ANUNŢ

Autoritatea contractantă: SC Muresul-Drambar SRL, Sat Drambar, Com. Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 2, jud. Alba;

Mijloace de comunicare: tel: 0744510903, email: drambar.muresul@gmail.com;

Procedura de atribuire aleasa: OMFE 1284/2016 procedura competitiva pentru solicitanții privați;

Obiectul contractului: consultanta pentru elaborarea cererii de finanțare și a anexelor cererii de finanțare si consultanta pentru implementarea/managementul unui proiect in cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor;

Valoarea eligibilă estimata a cererii de finanțare este de minim 1.400.000 euro;

Forma contractului: contract de servicii;

Contractul de servicii are ca obiect achizitionare Serviciu de consultanţă privind gestionarea proiectelor: cod CPV: 72224000-1 și Servicii generale de consultanta în management cod CPV: 79411000-8;

Valoarea estimata a contractului de servicii: maxim 5% din valoarea  eligibila a cererii de finantare;

Pretul contractului se ajusteaza in functie de valoarea finala a cererii de finantare;

Durata contractului de servicii:  maxim 36 luni de la data semnării de către ambele părți;

Documentaţia de atribuire poate fi solicitată la următoarea adresă: Sat Drambar, Com. Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 2, jud. Alba;

Termenul limită de primire a ofertelor: 08.06.2020, ora 12.00;

Adresa de primire a ofertelor: SC Muresul-Drambar SRL, Sat Drambar, Com. Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 2, jud. Alba;

Persoana de contact: Todea Ioan-Gligor.

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 25394 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*