Anunț finalizare proiect ” Creșterea competitivității SC Kase Professional SRL în domeniul lucrărilor de construcții”

Kase professional SRL, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Negoi, nr. 10, județul Sibiu, a finalizat implementarea proiectul “Creșterea competitivității SC Kase Professional SRL în domeniul lucrărilor de construcții”, cod MySMIS 113044,, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul cu o valoare totală de 1.126.853,88 lei a fost implementat în perioada 2 aprilie – 30 noiembrie 2018 și beneficiază de finanțare nerambursabilă în valoare de 753.776,56 lei, din care 640.710,08 lei reprezintă valoare nerambursabilă acordată din FEDR, iar 113.066,48 lei valoarea nerambursabilă acordată din bugetul național. Proiectul a fost implementat la punctul de lucru din Sibiu, str. Piața Cibin, nr 5, județul Sibiu.

Obiectivul general al proiectului este acela de consolidare a poziției societății pe piață într-un domeniu competitiv, cum este cel al construcțiilor, urmărindu-se astfel dezvoltarea durabilă a societății, prin creșterea competitivității și productivității, prin achiziția de noi utilaje și îmbunătățirea calității serviciilor față de cele existente pe piață, precum și prin accesul pe noi piețe în domeniul de activitate propus prin proiect. La îndeplinirea obiectivului general al proiectului, concură obiectivele specifice asumate de Kase Professional SRL, constând în asigurarea dotării cu utilajele necesare pentru eficientizarea activității firmei, asigurarea resurselor umane necesare operării acestora prin crearea a cinci noi locuri de muncă și asigurarea egalității de șanse și tratament prin angajarea a minimum două persoane din categorii defavorizate intre cei cinci noi angajați.

Impactul implementării proiectului se resimte dincolo de dezvoltarea economică a întreprinderii beneficiare, și la nivelul comunității în care aceasta activează, local și regional, prin creșterea numărului de investiții, crearea de noi locuri de muncă și sporirea satisfacției beneficiarilor direcți și indirecți ai acestor activități, fie că aceștia sunt clienți, furnizori, angajați ai societății și familiile acestora.

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22039 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*