COMUNICAT DE PRESĂ privind demararea implementării proiectului ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud” Cod SMIS: 121926

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud

Obiectiv general:  Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Aiud, în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit, și reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.

Valoarea totală: 48.238.312,37 lei

Valoare totală eligibilă: 41.308.769,78 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 35.112.454,32 lei (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 5.370.140,06 lei (13%)

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 826.175,40 lei (2%)

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile: 4.148.307,39 lei

Valoare  TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 2.781.235,20 lei

Data începerii proiectului: 01/10/2016

Data finalizării proiectului: 31/12/2021

Rezultate așteptate sunt scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, creșterea numărului de pasageri care utilizează mijloacele de transport public de persoane, creșterea numărului de bicicliști, achiziționarea a 16 autobuze electrice, achiziționarea a 20 de stații de reîncărcare electrică, construirea unui depou pentru transportul public urban, construirea/modernizarea/reabilitarea unui număr de 28 de stații de transport public, implementarea unui sistem de e-ticketing, instalarea a două stații/puncte de reîncărcare a automobilelor alimentate electric, construirea/modernizarea/extinderea a 8,887 km trasee de biciclete, implementarea unui Sistem de închiriere de biciclete („bike-sharing”/ ”bike rental”), lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp), după caz: 0,0074 kmp., implementarea unui sistem de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.), lungimea infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate (km), după caz: 2,105 km, suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/reabilitate/modernizate (kmp), după caz: 0,0019 kmp (Sens Giratoriu).

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii se referă la dezvoltarea rețelei de transport public local în Municipiul Aiud și satele aparținătoare, care permite adresarea cererii de transport atât la nivelul localităților, cât și a întregului areal vizat, asigurând o mobilitate crescută a populației, cu implicații asupra calității vieții, inclusiv a gradului de dezvoltare economică al arealului deservit.

Achiziția de autobuze electrice va conduce la reducerea emisiilor de CO2 și a emisiilor poluante, îmbunătățind astfel calitatea aerului, iar implementarea unui sistem integrat de e-ticketing conduce la implementarea unui sistem de tarifare care să răspundă nevoilor existente, atât la nivel local, cât și la nivelul arealului deservit, pe tipuri de categorii de călători, dar și gestiune eficientă a veniturilor și costurilor aferente operării serviciului de transport public;

Dotarea autobuzelor cu sistem de numărare călători va conduce la un management optim al activității de transport public, atât în ceea ce privește gestiunea veniturilor, cât și eficientizarea activității de transport public de călători, prin analiza în timp real a cererii de transport pe fiecare traseu, pe diferite intervale orare. 

Date de contact:

MUNICIPIUL AIUD

Adresă: 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1

Telefon: +40 258 861310; +40 258 861357

Fax: +40 258 861280

E-mail: office@aiud.ro

Web: www.aiud.ro

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21093 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*