Comunicat privind demararea implementării proiectului ” Educația – un pas înainte!” Cod SMIS: 136003

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud

Obiectiv general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Aiud prin continuarea simplificării procedurilor administrative si reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea proceselor) si front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competentelor partajate ale administrației publice locale.

Valoarea totală: 2.682.678,43lei

Valoare totală eligibilă: 2.682.678,43lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.629.024,86 lei (98%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.280.276,66 lei (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 348.748,20 lei (13%)

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 53.653,57lei (2%)

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile: 0 lei

Data începerii proiectului: 19/06/2020

Data finalizării proiectului: 19/12/2021

Rezultate așteptate :

       Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 1. Sistem informatic extins ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor si asigură accesul online la o gama extinsă de servicii publice gestionate de Municipiul Aiud din domeniul asistenței sociale si siguranței si ordinii publice.

Rezultat program 5. Cunoștințe si abilități ale personalului din autoritățile si instituțiile publice locale îmbunătățite, in vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2.- 33 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite in ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate si vor primi un certificat din partea furnizorului sistemului informatic integrat, care va realiza instruirea prin personalul (formatori) sau specializat.

Pe cale de consecință, implementarea proiectului va genera:

  • 1 Aplicație pentru poliția locală care are drept scop consultarea în timp real a informațiilor din bazele de date ale Primăriei, sprijinind activitățile de control pe teren, verificarea autorizațiilor comerciale, a autorizațiilor de ocupare domeniu public si a celor de construcții, referitor la contravenții (amenzi, avertismente), permițând emiterea de rapoarte pe perioade, birouri/agenți, stări, încadrări juridice, precum și evidența comunicării acestora, gestionează evidența fișelor de intervenție – documentează situațiile în care intervin echipajele Poliției Locale. Aplicația va fi utilizata și ca instrument de planificare (posturi fixe și echipe de patrulare proprii sau mixte) și raportare specifică activității de Poliție Locală precum si in sfera permiselor de libera trecere – căutare/verificare in registrul special.
  • 1 Aplicație de prelucrarea automată a datelor și gestionarea informațiilor din domeniul ajutoarelor și serviciilor sociale, asigurând: Evidență persoane – gestionarea datelor personale, cât și a veniturilor titularilor și membrilor familiei în procesele de acordare ale tipului de ajutor sau serviciu social de care beneficiază, monitorizarea dosarelor depuse de cetățeni pe tipuri de ajutoare sau servicii sociale, posibilități de căutarea a dosarelor, persoanelor beneficiare de unul sau mai multe ajutoare sau servicii sociale, gestionarea in mod unitar a datelor personale și veniturile acestora pentru toate tipurile de ajutoare sociale, calcul ajutoare sociale lunare în funcție de parametrii lunari, venituri și alte criterii în funcție de tipul de ajutor social acordat, generarea automată a dispozițiilor, referatelor și comunicărilor după șabloane definite și posibilitatea modificării de către operator, listarea dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, suspendare, încetare a unui dosar.
  • Implementarea unei soluții de gestiune integrată a activităților consiliului local, ce include și un sistem de conferință audio/video

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro; sau site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă.”

Date de contact ale beneficiarului:

MUNICIPIUL AIUD

Adresă: 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1

Telefon: +40 258 861310; +40 258 861357

Fax: +40 258 861280

E-mail: office@aiud.ro

Web: www.aiud.ro

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 25900 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*