Autoritățile din Alba Iulia distribuie miere în cadrul programului PEAD

miereÎn baza Hotărârii de Guvern numărul  600/13 mai 2009  şi a Hotararii nr. 950/2012 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare  destinate categoriilor de pesoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul European PEAD 2013,  Primăria Municipiului Alba Iulia anunţă distribuţia de miere din cadrul ajutoarelor alimentelor pe anul 2013.

PERSOANELE BENEFICIARE SUNT:

  1. Familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Şomerii care beneficiază de indemnizaţia de şomaj acordată cf. Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
  3. Şomerii inregistrati, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
  4. Pensionarii  sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz , din pensii cumulate, se află sub la 400 lei/lună,
  5. Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare, ale caror venituri cumulate, obtinute exclusiv din aceste legi, se afla sub 400 lei/luna.”
  6. Persoanele cu handicap grav şi accentuat , adulţi şi copii, neinstituţionalizate

CONDIŢII DE DISTRIBUIRE:

Persoanele domiciliate în Municipiul Alba Iulia, care se regăsesc în una din categoriile mai sus mentionate,  se vor prezenta PERSONAL la CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ALBA IULIA;

STR. LIBERTĂŢII, NR.21, în perioada 3 FEBRUARIE 2014 – 28 FEBRUARIE 2014

după cum urmează:

1. Pensionarii : cu actul de identitate şi cupon de pensie sau decizia de pensie pe luna in curs

2. Şomerii : cu actul de identitate şi carnet de şomer  vizat pe luna in curs -pentru somerii indemnizati

                   – actul de identitate si adeverinta prin care se atestă calitatea de somer aflat in baza de date a agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca pentru somerii inregistrati care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj,

3. Persoanele cu handicap grav şi accentuat neinstitutionalizate : cu actul de identitate  si certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat

4. Persoanele beneficare de VMG : cu actul de identitate şi dispozitia scrisa a primarului sau mandat postal pentru plata drepturilor,

TOATE ACTELE JUSTIFICATIVE MAI SUS MENTIONATE  TREBUIE SA FIE VALABILE LA DATA DISTRIBUTIEI

Cantitatea de miere distribuită  este de 3 buc.( 0,750 kg) / persoană

ORAR DISTRIBUTIE :   LUNI – VINERI  :     ORELE  :    9 – 14.30

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 19272 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*