Au demarat seminariile de informare privind fondurile nerambursabile disponibile pentru firmele din Regiunea Centru

Mircea Trifu

adr centruMiercuri 25 ianuarie 2017, municipiul Alba Iulia a gazduit primul din cele sase evenimente de lansare a Prioritatii de investitii 2.2 din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar la nivel regional, anunta ca, incepand cu data de 23 februarie 2017, sunt disponibile spre finantare 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea si modernizarea firmelor (microintreprinderi, intreprindere mica sau mijlocie) din Regiunea Centru. Orice societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu poate solicita fonduri nerambursabile, daca indeplineste criteriile de eligibilitate precizate in ghidul de finantare.

Aproape 50 de reprezentati ai IMM-urilor din judetele Alba, Sibiu, Cluj si Mures au fost informati despre posibilitatea accesarii de fonduri nerambursabile in valoare de minimum 200 000 maxim 1 milion de euro per proiect. In timpul seminarului au fost prezentate conditiile ce trebuie respectate, ce trebuie sa prevada si ce reguli sunt impuse cererilor de finantare prin Ghidul specific. In perioada urmatoare suita de evenimente de informare va continua si in celelalte judete din Regiunea Centru. Proiectele se pot depune incepand cu data de 23.02.2017, ora 12.00, prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, depunerea de cereri fiind deschisa o perioada de 6 luni, respectiv pana in 23.08.2017, ora 12.00.

Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care se poate solicita finantare cuprinde atat IMM-uri care functioneaza in domeniul productiei si fabricatiei de utilaje si articole etc, cat si din domeniul serviciilor, care pot fi servicii de asistenta medicala, de cazare, publicitate, arhitectura, centre fitness, baze sportive, cat si servicii de reparare mobila, incaltaminte sau altele. Lista completa a codurilor CAEN ce pot solicita finantare se poate regasi in Anexa 2 a Ghidului specific al Prioritatii 2.2. Obligatoriu, fiecare proiect depus trebuie sa realizeze o investitie initiala, in active corporale si necorporale, finantabile prin ajutor de stat regional.

Cofinantarea asigurata de solicitanti difera in functie de tipul de societate si de tipul de investitie realizata/ajutor acordat. Mai exact, schema de finantare nerambursabila este constituita din doua categorii de ajutor de stat acordat, respectiv ajutor de stat regional si ajutor de minimis. Diferentierea dintre cele 2 categorii este realizata prin tipul de investitie/cheltuiala care se realizeaza prin proiect. Astfel un proiect va avea in mod obligatoriu cheltuieli de investitii in active corporale (construire, extindere, dotare spatii de productie/ servicii), care se vor finanta prin ajutor de stat regional si la care solicitantul va asigura o cofinantare de minim 30% din valoarea lor, daca este microintreprindere sau intreprindere mica, respectiv minim 40% daca este intreprindere mijlocie. Pentru cheltuielile ce se incadreaza in ajutor de minimis (certificare, internationalizare), cofinantarea solicitantului va trebui sa fie de minim 10%, indiferent de ce tip de firma este.

  ”Aceste fonduri sunt alocate prin Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor pentru imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri. Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. In functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, insa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului. In cadrul acestui apel, proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pot fi redepuse, cu conditia respectarii termenului limita de depunere a cererilor de finantare ori a conditiilor de inchidere a apelului. Cei interesati trebuie sa stie ca, la sediul ADR Centru, functioneaza biroul de informare, unde solicitantii pot fi asistati, in mod gratuit, in clarificarea unor aspecte legate de completarea si pregatirea cererii de finantare”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Mai multe detalii despre aceasta schema de finantare gasiti pe adresa www.regio-adrcentru.ro, sectiunea Prezentare program, Axa2, PI 2.2

Informatii utile:

Pot solicita fonduri nerambursabile IMM-urile (microintreprinderi, intreprindere mica sau mijlocie) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 • Solicitantul realizeaza o investitie intr-unul din domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), asa cum sunt enumerate in Anexa 2 la Ghidul specific. La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate.
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

Categorii de ajutor de stat acordate

In cadrul acestui apel de proiecte, se acorda urmatoarele categorii de ajutor de stat, in functie de tipul investitiei:

 • ajutor de stat regional pentru investitii, pentru:
 1. Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
 2. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line
 • ajutor de minimis pentru:
 1. Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii
 2. Internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Componenta de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a proiectului. Ajutorul de stal regional pentru investitii (denumit in continuare, ”ajutor regional”) reprezinta ajutorul regional acordat pentru o investitie initiala.

Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat regional si al ghidului, inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de:

 • crearea unei unitati noi. De regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect. Poate fi considerata ”investitie initiala legata de crearea unei noi unitati” inclusiv dotarea cu echipamente a unui imobil existent, in scopul reconversiei acestuia si al demararii unei noi activitati economice. Daca, spre exemplu, investitia consta in dotarea cu echipamente a unui spatiu (a unei unitati de productie/ prestare servicii existente) in scopul diversificarii activitatii prestate de solicitant in cadrul respectivei unitati, atunci investitia este legata de diversificarea productiei unei  unitati (a se vedea mai jos).
 • extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie. Extinderea capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei.
 • diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate. Diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

 

 

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22557 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*