Aproape 130.000 de cauze înregistrate la Curtea de Apel Alba Iulia, în 2014. Vezi bilanțul activității desfășurate de instituție în anul trecut

Mircea Trifu

dosareLuni, 2 martie, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2014 în cadrul Adunării generale a judecătorilor cu participarea judecătorilor din circumscripţia curţii de apel. La şedinţa de bilanţ au participat domnul judecător Marius Badea Tudose, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul judecător Adrian Bordea, domnul judecător Horaţius Nicolae Dumbravă şi domnul judecător Alexandru Şerban, membri aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii. Au mai participat la susţinerea raportului de bilanţ domnul Augustin Lazăr procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, domnul chestor Ioan Nicolae Căbulea şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, doamna judecător Erica Nistor preşedintele Curţii de Apel Timiş, domnul judecător Andrei Rus preşedintele Curţii de Apel Oradea, preşedinţii instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia.

 

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

Numărul cauzelor nou intrate.

Din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2014, pe rolul instanţelor din circumscripţia Curţii de apel Alba Iulia s-au înregistrat în anul 2014 un număr de 129.253 cauze, cu 10.111 cauze mai puţin decât în anul 2013, când au fost înregistrate 139.364 cauze, ceea ce reprezintă o scădere în procente de 7,26 % faţă de anul precedent. Din totalul cauzelor nou intrate, 11.960 cauze s-au înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia, 28.282 cauze la tribunalele din circumscripţia curţii şi 89.001 cauze la judecătoriile aferente. Numărul cauzelor nou intrate a scăzut la Curtea de Apel Alba Iulia şi la nivelul celor trei tribunale şi a crescut la nivelul judecătoriilor. În ce priveşte numărul cauzelor nou intrate, la Curtea de Apel Alba Iulia a scăzut cu 6.950 cauze faţă de anul precedent, în procente de – 36,75 %, la tribunale s-au înregistrat cu 7.194 cauze mai puţin decât în anul 2013, în procente de – 20,25 %, iar la nivelul judecătoriilor numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 4.023 cauze, în procente de +4,73 %

Cea mai mare scădere la nivelul tribunalelor s-a înregistrat la Tribunalul Sibiu, unde numărul cauzelor nou intrate a scăzut în anul 2014 la 8.193 cauze, faţă de 12.293 cauze în anul 2013, cu 4.100 cauze, în procente de – 33,35 %.

Pe rolul Tribunalului Hunedoara au fost înregistrate 11.254 cauze, faţă de 13.108 în anul 2013, mai puţin cu 1.854 cauze, în procente – 14,14%.

În aceeaşi perioadă de referință la Tribunalul Alba au fost înregistrate 8.845 cauze, faţă de 10.075 cauze în anul 2012, mai puţin cu 1.230 cauze, în procente – 12,21%.

Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, volumul cauzelor nou intrate a crescut în mod diferit la 12 instanţe şi a scăzut la 4 instanţe.

Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Hațeg, unde numărul cauzelor nou intrate a fost de 1.986 cauze în anul 2014, faţă de 1.194 cauze în anul 2013, mai mult cu 792 cauze, în procente de +66,33%.

Scăderea cea mai mare s-a înregistrat la Judecătoria Sibiu, unde numărul cauzelor nou intrate a fost de 19.666 cauze în anul 2014, faţă de 21.563 cauze în anul 2013, mai putin1897 cauze, în procente de -8,80%.

 

Numărul cauzelor pe rol

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba a înregistrat o scădere cu 4.277 cauze faţă de anul 2013(-2,12%), de la 201.855 în anul 2013, la 197.578 in anul 2014.

Astfel, pe rolul Curții de Apel Alba Iulia s-au aflat un număr de 18.603 cauze, din care 11.960 cauze nou intrate şi 6.643 cauze pe stoc (nesoluționate la 01.01.2014).

Analizând datele privind evoluția volumului de activitate in perioada 2012-2014 la nivelul tribunalelor şi a judecătoriilor, concluzia care se impune este că există o tendința de scădere a volumului de activitate la tribunale şi o tendință de creştere la judecătorii.

Volumul de activitate al tribunalelor a scăzut faţă de anul 2013 cu 14.200 cauze, în procent de -20,64%, de la 68.791 cauze la 54.591 cauze. Cea mai mare scădere s-a înregistrat la   Tribunalul Alba unde numărul cauzelor pe rol a scăzut în anul 2014, la 14.138, faţă de 19.080 cauze în anul 2013, cu 4.942 cauze, în procent de – 25,90 %.

Tribunalul Hunedoara în anul 2014 a înregistrat un volum de activitate de 21.033 cauze, în scădere cu 3.713 cauze faţă de anul 2013, când numărul dosarelor pe rol a fost de 24.746, procentul de scădere fiind de -15,00%.

Tribunalul Sibiu au avut 19.420 cauze pe rol în 2014, faţă de 24.965 cauze în anul 2013, mai puţin cu 5.545 cauze, în procent de -22,21%.

 

În ce priveşte judecătoriile, numărul dosarelor pe rol a fost de 124.384 cauze în anul 2014, mai mult cu 19.294 cauze decât în anul 2013, când au fost 105.090 cauze rezultând o creştere de + 18,36%.

Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, volumul de activitate a crescut în mod diferit la 15 instanţe şi a scăzut cu 0,40 % la Judecătoria Mediş

Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Orăştie, unde numărul cauzelor pe rol a fost de 2.994 în anul 2014, faţă de 1.634 cauze în anul 2013, mai mult cu 1.360 cauze, în procent de +83,23%.

 

Numărul cauzelor soluționate

În anul 2014, la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 1.571 cauze faţă de anul 2013, fiind soluţionate 150.339 cauze faţă de 148.768 cauze în anul 2013, în procente cu +1,06%.

Numărul cauzelor soluționate la Curtea de Apel Alba Iulia a scăzut cu 5.594 cauze faţă de anul precedent, în procent de – 26,16 %,

Tribunalele au înregistrat o scădere a numărului de cauze soluţionate cu 7.723 de dosare faţă de anul 2013, în procente – 17,83%, fiind soluţionate 35.601 cauze faţă de 43.324 cauze în anul 2013.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat la   Tribunalul Alba unde numărul cauzelor soluționate a scăzut în anul 2014, la 10.153 cauze, faţă de 13.921 cauze în anul 2013, cu 3.768 cauze, în procente de – 27,07 %.

Tribunalul Hunedoara a soluționat 14.756 cauze, faţă de 15.524 în anul 2013, mai puţin cu 768 dosare, în procente -4,95%.

În ceea ce priveşte Tribunalul Sibiu, au fost soluționate 10.692 cauze, faţă de 13.879 cauze în anul 2013, mai puţin cu 3.187 cauze, în procente -22,96%.

 

Judecătoriile din circumscripţia Curţii de apel au soluţionat 98.951 cauze în anul 2014, mai mult cu 14.888 cauze decât în anul 2013, când au fost soluţionate 84.063 cauze, o creştere de + 17,71%. La toate cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii volumul cauzelor soluționate a crescut. Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Brad, unde numărul cauzelor soluționate a fost de 3.680 cauze în anul 2014, faţă de 1.849 cauze în anul 2013, mai mult cu 1.831 de cauze, în procent de +99,03%.

Stocul de dosare la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia a scăzut la sfârşitul anului 2014, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 5.848 cauze, de la 53.087 cauze existente în anul 2013, la 47.239 cauze în anul 2013, în procente de -11,02%.

O creştere a stocului de dosare s-a înregistrat la nivelul judecătoriilor.

Cea mai mare scădere a stocului de dosare s-a înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia unde a scăzut cu 3.777 dosare, de la 6.593 cauze, la 2.816 cauze la finele anului 2014, în procente de -57,29%.

La nivelul tribunalelor, stocul de dosare a scăzut cu 6.477 dosare, de la 25.467 dosare, la 18.990 dosare la sfârşitul anului 2014, în procent de -25,43%.

Stocul de dosare la nivelul judecătoriilor a crescut cu 4.406 dosare faţă de anul precedent de la 21.027 dosare existente la sfârşitul anului 2013, la 25.433 dosare la finele anului 2014, în procente de +21,00%.

Din cele 16 judecătorii aflate în circumscripţia curţii, stocul de dosare de la sfârşitul anului 2014, comparativ cu cel de la sfârşitul anului 2013, a crescut la 10 dintre instanţe şi a scăzut la 6 instanţe.

Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Orăştie, unde stocul a crescut într-un procent de 1+42,36 %, iar cea mai mare scădere s-a înregistrat la Judecătoria Blaj în procent de21,29%.

 

 

 

Încărcătura pe judecător

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor ocupate în anul 2014.

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.

Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în anul 2014, pe locul 4 din punct de vedere al încărcăturii pe judecător şi pe schemă la nivel naţional, cu 1.137 cauze/judecător, faţă de media naţională de 945 cauze/judecător şi cu 1.086 cauze/schemă, faţă de media naţională de 882 cauze .

Încărcătura la curţile de apel:

Instanţă Incarcatura pe schema 2014 Incarcatura pe judecator 2014 Incarcatura pe schema 2013 Incarcatura pe judecator 2013
Curtea de Apel ALBA IULIA 1086 1137 1787 1915
Curtea de Apel BACAU 859 859 1112 1227
Curtea de Apel BRASOV 599 615 1007 1064
Curtea de Apel BUCURESTI 809 934 884 988
Curtea de Apel CLUJ 1133 1197 1515 1601
Curtea de Apel CONSTANTA 685 685 923 1007
Curtea de Apel CRAIOVA 662 676 1280 1323
Curtea de Apel GALATI 982 1028 1342 1440
Curtea de Apel IASI 808 976 1065 1154
Curtea de Apel ORADEA 810 886 1239 1355
Curtea de Apel PITESTI 907 1053 1171 1360
Curtea de Apel PLOIESTI 798 813 1252 1276
Curtea de Apel SUCEAVA 1082 1136 1528 1604
Curtea de Apel TÂRGU MURES 1118 1252 1595 1861
Curtea de Apel TIMISOARA 1235 1282 1591 1790
Incarcătura minima 599 615 884 988
Incarcatura maxima 1235 1282 1787 1915
Încărcătura medie 882 945 1226,24 1330,05

Operativitatea la nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia curţii.

  An Nr. dosare

pe rol

Nr. dosare Suspendate Nr. dosare soluţionate Operativitatea

 

Total instanţe 2012 200.896 10.037 145.972 76,48%
2013 201.855 8.840 148.768 77,08%
2014 197.578 8.064 150.339 79,32%

 

Analizând datele statistice se constată o creştere progresivă a operativităţii generale la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia, de la 77,08% în anul 2013, la 79,32% în anul 2014.

Indicele de operativitate în soluţionarea cauzelor a crescut la Curtea de Apel Alba Iulia în anul 2014, comparativ cu anii precedenţi, de la   67,93% în 2012, la 77,43% în anul 2013 şi 86,06% în anul 2014. Creşterea operativităţii faţă de anul trecut este de +8,83%.

Făcând o analiză a operativităţii pe materii comparativ cu anul 2013, se constată o creştere substanţială la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, cu 13,99 procente, de la 74,26% la 88,25%. O creştere a operativităţii s-a înregistrat şi la Secţia penală şi pentru cauze cu minori, de la 82,77% la 83,29%.

La Secţia a II – civilă, indicele de operativitate s-a menţinut aproape la aceeaşi valoare , 83,57% în anul 2013 şi 83,43% în 2014.

Se constată scăderea operativităţii la celelalte doua secţii: Secţia I civilă, cu o scădere de -3.58% , de la 85,31% la 81,73% şi Secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale cu -7,41% , de la 88,25% în anul 2013 la 80,84 în anul 2014.

Făcând o analiză a operativităţii pe materii comparativ cu anul 2013, se constată o creştere substanţială la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, cu 13,99 procente, de la 74,26% la 88,25%. O creştere a operativităţii s-a înregistrat şi la Secţia penală şi pentru cauze cu minori, de la 82,77% la 83,29%.

La Secţia a II – civilă, indicele de operativitate s-a menţinut aproape la aceeaşi valoare , 83,57% în anul 2013 şi 83,43% în 2014.

Se constată scăderea operativităţii la celelalte doua secţii: Secţia I civilă, cu o scădere de -3.58% , de la 85,31% la 81,73% şi Secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale cu -7,41% , de la 88,25% în anul 2013 la 80,84 în anul 2014.

La nivelul tribunalelor se constată o creştere a operativităţii cu 3,8%, de la 68,00 % în anul 2013 la 71,80% în anul 2014.

Tribunalul Alba

Operativitatea a scăzut cu -1,3%,de la 74,72 % în anul 2013 la 73,42% în anul 2014, în condiţiile în care volumul de activitate a scăzut semnificativ.

Tribunalul Hunedoara

Operativitatea a crescut cu 10,39% , de la 65,45% în anul 2013, la 75,84% în anul 2014.

Tribunalul Sibiu

Indicele de operativitate a crescut cu 2,00% de la 63,60% în anul 2013, la 65,60% în anul 2014.

În anul 2014, operativitatea la nivelul tuturor judecătoriilor din raza Curţii de Apel Alba Iulia a scăzut de la 83,04% la 81,38%, acest fapt fiind cauzat în primul rând de creşterea numărului de dosare nou intrate, de la 84.978 în anul 2013 la 89.001 cauze în anul 2014, deşi a crescut şi numărul cauzelor soluţionate cu 14.888.

Cu toate acestea, unele judecătorii au înregistrat o creştere a operativităţii în anul 2014. Astfel Judecătoria Agnita a avut o operativitate de 89,54% în anul 2014 faţă de 84,81% în anul 2013, Judecătoria Blaj a avut o operativitate de 83,29% în 2014 faţă de 70,29% în 2013, Judecătoria Brad a avut o operativitate de 83,98% în 2014 faţă de 70,22% în 2013, Judecătoria Deva a avut o operativitate de 86,52% în 2014 faţă de 84,90% în 2013, Judecătoria Hunedoara a avut o operativitate de 88,18% în 2014 faţă de 87,26% în 2013, Judecătoria Petroşani a avut o operativitate de 83,03% în 2014 faţă de 79,28 % în 2013. Menţionăm că judecătoria cu cea mai mare creştere a operativităţii este Judecătoria Brad, cu un procent de 13,76%, urmată de Judecătoria Blaj cu o creştere de 13,00%.

Resursele umane

Anul 2014 a cunoscut, ca şi ceilalţi ani, o fluctuaţie de personal relativ mare în ceea ce priveşte schemele instanţelor, cu preponderenţă la instanţele din raza Tribunalului Hunedoara. Se observă, în acelaşi timp, o stabilizare a schemelor de personal la instanţele din raza Tribunalului Alba şi Curtea de Apel Alba Iulia.

Tendinţa la toate instanţele din raza Curţii este de stabilitate a schemelor de personal, în special în ceea ce priveşte judecătorii. Este în responsabilitatea conducerilor instanţelor, dar şi a Consiliului Superior al Magistraturii de a lua măsurile necesare pentru ca schemele de personal să fie complete. Acest lucru este necesar pentru desfăşurarea activităţii instanţelor la parametrii normali.

Pentru Curtea de Apel Alba Iulia au fost prevăzute în statul de funcţii la data de 01.01.2014 45 posturi de judecător, toate posturile fiind ocupate la sfârşitul anului.

În anul 2014, au fost suplimentate posturile de personal auxiliar şi finanţate toate posturile din schema de personal.

În statul de funcţii al Curţii de Apel Alba Iulia au fost prevăzute, la începutul anului 2014, un număr de 378 de posturi de grefieri pentru toate instanţele din circumscripţia teritorială iar la finele anului 390 posturi.

Principalele preocupări ale conducerii instanţei în anul 2014 le-au constituit:   

Remedierea situațiilor constând în existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată sub aspectul volumului de activitate între secţiile Curţii, prin dispunerea unor măsuri de   reorganizare a acestora

-Efectuarea unor demersuri pentru suplimentarea numărului de grefieri prin suplimentarea posturilor şi ocuparea posturilor vacante

-Dispunerea unor măsuri cu privire la infrastructura instanțelor, stabilite de conducerea Curții de apel împreună cu preşedinții celorlalte instanțe şi cu sprijinul direct al Ministerului Justiției

Situația infrastructurii şi investiții finalizate în anul 2014

În primul rând, menţionăm finalizarea celor două investiţii la sediile Judecătoriilor Mediaş şi Hunedoara, continuarea demersurilor pentru reabilitarea sediului Tribunalului Sibiu şi al Judecătoriei Sibiu, concomitent cu mutarea celor două instanţe într-un sediu temporar, care corespunde nevoilor Tribunalului Sibiu şi Judecătoriei Sibiu, pentru a-şi desfăşura activitatea până la finalizarea lucrărilor la sediul Palatului de Justiţie.

Judecătoria Hunedoara îşi activitatea în prezent într-un imobil la care s-au realizat ample lucrări de intervenţii, extindere şi modernizare, ce s-au finalizat în cursul lunii octombrie 2014.

În data de 5 septembrie 2014 s-a inaugurat sediul Judecătoriei Mediaş urmare a finalizării execuției proiectului „Reparaţie capitală, extindere şi mansardare -Judecătoria Mediaş”, cu participarea Ministrului Justiției, dl. Robert Marius Cazanciuc şi a conducerii Tribunalului Sibiu şi a Curții de Apel Alba Iulia.

Curtea de Apel Alba Iulia îşi desfăşoară activitatea într-un imobil pe care îl administrează în comun cu Prefectura Judeţului Alba şi Consiliul Judeţean Alba.

Începând cu luna ianuarie a anului 2014, Secția a II-a civilă a Curţii de apel îşi desfăşoară activitatea la parterul clădirii, în 7 încăperi (sală, arhivă si 5 birouri), iar în luna iulie Consiliul Judeţean Alba, înţelegând necesitatea bunei desfăşurări a activităţii acestei secţii, a mai pus la dispoziţia instanţei noastre încă 1 birou.

La finele anului 2014 şi Prefectura Judeţului Alba a eliberat, în favoarea Curţii de apel, 1 birou la etajul I al clădirii.

La data de 31.10.2014, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a adoptat Hotărârea nr. 316, prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român, terenul în suprafaţă de 14.818 mp, situat în str. Târgului, FN, pentru construirea sediului Tribunalului Alba.

S-a realizat includerea, la începutul anului 2015, în Programul național de investiții în infrastructura instanțelor şi parchetelor din reşedințele de județ, a construirii unui sediu nou pentru Tribunalul Alba şi a lucrărilor pentru reparații capitale şi extinderi la Tribunalul Hunedoara şi Judecătoria Deva.

Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor

La Curtea de Apel Alba Iulia din totalul de 15.787 cauze soluţionate în anul 2014, 10.078 cauze au fost soluţionate într-un interval de 0 – 6 luni, 5.184 cauze au fost soluţionate într-un interval de 6 – 12 luni, iar 525 cauze au fost soluţionate în mai mult de 1 an.

Analizând comparativ durata de soluționare a cauzelor în anul 2013 şi 2014, se constată că, raportat la numărul de dosare soluționate în anul respectiv, ponderea dosarelor soluționate in perioada 0-6 luni a crescut față de anul precedent cu un procent de 3,68%. În ceea ce priveşte tribunalele, din totalul de 35.601 cauze soluţionate în anul 2014, 14.953 cauze au fost judecate într-un interval de 0 – 6 luni, 12.352 cauze au fost soluţionate într-un interval de 6 – 12 luni, iar 8.286 cauze în mai mult de 1 an .

Se constată că în anul 2014 a scăzut numărul cauzelor soluţionate în intervalul 0 – 6 luni. În anul 2013 din totalul de 43.324 cauze soluţionate 20.522 au fost soluţionate în intervalul 0-6 luni, ceea ce reprezintă un procent de 47,37%. Comparativ, în anul 2014 numărul cauzelor soluţionate în acelaşi interval a fost de 14.953 din 35.601, ceea ce reprezintă un procent de 42,00%, deci o scădere cu 7,37%.

În ceeea ce priveşte judecătoriile din totalul de 98.951 cauze soluţionate în anul 2014, 75.232 cauze au fost soluţionate într-un interval de 0 – 6 luni, 11.906 cauze au fost soluţionate într-un interval de 6 – 12 luni, iar 11.813 cauze au fost soluţionate în mai mult de 1 an.

Se constată că numărul cauzelor soluţionate în intervalul 0-6 luni a scăzut cu 1.666 , în schimb a crescut durata de soluţionare a cauzelor in intervalele 6-12 luni şi peste 1 an.

În anul 2014, la nivelul Curții de Apel Alba Iulia s-a acordat o atenție sporită activității de unificare a practicii judiciare.

Măsuri de unificare a practicii judiciare la nivelul instanței

  • monitorizarea   problemelor de drept controversate şi a practicii de casare;
  • organizarea periodică (lunară şi trimestrială) de întâlniri profesionale   în cadrul Curții de Apel Alba Iulia şi a instanțelor arondate;
  • furnizarea de informații   cu privire la jurisprudența   altor instanțe, jurisprudența CEDO, jurisprudența comunitară;
  • elaborarea Buletinului jurisprudenței   şi publicarea deciziilor relevante pe Noul Portal al instanțelor judecătoreşti (în cursul anului 2014 s-a publicat un număr total de 52 hotărâri judecătoreşti);
  • asigurarea informării judecătorilor privind deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație si Justiție in interesul legii;
  • participarea la şedințele de învățământ profesional si la seminariile organizate in cadrul activității de formare profesionala continua descentralizata;

Acțiuni de cooperare interinstituțională, schimb de experiență şi comunicare

  1. În data de 14 noiembrie 2014, la Alba Iulia, a fost organizată, prin implicarea comună a Consiliului Superior al Magistraturii, a Curţii de Apel Alba Iulia şi a doamnei judecător doctor Rodica Aida Popa, Reprezentantul României la Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni şi judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, a Baroului Alba, Baroului Hunedoara şi Baroului Sibiu, a Institutului Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor, conferinţa cu tema Individualizarea pedepselor. Circumstanţe atenuante. Circumstanţe agravante. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Garanţii ale dreptului la apărare în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”.

La conferinţa au participat conducătorii de instanţe dar şi mulţi judecători care activează în domeniul dreptului penal, atât în cadrul Curţii de Apel Alba Iulia cât şi al tribunalelor şi judecătoriilor din raza teritorială a acesteia, procurorul-general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, alţi magistraţi-procurori ai acestei unităţi de parchet, dar şi decanii Barourilor Alba, Hunedoara şi Sibiu precum şi numeroşi avocaţi din barourile zonale – Alba, Hunedoara şi Sibiu.

Cu această ocazie, pentru a marca importanţa comună a conferinţei pentru ambele profesii dar şi pentru a informa corespunzător opinia publică despre acest eveniment, vicepreşedintele Curţii de Apel Alba Iulia, domnul judecător Mocan Aurelian, decanul Baroului Alba, avocat Ioan Rus şi prodecanul Baroului Alba, avocat Armand Boer au susţinut în calitate de organizatori o conferinţă de presă comună în 12.11.2014 iar după eveniment, în 14.11.2014 au fost transmise reprezentanţilor mass-media interesaţi câteva din concluziile manifestării.

Una dintre acestea ar fi că o mai bună comunicare şi înţelegere între avocaţi şi magistraţi, dublată de o respectare strictă a deontologiei profesionale, împreună cu eforturile susţinute de perfecţionare profesională, poate determina în mod corespunzător o creştere a calităţii actului de justiţie.

  1. Un eveniment semnificativ a fost reprezentat de vizita în perioada 24-26 noiembrie 2014, a unor reprezentanţi ai ambasadelor Statelor Unite ale Americii, ai Marii Britanii, ai Olandei şi ai Regatului Danemarcei la sediul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia, acțiune iniţiată de domnul judecător Nicolae Horaţius Dumbravă – membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

A fost o vizită maraton, pe durata a trei zile, cu un program extrem de încărcat, dar care a permis acestora să viziteze un număr mare de instanţe de judecată şi să aibă dialoguri cu mai mulţi magistraţi de la toate nivelurile (Judecătoria Agnita, judecătoria Mediaş, Judecătoria Sibiu,Tribunalul Sibiu, Judecătoria Sălişte, Curtea de Apel Alba Iulia, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Deva şi Tribunalul Hunedoara).

Această vizită a constituit în primul rând un prilej pentru înalţii reprezentanţi diplomatici de a percepe şi cunoaşte direct realităţile actuale ale sistemului judiciar. Aceştia au manifestat un interes real faţă de aspecte concrete ale activităţii judiciare şi faţă de starea infrastructurii la nivelul instanţelor.

Pe de altă parte, vizita a reprezentat un prilej de dialog între distinşii oaspeţi şi magistraţii instanţelor, ocazie cu care s-a realizat un schimb util de idei şi s-au făcut analize comparative între sistemele judiciare din ţara noastră şi din Statele Unite ale Americii şi unele state din Europa de Vest.

În cadrul acestor discuţii s-au evidenţiat unele soluţii moderne de rezolvare a litigiilor, inclusiv pe cale extrajudiciară. S-a putut constata că unele dintre aceste soluţii nu sunt consacrate de legislaţia noastră, iar altele (cum ar fi medierea) întâmpină dificultăţi de implementare.

Efectul benefic al acestei vizite a fost evidenţiat în special de aprecierile oaspeţilor în sensul că realităţile constatate sunt mai pozitive decât descrierile şi menţiunile din diverse rapoarte.

Considerăm că astfel de întâlniri sunt extrem de necesare şi pentru viitor, în condiţiile în care activitatea judiciară cunoaşte o evoluţie de o dinamică fără precedent, care poate fi percepută cel mai bine în mod direct şi nemijlocit.

  1. Cu ocazia manifestării Zilei uşilor deschise din 2014 conducerea Curţii de Apel Alba Iulia a organizat în 24.10.2014, în premieră, alături de reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Alba Iulia, o întâlnire de lucru cu conducerea barourilor din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia.

Agenda întâlnirii a cuprins în principal discutarea unor aspecte legate de aplicarea noilor coduri dar şi a eventualelor disfuncţionalităţi sesizate în colaborarea instituţională dintre avocaţi şi magistraţi.

La prima întâlnire, care se doreşte a fi organizată periodic, au participat vicepreşedinţii Curţii de Apel Alba Iulia domnul judecător Aurelian Mocan şi domnul judecător Marius Motolea, procurorul general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia domnul Ilie Nariţa, domnul avocat Ioan Rus, decan al Baroului Alba, domnul avocat Armand Boer, prodecanul Baroului Alba, domnul avocat Nicolae Eugen Baier, decan al Baroului Sibiu, doamna avocat Ardelean Olimpia, prodecanul Baroului Hunedoara şi doamna avocat Avram Mioara, membră în Consiliul de conducere al Baroului Hunedoara.

Au fost abordate chestiuni legate de implementarea noii legislaţii în materie civilă, care a constituit o provocare pentru toţi practicienii acestei discipline a dreptului.

De asemenea, s-au abordat chestiuni generale, de principiu, legate de aspecte organizatorice şi administrative în vederea identificării unor soluţii optime care să permită o cât mai bună desfăşurare a activităţii de judecată.

S-a evidenţiat necesitatea respectării dispoziţiilor procedurale, a regulamentelor şi a normelor deontologice specifice fiecărei profesii, aceasta fiind o garanţie absolut necesară pentru a se asigura dreptul cetăţeanului la un proces echitabil în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

După încheierea întâlnirii de lucru a fost organizată o conferinţă de presă cu participarea avocaţilor din conducerea Barourilor Alba, Sibiu şi Hunedoara. Avocaţii prezenţi au apreciat iniţiativa conducerii Curţii de Apel Alba Iulia de a organiza o astfel de întâlnire de lucru, văzând în aceasta „un pas înainte spre o conlucrare mai bună a acestor instituţii”, decanii celor trei barouri menţionând că a fost un „dialog constructiv”.

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22500 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*