Anunț începere proiect “Diversificarea activității Vertical Graphic SRL prin achiziționare linie tehnologică pentru fabricarea articolelor de papetărie”

Vertical Graphic SRL, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Brădișor, nr. 5, județul Alba, implementează proiectul “Diversificarea activității Vertical Graphic SRL prin achiziționare linie tehnologică pentru fabricarea articolelor de papetărie”, cod MySMIS 112239, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul cu o valoare totală de 1.327.668,57 lei va fi implementat în perioada 2 aprilie – 31 iulie 2018 și beneficiază de finanțare nerambursabilă în valoare de 888.486,09 lei, din care 755.213,18 lei reprezintă valoare nerambursabilă acordată din FEDR, iar 133.272,91 lei valoarea nerambursabilă acordată din bugetul național. Proiectul va fi implementat in Alba Iulia, str. Brădișor, nr 5, județul Alba.

Obiectivul general al proiectului este acela de diversificare a activității Vertical Graphic SRL, urmărindu-se astfel dezvoltarea durabilă și consolidarea societății, prin creșterea competitivității și productivității, prin achiziția de noi echipamente și îmbunătățirea calității produselor față de cele existente pe piață, precum și prin accesul pe noi piețe în domeniul de activitate propus prin proiect. La îndeplinirea obiectivului general al proiectului, concură obiectivele specifice asumate de  Vertical Graphic SRL, constând în asigurarea dotării cu echipamentele necesare desfășurării noii activități și asigurarea resurselor umane necesare operării acestora prin crearea a trei noi locuri de muncă.

Totodată prin diversificarea activității desfășurate se urmărește și dezvoltarea economică a întreprinderii și consolidarea poziției sale pe piață, precum și dezvoltarea locală și regională prin creșterea numărului de investiții, crearea de noi locuri de muncă și sporirea satisfacției beneficiarilor direcți și indirecți ai acestor activități.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 25394 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*