ANUNȚ din partea Primăriei Municipiului Aiud

Având în vedere prevederile Art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr. 9, jud. Alba organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

  Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii medii sau școală profesională;

– vechime în muncă: minimum 9 ani.

   Condiţiile generale de participare la concurs:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

         Condițiile de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 20.10.2020, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

Data, ora și locul desfășurării interviului: 23.10.2020, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 12.10.2020, ora 15:00 la sediul Serviciului Public de Interes Local Admininistrația Patrimoniului Local – Compartiment Resurse Umane.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane  din  cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon  0258/861593 interior 13, e-mail spapl@aiud.ro.

 

                                        

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22949 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*