Bogdan Medrea (PSD): „Mircea Hava își folosește consilierii pentru eutanasierea democrației. Șeful hingherilor este Alin Ignat.”

Sâmbătă a avut loc un simulacru de dezbatere publică privind bugetul local al municipiului Alba Iulia. În cadrul acestei tentative de democrație participativă, Mircea Hava a organizat o adevărată baricadă prin care să-i împiedice pe oameni să interpeleze administrația locală cu privire la ”avuția” orașului.

În primul rând, dezbaterea s-a organizat în cel mai mic spațiu posibil pe care Primăria îl putea facilita. Dezbaterea s-a ținut în sala de ședințe a Primăriei, un loc unde încap maximum 40 de persoane pe scaune, deși la dezbatere au participat peste 60 de persoane. Încă din anunț se avertiza că dezbaterea se va organiza în sala de ședințe, fapt ce i-a descurajat pe mulți să participe. De ce Primăria organizează ședința de  Consiliu local la sediul Fundației PAEM iar o dezbatere publică cu cetățenii într-o sală înghesuită?

În al doilea rând, primarul nu a respectat condițiile de fond privind oganizarea dezbaterii publice prevăzută la art. 7, alin. (10) din Legea nr. 52/2003. Nu a existat un tabel cu particpanții, o minută a dezbaterii publice, recomandările scrise colectate și nici un proces verbal al ședinței.

În al treilea rând, nu s-a respectat procedura dezbaterii efective prevăzută la art. 7, alin. (10), lit. a) din Legea nr. 52/2003. Primarul nu a stabilit o modalitate de colectare a recomandărilor, o modalitate de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat. Cetățenii au plecat acasă fără să fi putut cerer explicații cu privire la toate nelămuririle pe care le aveau, fiind timorați de tonul violent și dușmănos al primarului Mircea Hava.

Consilierii PSD au fost acuzați de Alin Ignat că nu au intervenit  pe parcusul dezbaterii. Dezbaterea era a cetățenilor și pentru cetățeni, nu a consilierilor locali.  În schimb, Micea Hava a monopolizat discuția pentru a consuma timpul și a plictisi sala.  Reamintesc că, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, primarul și aparatul de specialitate erau obligați doar să prezinte succint proiectul, să răspundă punctual la întrebări și să nu facă remarci colaterale. Dezbaterea publică era între cetățeni și administrația PNL care a făcut bugetul. Consilierii locali PSD nu sunt responsabili de acest buget dezastruos.

Consilierul Alin Ignat a contribuit eficient, în calitate de agitator al primarului, la zarva din sală, în timp ce cetățenii își prezentau problemele. Consilierii PNL, în frunte cu Alin Ignat, râdeau, se jucau pe telefon și vorbeau cu primarul peste masă. Aceste lucruri se pot vedea pe înregistrarea video. Consilierii PSD au respectat cetățenii, au tăcut, au constatat și se vor exprima la următoarea ședință de consiliu local.

Consilierii locali ai Partidului Social Democrat sunt oameni cu bun-simț, sunt prieteni și lucrează în echipă. Nu vom răspnde copilărismelor lui Alin Ignat, un consilier local slab, care doar execută ordinele de propagandă ale lui Mircea Hava. Alin Ignat înțelege politica prin a nu-i lăsa pe oameni să se exprime și a-i lua  în permanență peste picior. Comportamentul pe care îl are în ședințele de consiliu local îl are și față de cetățeni: vorbește peste alții, stă pe telefon,  râde și intimidează vorbitorii.

Colegii mei, consilierii locali ai PSD, au apreciat că  dezbaterea publică cu cetățenii nu este nici locul, nici momentul unui schimb de replici politice cu consilierul Alin Ignat. Consilierii PSD au înțeles să nu răspundă instigărilor la conflict făcute de Alin Ignat și să aibă un comportament nonconflictual și de abstențiune, din respect față de albaiulienii prezenți.

Pentru că  atât Mircea Hava cât și Alin Igat nu știu să organizeze și să se comporte în cadrul unei dezbateri publice, sunt nevoit să le redau public procedura, cu invitația deschisă de a o învăța și respecta pentru data viitoare:

”Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:

  1. a) autoritatea publică responsabilă va organiza întâlnirea, va publică pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;
  2. b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;
  3. c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;
  4. d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

Toate documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) şi alin. (10) lit. a) şi d) din L .52/2003 vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării.

În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.”

În final, sunt curios ce vor scrie Mircea Hava și Alin Ignat în raportul anual privind transparența decizională: că au îngreunat exercitarea dreptului la liberă exprimare, că nu au istituit o procedură de dezbatere publică, că nu colctează recomandările oamenilor, că nu îi lasă pe cetățeni să-și termine intervenția și să instigă la conflict politic atunci când nu e cazul.

Bogdan Medrea

Președinte PSD Alba Iulia

Liderul de grup al consilierilor locali PSD

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 17731 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

1 Comment

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*