Anunț de participare la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Sebeş în anul 2017

 Autoritatea contractantă: Municipiul Sebeş, cu sediul în Municipiul Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba, cod fiscal 4331201, telefon 0258/731004, fax 0258/734187, e-mail: sebespri@yahoo.com;

 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

          Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 1. Programele pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sebeş în anul 2017 sunt:
 • Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul culturii”
 • Programul „Educaţie şi formare continuă”
 • Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul sportului”
 • Programul „Atitudine şi implicare în probleme de mediu”.
 1. Obiectivul general al programului:

 Sprijinirea sectorului nonprofit în desfăşurarea activităţilor cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din Municipiul Sebeş.

 1. Suma totală alocată de la bugetul local al Municipiului Sebeş şi aprobată pentru anul 2017 este de 000 lei, repartizarea acesteia pe programe fiind următoarea:

– Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul culturii” – 100.000 lei

– Programul „Educaţie şi formare continuă” – 45.000 lei

– Programul „Sprijinirea persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial la nivel local în domeniul sportului” – 75.000 lei

– Programul „Atitudine şi implicare în probleme de mediu” – 80.000 lei.

În cazul în care, pentru unul sau mai multe programe nu se depun proiecte eligibile sau valoarea acestora nu acoperă sumele alocate, Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a redistribui aceste  fonduri programelor pentru care exista proiecte eligibile.

 1. Durata de implementare a proiectelor: anul 2017
 1. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii. 
 1. Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş şi documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, se pot obţine de la sediul Primariei Municipiului Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba, telefon 0258/731004 şi de pe site-ul instituţiei primariasebes.ro.
 1. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, procedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: sebespri@yahoo.com şi fax: 0258/734187, cu cel puţin 6 zile inainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
 1. În conformitate cu prevederile art. 20, alin (1) din legea 350/2005, data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 05.2017, ora 14:00.
 1. Propunerile de proiecte cu documentaţiile prevazute în Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş se depun la registratura Primăriei Municipiului Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1, 515800, judeţul Alba.
 1. Solicitantul de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare, în procent de minim 10% din valoarea totală a finanţării. 
 1. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare în perioada 05.2017 – 29.06.2017.
 1. Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, nr.

72 din data de 14.04.2017.

sebes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 19554 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*