„Cel mai mare dușman al lui Mircea Hava-transparența decizională”. Comunicat al grupului de consilieri locali PSD

Primarul Mircea Hava este adevăratul și unicul conducător al Consiliul local. El decide cine vorbește și cine nu, ce și când se dezbate, cine poate să facă amendamente și cine nu.

Suntem toți victime ale unui comportament impulsiv și violent, care întrerupe bunul mers al ședințelor și opacizează acest for deliberativ.

Analizând retrospectiv ședințele ordinare ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia, constatăm că prea puține proiecte de hotărâre au fost supuse procesului de consultare publică, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Albaiulienii au dreptul să știe ce se decide pentru viața lor de zi cu zi.

Atragem atenția că, conform prevederilor Legii nr. 52/2003, este supus dezbaterii publice orice act administrativ cu caracter normativ, adică orice act cu aplicabilitate generală emis sau adoptat de o autoritate publică, oricare ar fi nivelul la care se face reglementarea.

Cu alte cuvinte, cu excepția actelor administrative cu un caracter individual (acte ce vizează în mod explicit anumite persoane, clar individualizate), se supun consultării publice toate actele normative, indiferent de categoria sau ierarhia lor (inclusiv ordinele emise de ministru/președinte de agenție/prefect în exercitarea atribuțiilor sale, precum și hotărârile adoptate de consiliu local și dispozițiile emise de primari).

De asemenea, Legea nr. 52/2003 prevede la Art. 6. următoarele ”Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind: a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii; c) datele personale, potrivit legii.”. Situațiile prevăzute mai sus sunt singurele care fac excepție de la regula supunerii proiectelor de acte normative în procesul de consultare publică. Ori, în cazul majorității ședințelor de consiliu local ale municipiului Alba Iulia, sau în cazul deciziilor luate de către primar, nu s-au regăsit un număr majoritar de acte care să se supună excepțiilor de neintroducere în consultare publică.

Art. 3. În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală;

În prezent, un număr redus de acte administrative sunt supuse procedurii de transparență decizională reglementată prin Legea nr. 52/2003, în raport cu numărul total al actelor adoptate de către Consiliul local al municipiului Alba Iulia și Primăria municipiului Alba Iulia.

Mircea Hava și viceprimarii mai au, de multe ori, și prostul obicei de a apărea cu proicte de hotărâri ”surpriză” la ședință, astfel încât consilierii locali și cetățenii să nu aibă timp să le vadă.

O altă metodă dolosivă a primarului și viceprimarilor este să dispună întârzierea transmiterii unor proiecte către consilierii locali. Au existat situaţii  în care am fost înștințați de aparatul de specialitae al primarului înainte cu o zi de ședință.

Totodată, actualul Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin H.C.L. nr. 36/2005, nu prevede transmiterea on-line a dezbaterilor din cadrul ședințelor de Consiliu local și nici exprimarea votului prin mijloace electronice, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate și a celor de Consiliu.

De asemenea, votul deschis al consilierilor locali, în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate și a celor de Consiliu, nu este publicat pe pagina oficială de internet a Primăriei municipiului Alba Iulia. Am cerut de mai bine de un an să devenim mai transparenți, dar majoritatea PDL nu vrea transparență.

Situația actuală îngreunează urmărirea transparenței decizionale la nivelul administrației publice locale, cetățenilor fiindu-le dificil, din lipsă de timp și spațiu, să participe fizic la ședințele de Consiliu local. Totodată, lipsa de transparență privind votul consilierilor locali, prin nepublicarea și nediseminarea acestuia cu ajutorul canalelor media, scade gradul de interes și participare activă a cetățeanului în procesul de luare a deciziilor.

În tot acest tablou al dictaturii locale, primarul și administrația PDL-istă se laudă cu ”smartcity”, un proiect care ar presupune, printre altele, și creșterea gradului de transparență decizională prin digitalizare. Tot ce face primarul este să creeze aplicați pe care nu le folosește nimeni. Oamenii vor să știe ce se întâmplă în Consiliul local.

Îl somăm pe primar să dispună publicarea pe site a proiectelor de hotărâre de consiliu, să accepte transmiterea în direct a ședințelor și să încurajeze cetățenii să participe la consultări. Altfel suntem îndreptățiți să credem că primarul Hava ascunde ceva oamenilor. Această lipsă de democrație din Consiliul local trebuie oprită.

Alba Iulia,18.12.2017

Grupul consilierilor locali ai PSD din Consiliul local Alba Iulia

Medrea Bogdan

Clepan Horaţiu

Crişan Vasile

Bunea Iona-Iulian

Bumbu Nicolae

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21769 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*