2003,

– a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inc. Decean Nicolae și a modului de individualizare judiciară a pedepsei aplicate pentru infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal,

– a omisiunii reținerii circumstanței atenuante prev. de art.74 lit.(c C.pen. 1969   inc. Vulpe Vasile Claudiu cu privire la infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003; art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 (1 act material) şi art. 329 alin. 1 Cod penal 1969 (1 act material)

– a greșitei rețineri în sarcina inc. Cîmpean Darius Mihail a infracțiunii de trafic de minori aferentă lunii august 2010 și a modului de individualizare judiciară a pedepsei față de acest inculpat,

– a individualizării judiciare a pedepsei aplicate inculpatei Hancheş Gianina Viorela și modului de executare a pedepsei,

– existența autorității de lucru judecat în ceea ce privește infracțiunile de lipsire de libertate și șantaj în dauna părții vătămate M.G. față de inculpații Suciu (fost Roșca ) Ioan, Șchiop Teodor Victor,

– a greșitei aplicări a dispozițiilor art. 61 C.pen. 1969 față de inculpatul Hancheş Raul Nicolae,

– a soluției pronunțate față de inc. Bakai Gabriel Antoniu cu privire la infracțiunea de distrugere și a individualizării judiciare a pedepsei la momentul efectuării concursului de infracțiuni,

– a modului de individualizare judiciară a executării pedepsei față de inculpatul Şerpu Petru,

– a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inculpatului Cîndea Sergiu Andrei,

– a perioadei arestului dedusă inc. Șchiop Teodor Victor, Bakai Gabriel Antoniu, Suciu (fost Roșca) Ioan Nicolae, Cîndea Sergiu Andrei, Decean Ioan Nicolae, Lupu Gheorghe, Șerpu Petru, și Vulpe Claudiu din pedepse ,

– a pedepsei rezultante din efectuarea concursului de infracțiuni inculpatului Pârvu Dorin Mihai,

 • a încadrării juridice pentru infracțiunea de distrugere reținută în sarcina inc. Şchiop Teodor Victor și a modului de individualizare judiciară a pedepsei rezultante în urma efectuării concursului de infracțiuni față de același inculpat,
 • a cuantumului cheltuielilor judiciare aferente fazei urmăririi penale față de inculpații Șerpu Petru și Cernea Ștefan şi, rejudecând cauza în aceste limite:

În baza art. 16 lit.(f teza II C.pr.pen. încetează procesul penal împotriva inculpatului Muntean Nicolae Viorel zis Niki, decedat la data 06.04.2016, acuzat de comiterea infracţiunilor de sprijinire grup infracţional organizat, prev. de art.7 al.1 din Legea nr. 39/2003, rap. la art.2 lit.a teza 1 şi lit. b pct.2, 4, 9 şi 12 din aceeaşi lege; trafic de minori în formă continuată prev. de art. 13 al.1 şi 3 teza 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. (3 acte materiale); proxenetism în formă continuată, prev. de art. 329 al.1 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen. (2 acte materiale).

Menţine dispoziţia de confiscare de la inculpatul Muntean Nicolae Viorel a sumei de 2.500 euro în baza art. 118 lit. e C.pen. 1969 (art. 112 lit. e C.pen. actual) şi de plată a cheltuielilor judiciare efectuate de stat la urmărire penală şi instanţa de fond.

Reţine incidenţa și a art. 74 lit.c C.pen. inculpatului Decean Nicolae în cadrul infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003, rap. la art. 2 lit. a teza 1 şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inc. Decean Nicolae în elementele componente şi repune pedepsele în individualitatea lor.

Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Decean Nicolae pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003, rap. la art. 2 lit. a teza 1 şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare prin reținerea și a prevederilor art. 74 lit.(c C.pr.pen. și art. 76 C.pen. 1969. Menține pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II şi lit.b Cod penal din 1969.

Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen. art. 42, art. 74 lit. (c şi 76 C.pen. 1969 și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de:

– 20 de zile închisoare.

Reduce pedeapsa aplicată inculpatului în baza art. 189 alin. 1, 2 şi 5 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 74 lit. c şi 76 C.pen. 1969 de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare.

Menține pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată aceluiași inculpat în baza art. 194 alin. 1 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969 ( 6 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen. şi art. 42, art. 74 lit. c, 76 C.pen. 1969.

Contopește pedepsele în raport de prevederile art. 33, 34 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. în pedeapsa cea mai grea de:

– 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969.

În baza art. 71 C.pen. interzice drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 în condițiile art. 66 C.pen. 1969.

În baza art. 88 C.pen. 1969 ( art. 72 C.pen.) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 01.11.2011..

Reţine incidenţa și a art. 74 lit.c C.pen. inc. Lupu Gheorghe în cadrul infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi lit. b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 NCP rap. la art. 37 lit. b Cod penal 1969.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inc. Lupu Gheorghe în elementele componente şi repune pedepsele în individualitatea lor.

Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Lupu Gheorghe pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi lit. b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 37 lit. b C.pen. 1969  de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare prin reținerea și a prevederilor art. 74 lit.(c C.pr.pen. și art. 76 C.pen. 1969.

Menține pedeapsa complementară de 2 ani , constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II şi lit.b Cod penal din 1969.

Menține celelalte pedepse aplicate de instanța de fond.

În temeiul art. 33, 34 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 NCP contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de:

– 5 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969.

În baza art. 71 C.pen. interzice drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 în condițiile art. 66 C.pen. 1969.

În baza art. 88 C.pen. 1969 (art. 72 C.pen.) va deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 10.03.2011.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

În baza art. 396 alin. 5 Cod pr.pen. raportat la art. 16 lit.a C.pr.pen. achită inc. Cîmpean Darius Mihail pentru acuzația comiterii infracțiunii de trafic de minori, prev. de art. 13 alin. 1 din Legea 678/2001 din august 2010.

În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea 678/2001 cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 74 alin. 1 lit. a, 74 alin. 2, 76 Cod penal 1969 va aplica inculpatului Cîmpean Darius Mihail, pedeapsa de 1 an închisoare.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II şi lit.b Cod penal din 1969 în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 Cod penal din 1969.

În baza art. 81 alin1 și 5 și art. 71 alin.5 Cod penal 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit conform art. 82 Cod penal 1969.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. cu aplic. art.5 C.pen. condamnă inculpata Hancheş Gianina Viorela, la 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de proxenetism în formă continuată (2 acte materiale), prev. și ped. de art. 329 alin.1 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. 1969 și 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 în raport de dispoziția art. 329 alin.1 C.pen. 1969 raportat la art. 65 alin.2 C.pen. 1969.

În baza art. 71 C.pen. interzice drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 în condițiile art. 66 C.pen. 1969.

În baza art. 81 alin1 și 5  și 71 alin.5 Cod penal 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celei accesorii pe durata unui termen de încercare de 4 ani stabilit conform art. 82 Cod penal 1969.

Atrage atenţia inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 Cod penal 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Menține soluția de achitare a aceleiași inculpate pentru infracțiunea de prostituție.

Descontopește pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 aplicată inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae zis Johny în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor.

În baza art. 396 alin.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 lit.(i C.pr.pen. încetează procesul penal împotriva inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae cu privire la infracțiunile prev. de art. 189 alin. 1, 2 şi 5 Cod penal 1969 și art. 194 alin. 1 Cod penal 1969 în dauna părții vătămate M. G., efect al autorității de lucru judecat prin efectul deciziei penale nr. 900/A/19.10.2016 a Curții de apel Alba Iulia pronunțată în dosar penal nr. 499/176/2014.

Menține celelalte pedepse aplicate inculpatului Suciu (fost Roşca) Ioan Nicolae de:

-5 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 , aplicată în baza art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003, cu aplic. art. 5 C.pen.

-7 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969, aplicată în baza art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen.

-2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969, aplicată în baza art. 329 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 C.pen.

-7 ani închisoare cu aplic. art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 aplicată în baza art. 211 alin. 1, 2 lit. c şi alin. 2/1 lit. a Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 C.pen.

În baza art. 33, 34 Cod penal 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea de:

– 7 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969.

În baza art. 71 C.pen. interzice drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 în condițiile art. 66 C.pen. 1969.

În baza art. 88 C.pen.1969 (art. 72 C.pen.) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

Descontopește pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Hancheş (fost Rus) Raul Nicolae zis Pricu în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor.

Menține pedepsele aplicate de judecătorul instanței de fond inculpatului Hancheş (fost Rus) Raul Nicolae zis Pricu, respectiv:

– pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969, aplicată inculpatului în baza art. 329 alin. 1 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (6 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 37 lit. a C.pen. 1969;

– pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969, aplicată inculpatului în baza art. 12 alin. 1 din Legea 678/2001 (2 acte materiale) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 37 lit. a C.pen.1969;

– pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului în baza art. 194 alin. 1, 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. și art. 37 lit. a C.pen. 1969;

– 3 ani închisoare aplicată inculpatului în baza art. 51 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 5 C.pen. și art. 37 lit. a C.pen. 1969.

În temeiul art. 61 Cod penal 1969 revocă restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba față de fiecare dintre pedepsele aplicate în prezenta cauză.

În baza art. 39 C.pen. 1969, cu aplic. art.  34 și 35 C.pen. 1969, raportat la art. 61 alin.1 &3 C.pen. 1969, contopește pedeapsa de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969, aplicată inculpatului în baza art. 329 alin. 1 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (6 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 37 lit. a C.pen. 1969 cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969.

În baza art. 39 C.pen. 1969, cu aplic. art.  34 și 35 C.pen. 1969, raportat la art. 61 alin.1 &3 C.pen. 1969, contopește pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969, aplicată inculpatului în baza art. 12 alin. 1 din Legea 678/2001 (2 acte materiale) cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 37 lit. a C.pen.1969 cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969.

În baza art. 39 C.pen. 1969, cu aplic. art.  34 C.pen. 1969, raportat la art. 61 alin.1 &3 C.pen. 1969, contopește pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului în baza art. 194 alin. 1, 2 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. și art. 37 lit. a C.pen. 1969 cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

În baza art. 39 C.pen. 1969, cu aplic. art.  34 C.pen. 1969, raportat la art. 61 alin.1 &3 C.pen. 1969, contopește pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului în baza art. 51 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 5 C.pen. și art. 37 lit. a C.pen. 1969 cu restul de pedeapsă de 1027 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin Sentința penală nr. 289/2004 a Tribunalului Alba în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

În baza art. 33 lit.a,34 și 35 C.pen. 1969 contopește pedepsele rezultante în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969, la care adaugă un spor de pedeapsă de 6 luni închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa principală de 5 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969.

În baza art. 71 C.pen. interzice drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969 în condițiile art. 66 C.pen. 1969.

Constată că inculpatul s-a sustras de la urmărire penală și judecată în prezentul dosar iar prin încheierea nr. 28/20.11.2010 acesta a fost arestat preventiv în lipsă, fiind emis în prezent mandat european de arestare preventivă și mandat de urmărire internaţională.

Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Bakai Gabriel Antoniu zis Gabi în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor.

Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un ) an închisoare.

Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv:

 • 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969 aplicată în baza art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi lit. b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 C.pen.;
 • 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969 aplicată în baza art. 13 alin. 1, 3 teza I din Legea 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (2 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen.;
 • 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969 aplicată în baza art. 329 alin. 1 C.pen. 1969 (1 faptă) cu aplic. art. 5 C.pen.;
 • 5 ani închisoare aplicată în baza art. 194 alin. 1 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (7 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen.;
 • 7 ani închisoare aplicată în baza art. 189 alin. 1, 2 şi 5 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen.

În baza art. 33, 34 și 35 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. va contopi pedepsele aplicate în: pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal 1969.

În baza art. 71 C.pen. interzice drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969 în condițiile art. 66 C.pen. 1969.

În baza art. 88 C.pen. 1969 (art. 72 C.pen.) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

In baza art. 81 alin1 și 5  și 71 alin.5 Cod penal 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare şi a celei accesorii aplicate inculpatului Şerpu Petru zis Giovani pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal 1969.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen. 1969 privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 88 C.pen.1969 (art. 72 C.pen.) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 24.03.2011.

Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Cîndea Sergiu Andrei în elementele componente și repune pedepsele în individualitatea lor.

Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen. și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un ) an închisoare.

Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv:

– 5 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969 aplicată în baza art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi lit. b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 C.pen.;

– 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen.1969, aplicată în baza art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (3 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen.;

– 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 1 an constând în interzicerea interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen.1969, aplicată în baza art. 329 alin. 1 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. (1 faptă);

– 4 ani închisoare aplicată în baza art. 194 alin. 1 C.pen.1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969 (4 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen.

În temeiul art. 33, 34, 35 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.,pen.va contopi toate pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de:

– 7 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969.

În baza art. 71 C.pen. interzice drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969 în condițiile art. 66 C.pen. 1969.

În baza art. 88 Cod penal 1969 (art. 72 C.pen.) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

Descontopește pedepsele aplicate inculpatului Pârvu Dorin Mihai și le repune în individualitatea lor.

Menține pedepsele aplicate acestui inculpat potrivit normei penale în vigoare la acest moment în raport de dispozițiile art. 5 .pen., respectiv pedepsele de:

 • 3 ani închisoare cu aplic. art. 65 rap. la art. 66 lit. a, b C.pen. și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C.pen. în baza art. 367 alin. 2 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. rap. la art. 41, 43 alin. 1, 2 C.pen.
 • 3 ani închisoare aplicată în bazal art. 205 alin. 1 și 3 C.pen.cu aplic. art. 5 C.pen. și art. 41, 43 alin. 1, 2 C.pen.
 • 2 ani închisoare aplicată în baza art. 207 alin. 1 şi 3 C.pen.cu aplic. art. 5 C.pen., rap. la art. 41, 43 alin. 1, 2 C.pen.

În baza art. 43 alin. 2 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. contopește pedepsele aplicate în pedepsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare cu aplic. art. 65 rap. la art. 66 lit. a şi b C.pen. şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a și b C.pen..

Conform art. 41, 43 alin. 1, 2 C.pen. adăugă restul de pedeapsă de 1054 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani şi 3 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr. 6/2004 a Tribunalului Alba în dosar nr. 6857/2003, inculpatul urmând să execute o pedeapsă rezultantă de:

– 4 ani şi 8 luni și 1054 zile închisoare cu aplic. art. 65 rap. la art. 66 lit. a și b C.pen. şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b C.pen..

Descontopește  pedepsele aplicate inculpatului Șchiop Teodor Victor  și le repune în individualitatea lor.

Înlătură sporul de pedeapsă aplicat în urma efectuării concursului de infracțiuni.

Schimbă încadrarea juridică din infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 şi 4 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 în infracțiunea prev. de art. 217 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, raportat la care face aplic. art. 5 C.pen. și condamnă pe inculpat la o pedeapsă de 1 (un ) an închisoare.

Menține cuantumul celorlalte pedepse aplicate inculpatului de instanța de fond, respectiv:

 • 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi b Cod penal 1969, aplicată în baza art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003 cu aplic. art. 5 C.pen.;
 • 7 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi b C.pen.1969, aplicată în baza art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (4 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;
 • 3 ani închisoare și pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi b C.pen.1969, aplicată în baza art. 329 alin. 1 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (2 acte materiale) şi art. 5 C.pen.;
 • 5 ani închisoare aplicată în baza art. 194 alin. 1 C.pen.1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969 (7 acte materiale) cu aplic. art. 5 C.pen.;
 • 7 ani închisoare aplicată în baza art. 189 alin. 1, 2 şi 5 (teza I şi II) C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen.;
 • 7 ani închisoare aplicată în baza art. 211 alin. 1, 2 lit. c şi alin. 2/1 lit. a C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen.

În baza art. 33, 34 lit. (b și 35 C.pen. 1969 cu aplic. art. 5 C.pen. contopește pedepsele în pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969.

În baza art. 71 C.pen. interzice drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969 în condițiile art. 66 C.pen. 1969.

În baza art. 88 C.pen. 1969 (art. 72 NCP)  deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 06.10.2011.

Reţine incidenţa și a prevederilor art. 74 lit.c C.pen. inculpatului Vulpe Vasile Claudiu în cadrul infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 rap. la art. 2 lit. a teza I şi b pct. 2, 4, 9 şi 12 din Legea 39/2003; art. 13 alin. 1 şi 3 teza I din Legea 678/2001 (1 act material) și art. 329 alin. 1 Cod penal 1969 (1 act material).

Menține pedepsele aplicate acestui inculpat și pedeapsa rezultanta în urma efectuării concursului de infracțiuni.

Conform  art. 88 C.pen. 1969 (art. 72 C.pen.) deduce din pedeapsă durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 19.10.2010 şi până la 20.06.2011.

Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la care au fost obligați la instanța de fond inculpații Șerpu Petru și Cernea Ștefan pentru faza urmăririi penale, astfel:

– Şerpu Petru – 15.834 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul urmării penale şi 6.000 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul judecăţii;

– Cernea Ştefan – 5.278  lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul urmării penale şi 6.000 lei cheltuieli judiciare ocazionate în cursul judecăţii

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale.

Respinge ca nefondate apelurile declarate de inc. Pârvu Dorin Mihai și Saviato Luigi împotriva aceleiași sentințe penale.

În baza art. 275 alin.2 și 4 C.pr.pen. va obliga inculpații-apelanți Pârvu Dorin Mihai și Saviato Luigi să achite statului câte 500 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

În baza art. 275 alin.3 C.pr.pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 272 C.pr.pen.:

 • Suma totală de 1.560 lei reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu asigurați inc. Cîndea Sergiu Andrei, Pârvu Dorin Mihai și Șchiop Teodor Victor, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.
 • Suma totală de 1.755 lei, reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu asigurați părților vătămate, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.
 • Suma totală de 1.560 lei, reprezentând onorariul parțial al apărătorilor din oficiu pentru restul inculpaților, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă

Pronunțată în ședința publică din data de 23.02.2017.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22937 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*