Anunț din partea Primăriei Municipiului Aiud

Primăria municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, cu normă întreagă, funcție contractuală de execuție de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

            – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă: minimum 6 ani.

                Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unui post contractual vacant, prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Condiții de desfășurare ale concursului:

Proba scrisă: 10.06.2020, ora 10:00, la sediul  Primăriei municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu;

Interviul: 15.06.2020, la sediul Primăriei municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu.

                Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 28.05.2020, ora 16:00,  la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

Condițiile de participare şi condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013, fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern.

 

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21547 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*