Bilant la Curtea de Apel din Alba Iulia. Afla detaliile

Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat, astazi, bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2011, în cadrul Adunării generale a judecătorilor organizată la sediul acestei instanţe cu participarea judecătorilor din circumscripţia Curţii de Apel. La şedinţa de bilanţ a participat din partea Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul  Alina Nicoleta Ghica, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii şi judecătorul Ana Cristina Lăbuş, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

 Din analizarea datelor statistice rezultă că în anul 2011 pe rolul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia s-au înregistrat un număr total de 152.046 cauze noi, ceea ce reprezintă o creştere cu 16.087 cauze mai mult decât în anul 2010 (+11,83%) şi 35.768 cauze mai mult decât în anul 2009 (+34,60). Din totalul cauzelor nou intrate cea mai mare creştere a fost la Curtea de Apel Alba Iulia unde s-au înregistrat 14.200 de cauze noi în timp ce 45.193 au fost înregistrate la cele 3 tribunalele din circumscripţia curţii şi 92.653 cauze la cele 16 judecătorii din raza teritorială a curţii. Numărul cauzelor nou intrate a crescut la Curtea de Apel Alba Iulia cu 4.925 cauze faţă de anul 2010, în procent 53,09% şi 6.521 cauze faţă de anul 2009 ceea ce reprezintă o creştere de 84,91% .

La Curtea de Apel Alba Iulia a crescut considerabil faţă de anul anterior numărul cauzelor reprezentând litigii de muncă şi asigurări sociale (+2403 cauze, în procent de 134,62%)şi de contencios administrativ şi fiscal (+ 1486 cauze, în procent de 45,87%)  precum şi numărul cauzelor penale ( +583 cauze, în procent de 37,32%). La nivelul tribunalelor numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 8366 cauze faţă de anul 2010 (+22,71%) şi 17.437 faţă de anul 2009 (62,82%), în mod diferit la cele 3 instanţe. Din acestea, la Tribunalul Alba s-au înregistrat mai mult cu 4870 cauze, la Tribunalul Hunedoara 765 cauze iar la Tribunalul Sibiu 2731 cauze.

La nivelul judecătoriilor s-a înregistrat cea mai mică creştere din ultimii ani, de + 2796 cauze în anul 2011,  faţă de +11.810 cauze în anul 2010 şi + 22.700 în anul 2009 raportat la anii precedenţi.

Potrivit Curtii de appel, principala cauză a creşterii numărului cauzelor nou intrate la nivelul tuturor instanţelor o constituie numeroasele modificări legislative intervenite în anii 2009-2011. În materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale modificările succesive survenite în salarizarea personalului plătit din fonduri publice dar şi în domeniul pensiilor de serviciu şi a celorlalte categorii de pensii au determinat o creştere a numărului de litigii în anul 2011.

În materia contenciosului administrativ, cauzele privind restituirea taxei de poluare au avut un impact semnificativ asupra activităţii secţiei, prin creşterea volumului de activitate în mod considerabil. De asemenea, modificările intervenite in salarizarea funcţionarilor publici prin activitatea de legiferare continua, Legea nr. 330/2009, Legea nr.284/2010 au sporit volumul de activitate al secţiei, ca urmare a acţiunilor formulate in instanţa de aceasta categorie profesionala, cât şi în urma activităţii de control desfăşurate de Curtea de Conturi asupra modului de utilizare a fondurilor publice, potrivit Legii nr.94/1992.

În materie penală trebuie remarcat însă că anul 2011 a reprezentat perioada imediat următoare intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 care a modificat competenţa de soluţionare a recursurilor în favoarea curţilor de apel şi a avut ca efect creşterea substanţială a numărului de cauze nou intrate, în procente de + 37,32% faţă de anul 2010 şi + 75,53% faţă de anul 2009.

A crescut numărul cauzelor soluţionate la toate nivele. Instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia au soluţionat în anul 2011 un număr de 144.931 cauze penale, civile, comerciale, de contencios administrativ şi fiscal şi alte materii, faţă de 131.421 cauze în anul 2010, înregistrându-se o creştere de +13.500 cauze, în procente de +10,27% faţă de anul precedent şi de +34.214 cauze, în procente de + 30,90% faţă de anul 2009.

Pe nivele de jurisdicţie, cel mai mare procent de creştere a numărului cauzelor soluţionate s-a înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia (+ 29,88% faţă de anul 2010 şi + 65,47% faţă de anul 2009). În anul 2011, la Curtea de Apel Alba Iulia a crescut numărul cauzelor soluţionate în medie de un judecător la 868 cauze, de la 716 în anul 2010 şi 531 cauze în anul 2009.

A crescut stocul de dosare la Curtea de Apel Alba Iulia şi la nivelul tribunalelor şi a scăzut la nivelul judecătoriilor. Indicele de operativitate a scăzut la toate nivelele. Apreciem însă, că indicele de operativitate calculat în funcţie de numărul de cauze înregistrate până la 31 decembrie 2011, nu reflectă realitatea întrucât în marea majoritate a cazurilor soluţionarea lor  până la sfârşitul anului este practic imposibilă,  în condiţiile în care schemele de personal nu sunt dimensionate corespunzător. Având în vedere numărul cauzelor înregistrate pe rolul Curţii de Apel Alba care au primit prim termen în anul 2011, indicele de operativitate ar fi de 95,86%.

Din datele statistice mai rezultă că şi în acest an au existat diferenţe foarte  mari a volumului de activitate ce revine unui judecător în instanţe  de acelaşi grad sau de grade diferite. Aceste diferenţe au fost generate de necorelarea schemelor de personal raportat la volumul de activitate care a crescut,  neocuparea completă a posturilor vacante sau vacante temporar la majoritatea instanţelor şi imposibilitatea echilibrării volumului de activitate pe secţii şi instanţe, din cauza lipsei de personal. Faptul că această situaţie se perpetuează de mulţi ani nu poate decât să dăuneze sistemului de justiţie şi impune luarea unor măsuri urgente pentru ameliorarea ei. Deşi a existat o preocupare permanentă a conducerii curţii pentru suplimentarea schemelor de personal la instanţele din circumscripţia curţii raportat la volumul de activitate, prin demersuri repetate la Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei, în anul 2011 nu a fost asigurat necesarul de personal.

новые способы раскрутки сайтакак взломать страницу вконтакте бесплатно

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 24667 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*