Angajatorii pot accesa o platformă online, în vederea decontării indemnizaţiei privitoare la reducerea timpului de muncă

În cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de  urgenţă/alertă/asediu,  în condiţiile  legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul  individual  de  muncă,  cu  informarea  şi  consultarea  sindicatului,  a  reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

Pe durata reducerii timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca  urmare a  reducerii  timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizaţia de mai sus este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent  lunii respective, urmând  a  se  deconta  din  bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii  şi  asimilate  salariilor  din  perioada  pentru  care  se  face  solicitarea  în  conformitate  cu prevederile  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal.

Documentele necesare angajatorilor pentru decontarea indemnizației se vor descarca din plarforma aici.gov.ro, vor fi completate în format „PDF inteligent”, încărcate şi transmise agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă prin intermediul aceleiaşi platforme.

Recomandăm angajatorilor să încarce în platforma aici.gov.ro  doar  formularele electronice în format  “PDF inteligent” cu toate câmpurile completate.

Pentru o bună funcționalitate a formularelor PDF, rugăm angajatorii să nu utilizeze browserul pentru deschidere ci să folosească aplicații dedicate (ex: Adobe Reader).

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22949 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*