Galerie Media

Informare potențiali membri Grup Tinta “R O S E – Responsabilitate – Oportunitate – Sustenabilitatea Economică” Contract POCU /449/4/16/128613

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare,