Comunicat de presă| Cum se pot corecta disfuncționalitățile de la platformele de colectare a deșeurilor de la zona de blocuri

Începând cu 1 decembrie 2021, Asocierea RER Vest-RETIM  este noul operator de salubrizare în Alba Iulia. Disfuncționalitățile actuale, constatate în urma monitorizărilor realizate la punctele de colectare, vor putea fi rezolvate doar printr-un efort comun al operatorului, al autorităților publice, dar și al cetățenilor.

 Care este situația actuală?

În urma realizării monitorizărilor la punctele de colectare a deșeurilor situate la blocuri, s-au identificat următoarele situații aproape generale:

 • Containere arhipline și deșeuri depozitate pe jos
 • Prezența (în interiorul containerelor, cât și abandonate pe jos)  a altor categorii de deșeuri, decât cele menajere – și anume: deșeuri vegetale, deseuri voluminoase, deșeuri periculoase și din construcții și demolări
 • Depozitarea amestecată în containere a deșeurilor (deșeuri reciclabile laolaltă cu celelalte deșeuri).

Principalele cauze identificate:

 • Unii agenți economici declara în contractele semnate o  cantitate mai mică decât cea reală:aceștia aruncă cea mai mare parte a deșeurilor la punctele de colectare dedicate blocurilor de locuințe,
 • Deșeurile reciclabile sunt aruncate în amestec cu cele reziduale. Mai mult, deșeurile reciclabile precum cutii de carton, PET-uri, doze, etc sunt nepliate, nestrivite, ocupând un volum nejustificat de mare în containere
 • Depozitarea/abandonarea altor categorii de deșeuri – precum cele din construcții și demolări, deșeurile voluminoase sau periculoase și deseuri vegetale. Acestea ocupă astfel locul deșeurilor menajere (de exemplu volume mari de deșeuri vegetale în interiorul containerelor) sau creează un aspect neplăcut și impedimente în colectarea recipientelor atunci când sunt depozitate în afara containerelor.

În concluzie, platformele de colectare au un aspect deplorabil, zădărnicind totodată atingerea obiectivelor de colectare separată și deviere de la depozitare a deșeurlor.   Pentru atingerea acestor obiecive sunt responsabili toți actorii implicați (autorități publice, operatori de salubritate, cetățeni, agenti economici, instituții publice). Neatingerea obiectivelor va aduce penalități însemnate care vor fi plătite de autoritătile publice locale.

La ce să ne așteptăm?

Asocierea RER Vest – RETIM a amplasat un număr de 764 de containere la punctele de colectare de la blocuri, acestea fiind pregătite pentru a prelua deșeurile din data de 01 decembrie 2021 (aproximativ 50% mai multe containere decât cele existente în prezent).

Cu toate că în contractul nostru colectarea deșeurilor reziduale (containere negre) este prevazută de trei ori pe săptămână, iar a containerelor pentru deșeuri reciclabile (galben și albastru) este prevăzută de două ori pe săptămână,având în vedere situația actuală de la punctele de colectare, pentru perioada de inceput a operării vom asigura o colectare zilnică a tuturor containerelor, ceea ce înseamnă mai mult decât dublul față de angajamentelor contractuale.

Cu toate acestea,  credem că nu este suficient pentru rezolvarea situației. O soluție reală necesită implicarea tuturor participanților din sistemul de management al deșeurilor (operatori de salubrizare, autorități publice locale, utilizatori)

Ce vom face noi, Asocierea RER Vest -RETIM?

 • Asigurăm, pentru perioada de început a colectării, o frecvență de colectare dublă față de obligațiile noastre, pentru a oferi timpul necesar adoptării măsurilor reale de remediere.
 • Informăm utilizatorii serviciului de salubrizare deopotrivă despre regulile de colectare separată, cât și despre regulile de bună practică (ce trebuie sa facem cand observam nereguli, etc).
 • Vom semnala tuturor autorităților locale implicate, în conformitate cu prevederile legale, neconformitățile constatate la punctele de colectare pentru ca acestea să ia masurile prevăzute de lege privitoare la nerespectarea regulilor de colectare separata și la abandonul de deșeuri
 • Vom aduce la cunostinta autoritatilor publice locale toate cazurile de refuz a semnarii contractului de salubrizare de catre agentii economici sau persoanele fizice, precum si orice cazuri de abandon al deseurilor de catre acestia

Ce ar trebui să facă cetățenii?

 • Să respecte cu strictețe regulile de colectare separata a deșeurilor
 • Să sesizeze autorităților (în special Poliției Locale Alba-Iulia la numărul de telefon 0258-819096) orice situație în care este observata:
  • abandonarea de deșeuri de catre agentii economici la punctele de colectare destinate blocurilor
  • Depozitarea sau abandonarea de catre persoane fizice sau agentii economici a altor tipuri de deseuri decat cele menajere: deseuri vegetale, voluminoase sau periculoase, deseuri din constructii sau demolari,

Ce vor face autoritățile publice? 

Primăria municipiului Alba Iulia se va asigura că:

 • Poliția Locală a municipiului Alba Iulia va prelua sesizările cetățenilor în ceea ce privește orice neconfomități semnalate și le va rezolva conform reglementărilor legale existente, urmând să se aplice sancțiuni:
  • Amenda intre 5.000 – 15.000 de lei pentru persoanele fizice si intre 20.000 si 40.000 lei pentru persoanele juridice, pentru nerespectarea obligației de colectare separată a deșeurilor (art 62 din OUG 92/2021)
  • Amenda intre 10.000 – 20.000 lei pentru persoanele fizice si intre 50.000 – 70.000 lei pentru persoanele juridice pentru abandonarea de deseuri (art 62 din OUG 92/2021)
  • Alte sanctiuni prevazute in Regulamentul judetean de salubrizare (adoptat prin HCL si de Municipiul Alba-Iulia)
 • Va înființa, în termenul cel mai scurt posibil, centre de colectare a altor categorii de deșeuri care nu se încadrează în categoria deșeurilor menajere, conform OUG 92/2021. Aici vor putea fi depuse deșeuri voluminoase, din construcții și demolări, deșeuri vegetale, periculoase, etc, care în acest moment ocupă nejustificat un loc important la punctele de colectare de la blocuri.

În concluzie, suntem convinși că prin eforturile noastre ale tuturor, intr-un timp relativ scurt vom obține rezultatele dorite.

_______

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați  pe adresa de email sesizari.alba@rervest.ro  sau să ne sunați la numărul de Call Center +40374885694,  de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 29598 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*