Amenzi de peste 60.000 de lei, după cele mai recente controale ale ITM Alba

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 20-23.01.2020,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  42

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 653

Din care – femei :  408

Număr deficienţe constatate:    73

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”:    3  pers.

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  7

 • 5 amenzi în cuantum de 62.500 lei;

din care 3 amenzi in cuantum de 60.000 lei pentru munca nedeclarata;

 • 2 avertisment.

Principalele deficienţe stabilite în controale: 

 • primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:        38

Număr deficienţe constatate:    58

Număr de măsuri dispuse  :       58

Angajatori sancționați:     9

Nr. sancţiuni aplicate:      13

Din care :                   – 13 avertismente;

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3        

          Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 20652 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*