Amenzi de sute de milioane de lei vechi pentru firme din Alba. ITM nu iartă nimic

itmControlul ITM a fost realizat în perioada 15 – 19 aprilie. Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate. În domeniul relaţiilor de muncă precum și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 98 de unitati. Au fost aplicate 14 amenzi în cuantum de 73.800 de  lei.

În domeniul relaţiilor de muncă:
        Total unităţi controlate: 51
        Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 838
        Din care femei : 380
                       tineri:      0
        Număr deficienţe constatate: 140
        Număr de măsuri dispuse  :   140
        Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare:  28  pers.
Nr. sancţiuni aplicate: 13  in valoare totala de 69.800 lei, din care :
–          3 amenzi în cuantum de 50.000  lei pentru munca la negru;
–          10 amenzi in cuantum de 19.800 lei pentru alte abateri de la legislaţia muncii ;
–          1 plângere penală pentru primirea în lucru a mai mult de 5 pers. fără forme legale de angajare, faptă ce constituie infracţiune potrivit art.264 alin.3 din legea nr.53/2003 republic.
         
 Societăţi sancţionate pentru muncă la negru :  
 
1.SC. CRAPVIU  SRL Huedin -Punct de lucru Sebeş– 1 pers. fără forme legale de angajare – amendă- 10.000 lei;
2.S.C. SALONTI’S FARM SRL Draşov – 3 pers.fără forme legale de angajare- amendă 30.000 lei;
3.P.F.A. Păcurariu Ioan Petru – Sebeş – 1 pers. fără forme legale de angajare – amendă- 10.000 lei;
4.S.C. DANGHIALI SRL Abrud – 23 de pers. fără forme legale de angajare- plângere penală conf. art.264 alin.3. din Codul Muncii
Principalele deficienţe stabilite în controale :
Ø      primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;  .
Ø      nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
Ø      contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
Ø      nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
Ø      primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
Ø      nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată;
Ø      nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;
Ø      contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze privind criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor;
Ø      regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
Ø      registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;
In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
           Total unităţi controlate:            47
            Număr deficienţe constatate: 75
          Număr de măsuri dispuse  :   75
            Număr de opriri : 0
          Nr. sancţiuni aplicate: 5 din care:
–          4 Avertismente;
–          1 Amendă în cuantum de 4.000 lei.-
Principalele deficienţe stabilite în controale :
Ø      Lipsa autorizarii initiale si a verificarilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
Ø      Lipsa instruirii periodice a lucratorilor
Ø      Organizarea necorespunzatoare a activitatii de securitatea muncii la nivelul unitatilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010
Ø      Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate
Ø      Desfasurarea activitatii fara efectuarea examenului medical la angajare si/sau periodic a lucratorilor
Ø      Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate
Ø      Lipsa fiselor de aptitudine eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22884 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*