ANUNT DE PARTICIPARE

ANUNT DE PARTICIPARE

La procedura de atribuire

pentru contractarea de servicii închiriere autoturisme în cadrul proiectului

“HUB BUSINESS ANTREPRENOR”

Contract POCU/449/4/16/128513

Cod CPV: 34110000-1 –  Autoturisme (Rev. 2)

Anunt de participare servicii inchiriere auto GEORGIA

SC GEORGIA CATERING SRL anunta achizitia de servicii de închiriere autoturism, in cadrul proiectului “HUB BUSINESS ANTREPRENOR”, Contract POCU/449/4/16/128513.

 1. Date privind Achizitorul :

SC GEORGIA CATERING SRL
Persoana de contact: Conti Elena

Telefon: 0726129330
E-mail: georgiacatering18@gmail.com

 1. Obiectul contractuluiFurnizarea unui autoturism sub formă de închiriere, conform specificațiilor tehnice, care să asigure transportul experților angajați ce fac parte din proiect, pentru o perioada de 31 de luni de la data semnării contractului de către ambele părți. Furnizorul va oferta chiria (aceasta reprezentând prețul lunar aferent furnizării autoturismului prin inchiriere) fără șofer si fără opțiune de cumpărare.

Cod CPV: 34110000-1 -Autoturisme (Rev.2)

 1. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European si prin bugetul national in cadrul Programului Operational Capital Uman – fonduri europene.

Valoare estimativă a contractului de servicii inchiriere autoturism: 109.368 lei (fara TVA), respectiv 130.147,92 lei cu TVA.

 1. Procedura de atribuire aplicată: procedură competitivă, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene
 2. Tipul contractului:– contract de servicii
 1. Durata contractului: pentru o perioada de 31 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
 1. Informații privind criteriile de calificare și specificații tehnice solicitate: se poate intra în posesia documentației de atribuire printr-o solicitare transmisă pe adresa de e-mail georgiacatering18@gmail.com, sau direct pe situl fonduri-ue.ro/ anunturi. Documentația de atribuire și specificațiile tehnice sunt publicate pe siteul www.fonduri-ue.ro la data de 08.11.2019 cu nr. 5 din 07.11.2019. Mijloacele de comunicare se vor face prin intermediul e-mail/poștă.Autoturismul va fi livrat gratuit la sediul SC GEORGIA CATERING SRL, din Mun.Aiud, str.Horia, nr.5A, jud.Alba. 
 1. Elaborarea ofertelor  Oferta se va transmite, într-un singur exemplar, cu o Scrisoare de înaintare, în plic sigilat, marcat cu datele achizitorului și procedura la care participă cu mențiuea A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 19.11.2019 și va include Propunerea tehnică,  Propunerea financiară și formularele semnate și ștampilate, la sediul achizitorului din  Mun.Aiud, str.Horia, nr.5A, jud.Alba.
 1. Data limită de depunere a ofertelor: 19.11.2019 ora 12:oo
 1. Data deschiderii ofertelor: 19.11.2019 ora 12:oo
 1. Valabilitatea ofertelor: 60 de zile calendaristice, raportat de la data deschiderii ofertelor. 
 1. Alte informatii:
  • Pretul contractului de achizitie va fi ferm si nu se va schimba pe intreaga perioada de derulare a contractului;
  • Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana.
  • Ofertele care depasesc valoarea estimativa comunicata a produselor vor fi respinse.
  • Responsabilitatea privind transmiterea ofertei până la data limită de primire a ofertelor cât și la adresa corectă cade în sarcina ofertantului.
  • Ofertantul a carei oferta este stabilita ca fiind castigatoare pe baza criteriului pretul cel mai scazut si care respecta specificatiile tehnice va fi invitat la sediul beneficiarului in vederea incheierii unui contract de achizitie publica.

 

 

 

 

Despre Redacția ProAlba 30196 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*