Anunț de participare

Mircea Trifu

ANUNT DE PARTICIPARE

Anunt de participare servicii organizare evenimente GEA

La procedura de atribuire

pentru contractarea de servicii de organizare evenimente

în vederea realizarii cursurilor necesare implementarii proiectului

“COWORK ANTREPRENOR 2019”

Contract POCU/449/4 /16/128649

SC GEA EVENT SRL anunta achizitia de servicii de organizare evenimente împărțită pe loturi, in cadrul proiectului “COWORK ANTREPRENOR 2019”  Contract POCU/449/4 /16/128649.

 1. Date privind Achizitorul :

SC GEA EVENT SRL

Persoana de contact: STÂNEA VALERIU

Telefon: 0747358691
E-mail: geaevent18@gmail.com

 1. Obiectul contractuluiServicii de organizare evenimente în vederea realizarii cursurilor necesare implementarii proiectului, respectiv transport, cazare, închiriere sală de curs, kituri de promovare, servicii de catering, servicii de publicitate, împărțire pe loturi, pentru o perioadă de 32 luni.

LOTUL 1: Informarea publicului prin Organizare Caravana economia socială avantaje sociale(15 evenimente x 25 persoane) în valoare de 77.670 lei fără TVA

LOTUL 2: Organizare sesiuni formare AES

(4 sesiuni x 25 persoane x 8 zile) în valoare de 179.240 lei fără TVA

LOTUL 3: 1) Ateliere practice „Idei afaceri” (4 ateliere x 2 zile x 25 persoane/ atelier) în valoare de 55.000 lei fără TVA  /  2) Organizare sesiuni formare MI (2 sesiuni x 25 persoane x 10 zile) în valoare de 108.900 lei fără TVA / 3) Organizare sesiuni formare EAF (2 sesiuni x 25 persoane x 6 zile) în valoare de 70.340 lei fără TVA;

LOTUL 4:  Organizare Masă Rotundă – rețea întreprinderi sociale (2 zile x 100 persoane) în valoare de 56.150 lei fără TVA

Cod CPV: 55120000-7 –Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2);

Valoarea estimata totală a tuturor loturilor este de 547.300 lei (fără TVA).

 1. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European si prin bugetul national in cadrul Programului Operational Capital Uman – fonduri europene.

Valoare estimativă a contractului de servicii organizare evenimente: 547.300 lei (fără TVA).

 1. Procedura de atribuire aplicată: procedură competitivă, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene
 2. Tipul contractului:– contract de servicii
 1. Durata contractului: pentru o perioada de 32 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
 1. Informații privind criteriile de calificare și specificații tehnice solicitate: se poate intra în posesia documentației de atribuire printr-o solicitare transmisă pe adresa de e-mail geaevent18@gmail.com, sau direct pe situl fonduri-ue.ro/ anunturi. Documentația de atribuire și specificațiile tehnice sunt publicate pe siteul www.fonduri-ue.ro la data de 13.12.2019 cu nr.102/09.12.2019. Mijloacele de comunicare se vor face prin intermediul e-mail/poștă.

Se solicită ofertarea a cel puțin o locație de desfășurare a evenimentelor în fiecare județ de implementare a proiectului.

Serviciile de organizare evenimente vor fi în cele 5 județe de implementare a proiectului,respectiv,Alba,Sibiu,Brașov,Giurgiu,Botoșani.

 

 1. Elaborarea ofertelor  Oferta se va transmite, într-un singur exemplar, cu o Scrisoare de înaintare, în plic sigilat, marcat cu datele achizitorului și procedura la care participă cu mențiunea A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 24.12.2019 și va include Propunerea tehnică,  Propunerea financiară și formularele semnate și ștampilate, la adresa din  Alba Iulia, strada George Coșbuc, nr.14, jud.Alba. Se poate depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.Nr.maxim de loturi atribuite unui ofertant – 4.
 1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.12.2019 ora 12:oo
 1. Data deschiderii ofertelor: 24.12.2019 ora 12:oo
 1. Valabilitatea ofertelor: 60 de zile calendaristice, raportat la data deschiderii ofertelor.

 Alte informatii:

  • Pretul contractului de achizitie va fi ferm si nu se va schimba pe intreaga perioada de derulare a contractului;
  • Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.
  • Ofertele care depasesc valoarea estimativa comunicata a produselor vor fi respinse.
  • Responsabilitatea privind transmiterea ofertei până la data limită de primire a ofertelor cât și la adresa corectă cade în sarcina ofertantului.
  • Ofertantul a carei oferta este stabilita ca fiind castigatoare pe baza criteriului pretul cel mai scazut si care respecta specificatiile tehnice va fi invitat la sediul beneficiarului in vederea incheierii unui contract de achizitie publica.

 

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22500 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*